Flowcenter Danmark – Nordisk Flow Hub

Senest opdateret d. 10/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet og Klima og miljø
Michael Møller Nielsen
Afdelingschef

Med Flowcenter Danmark får dansk industri én samlet indgang til den nyeste viden inden for flow. Via et styrket nordisk og internationalt samarbejde vil vi placere Flowcenter Danmark som et centralt Flow Hub i Norden.

De danske flowområder varetages i dag af FORCE Technology og Teknologisk Institut og har siden 2008 været samlet under det virtuelle ”Flowcenter Danmark”. For at Flowcenteret kan tilbyde danske virksomheder viden om flow på højeste niveau, er det vigtigt løbende at udbygge kontakten til internationalt førende flowlaboratorier, universiteter m.fl. samt at hjemtage og formidle ny viden inden for flow. Med Flowcenter Danmark ønsker vi at styrke industriens adgang til den nyeste viden om flow samt at lave en stærkere kobling til det nordiske flowmiljø i Centeret (et ”Nordisk Flow Hub”).

 

Nøgleord

42 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Evan Stokkebæk (Ingeniør, DIN Forsyning)
Fredag d. 20/4-18 kl. 09:04

DIN Forsyning A/S deltager gerne i Flowcenter Danmarks aktiviteter, da vi herigennem får den nyeste viden omkring installationsforhold af målere m.v. samt har mulighed for at deltage i forskellige projekter omkring kalibrering af diverse målere på nationalt plan. Et godt forum som styrker vores kompetencer på målerområdet både med hensyn til installationsforhold hos kunden men også på områder omkring vores akkrediterede målerlaboratorium.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 13:46

Hej Evan Stokkebæk
Tak for din kommentar og for jeres deltagelse i Flowcenter Danmarks aktiviteter.
Vi forsøger hele tiden, at videreformidle den sidste nye flowviden til danske virksomheder bl.a. på installationsforhold.
Vi er glade for, at I synes Flowcenter Danmark er et godt forum, og vi håber bestemt at kunne fortsætte vores aktiviteter til gavn for jer og andre virksomheder i Danmark.
Mvh Michael Møller Nielsen

Kenneth Petersen (Director R&D, Laboratory and Test, Danfoss)
Fredag d. 20/4-18 kl. 09:29

Flowcenter Danmarks arbejde er vigtigt for Danfoss, da dette er med til, vedvarende at højne niveauet inden for flowmåling. Herunder at sikre/udvikle de nødvendig kompetencer inden for landet grænser. Flowcenter Danmark er med til at samle de forskellige spiller på det danske marked, og herigennem indirekte være med til at sikre at Danmark er i front mht. udviklingen på Flow området.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 13:23

Hej Kenneth Petersen
Tak for din støtte til Flowcenter Danmark.
Vi er glade for, at I mener Flowcenter Danmark er med til at sikre at Danmark er i mht. udviklingen på Flow området.
Vi vil forsøge, at fortsætte vores aktiviteter i den kommende periode.

Flemming Jensen (Sektionsleder, HOFOR)
Fredag d. 20/4-18 kl. 09:31

HOFOR A/S deltager aktivt i Flowcenter Danmarks aktiviteter, Det giver mulighed, for adgang og indflydelse på den nyeste viden omkring flow og energimåling for brugsvand og fjernvarme. Det er godt forum, som styrker vores kompetencer på målerområdet, både med hensyn til installationsforhold hos kunden, men også på områder omkring vores akkrediterede målerlaboratorium.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 13:26

Hej Flemming Jensen
Tak for din støtte til Flowcenter Danmark.
Vi er glade for , at vandforsyninger både de store som jer i HOFOR og en del af alle de 2500 små vandforsnings-SMVere får glæde at vores aktiviteter.
Har I forslag til aktiviteter som kan udføres af Flowcenter Danmark, så hører vi meget gerne fra jer.

Brian Truegaard (Teamleder, VandCenter Syd as)
Fredag d. 20/4-18 kl. 20:53

VandCenter Syd as er et vand og spildevandsselskab, med egenproduktion af gas. Danmarks 3. største forsyning, placeret i Odense, med over 200 ansatte.
Vi møder altid op til FlowCenter Danmarks aktiviteter, da det er en af de vigtigste grupper/informationskilde der PT er i Danmark inden for området. Er også i tvivl om, hvorvidt, det ville kunne afløses af noget andet. Er dog helt sikker på at vi, vandforsyningerne, ikke vil kunne undvære denne del, da det er vidensdeling og information på meget højt plan.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 14:08

Tak for støtten til FORCE Technologys Flowcenter aktiviteter.
Vi er glade for, at I mener at det en af de vigtigste informationskilder inden for området.
Vores stigende deltagerantal på vores temadage, viser at I ikke er ene om det synspunkt.
Vi vil fortsat forsøge at hjælpe jer og andre SMVere med information og videndeling på højt plan.

Brian Ramsgaard (Kvalitetschef, Målerlaboratoriet v/ Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 14:21

Midtfyns Vandforsyning er et forbrugerejet forsyningsselskab med eget DANAK akkrediteret målerlaboratorium.
I Flowcenter Danmark regi er der mulighed for at gå i dybden med problemstillinger af fælles interesse, som danske virksomheder ikke ikke kan løse individuelt. Et eksempel er flowforstyrrelser for afregningsmålere, som har stor praktisk betydning for målerproducenter, VVS installatører og vandforsyninger. Projektet medvirker til højere forbrugersikkerhed for korrekt afregning, hvilket er til gavn for vores forbrugere.
Vi deltager også i temadage hos Flowcenter Danmark, hvor vi får ajourført vores viden.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 14:11

Tak for støtten.
FORCE Technology hjælper gerne jer, og andre virksomheder I Danmark med efteruddannelse og med at få ajourført jeres viden.

Claus Møller (Adm. dir., Siemens A/S)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 15:21

Siemens har i Danmark en lang række aktiviteter hvor vi benytter flow-målinger til Styring, regulering og overvågning. Foruden Flowmåler fabrikken i Sønderborg, er det bl.a. inden for kraftværker, vand, gasledninger og lagre til de mange industrielle anvendelser.
Siemens støtter gerne Flow-center Danmarks aktiviteter ligesom vi gerne deltager i høringer.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 14:14

Hej Claus Møller
Tak for støtten til vores aktiviteter.
Det er rart, at Siemens på højeste niveau tilkendegiver støtte til vores projekter, som er til gavn for jer, samt jeres SMV underleverandører.
Mvh Michael Møller Nielsen

Helle Pernille Hansen (Fagleder - Måler, Aarhus Vand)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 22:26

Aarhus Vands kerneforretning er at levere drikkevand, rense spildevand, vedligeholde kloaksystemer, tilpasse udsatte områder mod klimaforandringer og beskytte grundvandet. Aarhus Vand har i alt 350.000 privat- og erhvervskunder og forsyner heraf 270.000 med drikkevand.
Aarhus Vand er et førende vandselskab, når det gælder viden, teknologi og udvikling af bæredygtige løsninger til fremtidens vandforsyning. Vi synes det er et godt projekt og håber på at det bliver gennemført.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 14:16

Hej Helle Pernille Hansen
Vi hjælper gerne Aarhus Vand og andre med viden på højeste niveau.
Vi er glade for at I synes det er et godt projekt.

Søren Lang (Produktgruppechef, Kamstrup.dk)
Mandag d. 30/4-18 kl. 16:18

Som producent af flowmålere, sætter Kamstrup særdeles stor pris på FlowCenter Danmark. Her har vi én fælles adgang til viden om flow og et samlingspunkt for alle med flow som interesseområde. FlowCenter Danmark er medvirkende til, at Danmark stadig kan markere sig på den europæiske scene indenfor flowmåling, hvormed FlowCenter Danmark styrker dermed Danmarks eksportmuligheder.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 10:19

Hej Kamstrup

Tak for jeres støtte til vores projekt.
Vi finder det vigtigt, at vi kan have en fælles adgang til viden, og vi forsøger via videnindhentning at videreformidle den sidste nye viden til gavn for både store virksomheder som til de mindre SMVere.

Lars Rune Ellehaven (Senior Metering Engineer, TOTAL (Tidl. Maersk Oil))
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 13:13

TOTAL i Danmark producerer kontinuerligt olie, gas og vand via offshore installationer i Nordsøen. Produktionen måles, reguleres, overvåges og registreres af et stort antal flowmålere.
En stor del af flowmålingerne er fiskale og/eller har betydning for optimering og dokumentering af vor produktion. De til stadighed voksende krav til valid flowmåling medfører, at udvikling og formidling - af nye teknikker - indenfor det metrologiske felt er ønskværdigt.
Vi imødeser "Flowcenter Danmark"

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 13:37

Hej TOTAL

Tak for jeres støtte til vores projekt.

Mvh Michael Møller Nielsen

Anita Petersen (Teamkoordinator, Lolland Forsyning)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 13:18

Lolland Forsyning A/S støtter op om Flowcenter Danmarks aktiviteter. Det er et godt forum som styrker vores viden på målerområdet bl.a. med hensyn til installationsforhold hos kunden, samt jeres akkrediterede målerlaboratorium.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 13:48

Hej Lolland Fosyning

Tak for jeres støtte til Flowcenter Danmarks aktiviteter.
Vi er glade for, at dette forum styrker jeres viden på målerområdet.

Mvh Michael Møller Nielsen

Michael Larsen (Projektleder, Dansk Gasteknisk Center A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 15:04

Ekspertisen og viden inden for gasmåling ligger primært i Danmark, så ideen om et samlede flowcenter i DK vil kun virke naturligt.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:10

Hej Michael Larsen
Tak for støtten til Flowcenter Danmark.
Mvh Michael Møller Nielsen

markus jochum (professor, nbi)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 15:13

What a wonderful idea. I can't wait to visit!
Cheers,
Markus

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:11

Thanks :-)

Per Danielsen (Direktør, PD-AUTOMATION ApS)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 16:16

PD-AUTOMATION støtter helt klart op om projektet og håber i den grad at det bliver gennemført, da vi som en mindre SMW virksomhed har haft stor glæde af samarbejdet med FORCE.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:13

Hej Per Danielsen
Tak for støtten, vi hjælper gerne de danske SMVere, så det er rart at høre, at I har stor glæde af vores aktiviteter.
Mvh Michael Møller Nielsen

Per Ellemose Andersen (Chief Engineer, Grundfos)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:44

Tryk, Temperatur og Flowmåling er tre helt centrale sensor kompetencer hos GRUNDFOS. Flowmålere er ofte det sidste man tilføre et system pga dets høje relative omkostning. Med ca 1 million producerede sensorer om året, så er GRUNDFOS ved at gøre sig bemærket på verdensmarkedet for sensorer.
Med krav om højere og højere energi effektivitet og mindre spild, så er CFD beregninger blevet standard i vores udviklingsarbejde og flowmåling finder sin vej ind i flere og flere vand systemer. Dette stiller krav til målernes nøjagtighed og i flere og flere tilfælde krav til akkreditering. Akkreditering eller ej, så er behovet for en professionel samtalepartner på flowområdet essentielt for GRUNDFOS for hele tiden at holde os ajour med seneste viden og standarder på området. I den forbindelse har vi flere gange haft fornøjelsen, at invitere Force til GRUNDFOS i Bjerringbro for at holde oplæg om lige præcis flowmåling. Ligesom vi mange gange har været hos FORCE med mange forskellige medarbejdere for at sikre netværket inden for lige præcis flowmåling.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:16

Hej Per Ellemose Andersen
Tak til Grundfos for støtten til vores aktiviteter.
Vi hjælper gerne til med at sikre den sidste nye viden til danske virksomheder blandt andet inden for flowmåling.
Mvh Michael

Birgitte Herskind (Afdelingsleder, HMN Gasnet)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:20

HMN Gasnet har en stor interesse i at, der laves undersøgelser omkring installationsforhold til vores gasmålere. Der kommer løbende nye gasmålere på markedet, som vi klart ønsker undersøgt. Så vi kan sikre målenøjagtigheden.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:18

Hej Birgitte Herskind
Tak for støtten til vores projekt.
Installationsforhold har stor betydning for målenøjagtighed, så det er noget af det vi arbejder med både nu og i fremtiden.
Mvh Michael Møller Nielsen

Henryk Stawicki (Seniorkonsulent, Dansk Standard)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:19

Dansk Standard ser det som et godt projekt som vi støtter helt klart op om

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:25

Hej Dansk Standard
Tak for støtten til vores forslag.
Mvh Michael Møller Nielsen

Claus Hoffmann (Sales Manager/ CEO, TLS Danmark Aps.)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:27

Som leverandør af flowmålere til en lang række forskellige formål, er vi meget interesserede i at have et centralt center for vidensdeling omkring flow og udvikling for bedre flowmåling.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:35

Hej Claus Hoffmann
Tak for støtten til vores Flowcenter Danmark aktiviteter.
Vi er enige i, at et det er vigtigt med et dansk center for videndeling, og vi ønsker at fortsætte vores aktiviteter med videnindhentning, og deraf følgende videnformidling til danske virksomheder.
Mvh Michael Møller Nielsen

Andreas Lorenzen (Kemiker, Farvefabrikken Skovgaard og Frydensberg)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 16:00

Hvor langsomt flow kan Flowcenter Danmark håndtere?
Malingsfilms egenskaber er ofte afhængige af flydeegenskaber/flowproperties, men det er meget langsomme processer.
Hvis kompetencerne er anvendelige på malingsfeltet er dette blot et emne hvor jeg føler at farvelakindustrien kunne bruge et løft, og i høj grad ville kunne gøre brug af et ekspert center.

Kasper Brix Adsersen (Salgschef, Sekretariat for Måleteknik, Kemisk analyse, Miljø & Ledelsessystemer, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:25

Hej Andreas Lorenzen (Kemiker, Farvefabrikken Skovgaard og Frydensberg)

Tak for din interesse i Flowcenter Danmark
Flowcentret er ikke begrænset af nogen nedre grænse mht. flowhastighed.
Vi håber bestemt i vil gøre brug af kompetencerne, der helt sikkert også vil være relevant for farvelakindustrien.

Mvh Kasper Brix Adsersen

Thue Lindballe (Laboratory Manager, Apator Miitors ApS)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:47

Apator Miitors ApS develops state of the art water and heat consumption meters. We strongly support the Flowcenter Danmark initiative as this is one of the pillars on which the Danish water and heat business base its high level of knowledge and technology. It is a high level of knowledge that stakeholders in Denmark need to maintain the will and ability to strive for better solutions.
In our accredited laboratory we also benefit from the possibility to share experiences with the community existing around Flowcenter Danmark.

Kasper Brix Adsersen (Salgschef, Sekretariat for Måleteknik, Kemisk analyse, Miljø & Ledelsessystemer, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:36

Dear Thue Lindballe (Laboratory Manager, Apator Miitors ApS)

Thank you for supporting Flowcenter Danmark.
We are looking forward to the continued support of the Danish water and heat business, along with a lot of other industries involved with flow technologies.

Best regards Kasper Brix Adsersen

Anna Radoor Abrahamsen (Specialkonsulent, Teknisk sagsbehandling, Sikkerhedsstyrelsen)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:52

Det metrologiske område i Danmark er i konstant udvikling på nye målertyper, anvendelse af målere og metoder til at sikre og opretholde høj forbrugersikkerhed.
Sikkerhedsstyrelsen støtter fuldt ud Force Technologys forslag. Vi finder det af væsentlig betydning, at udvikle metoder til kalibrering, digitalisering samt sikring og dokumentering af korrekte målinger.
Sikkerhedsstyrelsen lægger stor vægt på, den opnåede viden formidles på et højt niveau via temadage og deltagelse i standardiserings arbejde og derigennem medvirke til at opfylde Danmarks internationale forpligtelser.

Kasper Brix Adsersen (Salgschef, Sekretariat for Måleteknik, Kemisk analyse, Miljø & Ledelsessystemer, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:06

Hej Anna

Vi er meget glade for Sikkerhedsstyrelsen støtter op om Flowcenter Danmark som nationalt samlingspunkt, for viden omkring flow.
Netop vidensdeling og formidling er nogle af fokuspunkterne for centrets aktiviteter.
Samarbejde omkring standardisering, også over grænser, er ligeledes et vigtigt område for Flowcenter Danmark.
Vi ser frem til et fortsat godt og tæt samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen.

Mvh Kasper Brix Adsersen

Rudi krupsdahl (Installatør, TREFOR Vand A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:50

Stort set alt opkrævning sker via vandmålerne for TREFOR Vand, det er derfor yderst vigtig at vandmålerne måler 100% korrekt uanset installationsforhold.
Derfor følger vi med størst interesse Flowcenter Danmarks udviklingsprojekt.

Kasper Brix Adsersen (Salgschef, Sekretariat for Måleteknik, Kemisk analyse, Miljø & Ledelsessystemer, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:37

Hej Rudi Krupsdahl (Installatør, TREFOR Vand A/S)

Tak for interessen i Flowcenter Danmarks aktiviteter.
At installationsforhold har betydning for målerens "performance" er ikke nyt - hvor meget det betyder og hvilke anbefalinger brugere, installatører, producenter... bør følge, er noget af det Flowcentret vil hjælpe Danske virksomheder med.

Mvh Kasper Brix Adsersen