Flowcenter Danmark & Praksisnær Metrologiudvikling

Senest opdateret d. 22/8-2016
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi, Klima og miljø og Produktionsteknologi
Michael Møller Nielsen
Afdelingschef

Flowcenter Danmark, der drives i samarbejde med TI, skal bevares og styrkes for fortsat at være et internationalt ”centre of excellence” for flow og flowmåling. Aktiviteten understøtter forbedret målenøjagtighed ved flow- og energimåling - herunder undersøgelse af installationseffekter, flowforstyrrelsers og dynamiske forholds målerpåvirkninger. Målet er at forbedre den måletekniske nøjagtighed i praksis, herunder påvirke fremtidig standardisering og innovation på området.

Flowcenter Danmark (herefter FCDK) påtager sig en væsentlig public service-funktion med formidling af metrologisk viden til alle interessenter (forbrugere, forsynings-selskaber, producenter, myndigheder, universiteter m.fl.). Opretholdelse og udvikling af en stærk metrologisk infrastruktur inden for flowområdet, har afgørende betydning for danske virksomheders adgang til den nyeste viden inden for området. Som afsæt for den videre drift har FCDK kontakt til en bred og voksende gruppe af interessenter.
Et særligt fokusområde i branchen er korrekt måling og afregning. Det er afgørende for forbrugernes tillid, at målinger og afregning er retvisende, men det er også værdifuldt for de danske udstyrsproducenter og deres mange underleverandører, herunder SMV’er. Aktivitetsplanen skal bidrage til 1) en fortsættelse og udvidelse af FCDKs public service-aktiviteter og 2) gennemførelse af to udviklingsprojekter af betydning for korrekt måling og afregning af forbrug (vedr. installations- og aftapningsforhold).

Budget:
2016: 1.200.000 kr.
2017: 1.200.000 kr.
2018: 1.200.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Flowcenter Danmark & Praksisnær Metrologiudvikling

Nøgleord