Factory in a day

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Anders Billesø Bech
Teamleder

I Danmark domineres fremstillings- og fødevareindustrien fortrinsvist af SMV. Her er behovet for intelligent digitalisering og agil produktion endnu større – men der er behov for et paradigmeskift. Den produktionsteknologiske dagsorden, som nedarves fra de helt store virksomheder virker ikke til de krav danske virksomheder møder i form af omstillingsparathed, hurtig time to market, kvalitetssikring og kundefokuserede løsninger. ”Factory in a day” vil målrettet tilstræbe at udvikle en platform som overfører og tilpasser de visioner der findes i Industry 4.0 visionen til danske vilkår og demonstrere dens effekt.

Budget:
2016: 4.550.000 kr.
2017: 4.550.000 kr.
2018: 4.550.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Factory in a day

Nøgleord