Fabrikation og overvågning af grønne off-shore strukturer

Senest opdateret d. 9/10-2014
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Produktionsteknologi
Direktør, Marked og Innovation, Jens Roedsted

Aktivitetens formål er at bidrage til en markant reduktion af ”Cost of Energy” på grønne offshore strukturer.De nye kompetencer og tjenesteydelser der udvikles vil omfatte rådgivning og udvikling inden for laser- og laserhybridsvejsning, herunder fuldskala afprøvning under produktionslignende forhold, svejseautomatisering baseret på nye og banebrydende direct vision sensorteknikker, metoder til avanceret processtyring af bl.a. MIG/MAG, laser- og laserhybridsvejsning, udstyrssalg kombineret med rådgivning, overvågningsteknologi tilpasset offshore strukturers behov og værktøjer til kvalitetssikring, overvågning og vedligehold af konstruktioner til havs.Aktiviteten kombinerer kompetencer indenfor svejsning og materialer, sensorteknologi, beregning, specialtest, dataformidling og inspektion.Overordnet indeholder aktivitetsplanen to væsentlige delaktiviteter: i) Fuldautomatisk højkvalitetssvejsning på offshore-strukturer, og ii) Overvågning og vedligehold af offshore-strukturer.Fuldautomatisk højkvalitetssvejsning på offshore-strukturer: I denne delaktivitet sigtes der mod at adressere de procestekniske udfordringer ved at udvikle og udbrede avancerede metoder og udstyr for automatiseret styring ved laser- og laserhybridsvejsning på store strukturer. Ved at indbygge intelligens i processerne, bliver de i stand til at tilpasse sig, kan de anvendes på den virkelighed som findes og opleves i den danske industri.For at bevæge sig fra laboratorieplanet til en egentlig industriel implementering i dansk industri, vil aktiviteten foregå i tæt samarbejde med det nyetablerede Lindø Welding Technology (LWT). I dette regi vil de nye teknologier blive testet i fuld industriel skala og i et realistisk industrielt miljø, hvor både producenter og slutoperatører involveres. I LWT-regi anvendes en ny højeffekts og højstrålekvalitets fiberlaser på 32 kW, hvis potentiale er ganske stort, men endnu ikke er fuldt udviklet.Overvågning og vedligehold af offshore-strukturer. FORCE Technology vil indenfor aktiviteten udvikle overvågningsværktøjer og testfaciliteter, der understøtter materialevalg, tilstandsvurdering og levetidsfor-længelse i en integreret aktiv risikovurderingsmodel. Korrosions- og styrkeegenskaber af metalstrukturer bestemmes af kombinationen af en materialekvalitet (herunder samlinger, svejsninger og overfladefinish) med et givet miljø.Aktiviteten omfatter således opbygning af tests og services samt den nødvendige understøttende teknologi for at danne et teknologiloop indenfor områderne:  Dynamiske og fleksible test for materialevalg til ekstreme betingelser, overvågning under drift, forvaltning af data og analyse – korrosionshastighed, korrosionsbeskyttelse og –udmattelse, integrity management system baseret på værktøj til beslutningsstøtte, anbefalinger til inspektion, vedligehold og fremtidigt design.