Fokus på smag og gastronomi i den nye innovation

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed og medicoteknologi

Fødevareproducenter er konstant på jagt efter innovative løsninger, der kan blive morgendagens storsælgere. Visionen er at skabe rum for det sunde, fornyende og sanselige i de danske fødevarer gennem det konventionsbrydende samarbejde mellem forskning og håndværk, et samarbejde, der kan bane vejen for reel innovation.

Hovedaktiviteten er at udvikle et forskningsbaseret produktudviklingsværktøj, der forener den videnskabelige tilgang til smag og den oplevelse, som vi ønsker at skabe for forbrugeren.

Det er nyskabende at udvikle et smagens sprog og søge det anvendt til brug for både innovation i virksomheder, som formidlingsmedie og som læringsværktøj.

Udgangspunktet er, at videnskaben arbejder fokuseret på at skabe fremtidens kvalitetsfødevarer, og at de bruger smagens sprog som et innovationsparameter i selve produktudviklingsforløbet.
Der skal udvikles en række metoder til smagsbeskrivelse af fødevarer i den første fase af produktudviklingen (opportunity identification) med anvendelse af utrænede eller semi-trænede panelet. Metoder anvender dels virksomheders projektgrupper og dels grupper af brugere (evt. lead-users). Der skal laves smagsmetoder til almindelig produktudvikling med kombineret markeds-input og metoder til ’New Product Development’-projekter som er decideret innovationsprocesser med kreativitetsaktiviteter.

En forskningsbaseret tilgang til produktudvikling vil være nyt for SMV’ere. Udviklingen af et smagens sprog, der ikke kun forener de professionelles sprog og begrebsverden med forbrugernes, men også udvider forbrugernes begrebsapparat er et middel i skabelsen af fremtidige innovative fødevarer. Tab af maddannelse er et stort problem for den danske madkultur og det er ved at være sidste udkald hvis der skal rettes op på det. Forbrugerne skal uddannes, så de får et videnniveau, der sætter dem i stand til at træffe kvalificerede fødevarevalg i fremtiden og ikke fokusere på pris og ”det de kender”.

Vi skal anvende smagens muligheder som innovationselement hos fødevareproducenterne og i primærleddet - de får mulighed for at skabe nye produkter, hvor fokus er på smagen. Fokus på smagen vil hæve bundniveauet for fødevarekvalitet og vil være et middel til at undgå døden i midten, hvor produkter, der hverken er rigtig billige eller i en rigtig god kvalitet ender. I dette midtersegment er indtjeningsmulighederne begrænsede og det er derfor afgørende at udvikle produkter, der har så høj en kvalitet og giver forbrugerne så mange smagsoplevelser at de kan penetrere andre segmenter på såvel hjemmemarkedet som eksportmarkeder.

1 kommentar

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Bodil Hjarvard
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 15:54

Som almindelig forbruger fremmer det madoplevelsen at handle hos en fagmand – slagteren, fiskehandleren, vinkyperen mm. Fagmanden italesætter indkøbet og udtrykker sig på kvalificeret vis om kvalitet, smag og udseende med sans for etikken i råvaren og dens forarbejdning. Der er derfor ingen tvivl om at et ”smagens sprog” vil udvikle begrebsapparatet hos forbrugerne. Men, også de fødevareforarbejdende led skulle have den glæde.

Indsatsområdet kan med fordel også inddrage elementer fra madkulturens historie.