Foodture Lab - Fra gastronomi til industriel fødevareproduktion

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut (AgroTech)
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Produktionsteknologi og Sundhed & fødevarer
Anette Gravgaard
Business Manager

Med Foodture Lab ønsker AgroTech at skabe vækst i fødevareindustrien ved at sikre større viden og infrastruktur, der gør det muligt for industrien at skabe flere differentierede produkter. I Foodture Lab udvikles teknologiske serviceydelser, som imødekommer fødevareindustriens behov for nye og differentierede produkter. Arbejdet gennemføres i et tæt samarbejde med Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet.

1. Markeds- og samfundsbehov

Den danske fødevaresektor kendetegnes ved en meget høj eksportandel, og virksomhederne opererer derfor i en global kontekst. Globalt øges befolkningen, og middelklassen vokser. Dette øger velstanden og efterspørgslen på sunde, bæredygtige kvalitetsfødevarer samt teknologiske løsninger til en ressourceeffektiv produktion. Vækstteam for Fødevarer anbefaler såleds også fokus på ressourceeffektivitet og dokumenterbar bæredygtighed.

Fødevaresektoren har et mindre antal store globale virksomheder og et stort antal små og mellemstore virksomheder. De små og mellemstore virksomheder har behov for brede teknologiske serviceydelser fra forretningsudvikling til procesoptimering og fødevarespecifik viden. De store virksomheder efterspørger mere specialiseret rådgivning, der komplementerer den viden, de selv har.

Dokumentation af bæredygtighed efterspørges, og i dag er Danmark førende på området i primærproduktionen. AgroTech vil sikre muligheden for, at de danske fødevareproducenter på sigt kan opnå tilsvarende bæredygtighed i forarbejdningen.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Ydelserne vil omfatte rådgivning i brug af råvarer og ingredienser, sensorik og holdbarhed samt testanlæg til opskalering og ressourceoptimering med fokus på smag og sundhed. Arbejdet er en industriel udvikling af AgroTech’s eksisterende Foodture Lab ydelser.

Råvare- og ingrediensservice

Der er behov for løbende at udskifte en råvare i en eksisterende recept – fx grundet prisstigninger eller allergener – eller at introducere en ny råvare ved lanceringer.

AgroTech vil med denne ydelse levere uvildig rådgivning om, hvilke råvarer der kan erstatte en given funktion, råvarens betydning for produktets smag, udseende, tekstur, ernæringsværdi og analyse af indholdsstoffer i en råvare i forhold til fx sundhedsfremmende effekter.

Anvendt sensorik

Dette er et tilbud til virksomheder uden adgang til et sensorisk panel, men med behov for metoder til at vurdere smag. Der tilbydes rådgivning om sensorik i forhold til produktionsoptimering, kvalitetssikring og produktudvikling.

Nye forretningsmodeller

Drevet af forbrugernes og dermed detailhandlens ønske om flere regionale og lokale råvarer er der behov for en udvikling af leveringssikkerhed, omstillingsparathed, fødevaresikkerhed etc. AgroTech vil med denne service rådgive virksomheder om deres produkters mulige anvendelse og distributionskanaler samt tilbyde produktudvikling i forbindelse hermed.

Opskalering: Fra gastronomi til industriel produktion

Med udgangspunkt i en recept tages skridtet fra køkkenproduktion til industriel produktion i et pilotanlæg for at tilpasse recepten, da smag, konsistens o.a. ændres, når der arbejdes med større mængder i et pilotanlæg. Denne ydelse tilbydes i samarbejde med Aarhus Universitet.

Test og afprøvning af produktionsteknologi

Teknikleverandører til industriel fødevareproduktion samt storkøkkener tilbydes at afprøve nye teknologier i et eksperimentelt miljø i samarbejde med Aarhus Universitet og AgroTech. Disse afprøves i forhold til deres egenskaber i produktionslinjen og ressourceforbrug (energi, vand og arbejdskraft).

Optimering af produktionen

Der tilbydes rådgivning om udnyttelse af produktionsanlæg, sidestrømme, råvareforbrug og produktionsprocesser. Med udgangspunkt i etablerede certificeringsordninger vurderes bæredygtighed i forarbejdningen.

”1st Batch” produktion

Producenter får mulighed for at fremstille første batch i AgroTechs faciliteter, hvilket er en unik mulighed for at gøre egne erfaringer, inden der investeres i egne produktionsfaciliteter.

Holdbarhedstest

AgroTech tilbyder at teste holdbarheden i et nyt produkt i forbindelse med udvikling, opbevaring og fødevaresikkerhed.

3. Centrale aktiviteter

Forum for Fødevareinnovation

Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet flytter til Agro Food Park i Aarhus i en bygning ved siden af AgroTech. Dette forventes at ske senest i 2018 og muligvis allerede i 2017. Aktiviteten igangsætter samarbejdet nu og sikrer, at der efter udflytningen er opbygget fælles infrastruktur og samarbejde. I det oprettede Forum for Fødevareproduktion vil vi inddrage en repræsentant fra Landbrug & Fødevarer samt en repræsentant fra en mindre og en større fødevareproducent. Forummet vil følge arbejdet tæt og rådgive AgroTech i arbejdet, så der kommer flest mulige resultater til gavn for de danske fødevareproducenter.

Fra Gastronomi til industriel produktion

Der udvikles software og processer i Foodture Lab for at sikre reproducerbarheden. Der oprettes produktionsteknologiske faciliteter til både testproduktion og egentlig produktion. Dette sker ved at opbygge nye infrastrukturfaciliteter hos AgroTech og AU i Agro Food Park samt ved at udvide eksisterende GMP (Good Manufacturing Practice) faciliteter hos AgroTech i Holeby.

Optimering af produktionen og vurdering af bæredygtighed

Med udgangspunkt i viden om produktudvikling og produktionsteknologi opbygges viden om optimering af processer og produktionsanlæg. Der er udviklet en bæredygtighedsvurdering til forarbejdningsindustrien (SMART) hos Forskningsinstitut fra Økologisk Landbrug (FiBL) i Schweiz. Det skal undersøges, om denne vurdering med fordel kan benyttes af den danske fødevaresektor.

Råvare- og ingrediensteknologi

Som en videreudvikling af vores viden om planter og kød skal AgroTech opbygge større viden om råvarer og ingredienser, herunder viden om substituering af råvarer og ingredienser med det formål at skabe nye differentierede fødevareprodukter.

AgroTech Academy

Med udgangspunkt i samarbejde med Københavns Universitet og Aarhus Universitet indbydes øvrige universiteter til samarbejde omkring studenterprojekter indenfor fødevaresektoren. Derudover tilbydes industrien kurser og træning indenfor temaer som smag, fødevaresikkerhed og nye råvarer.

4. Mulige samarbejdspartnere

Væsentligste samarbejdspartnere vil være Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer.

I samarbejdet omkring studenterprojekter vil vi inddrage øvrige universiteter (KU, DTU, AAU) og professionshøjskole.

Internationalt forventes samarbejdet med Måltidets Hus i Stavanger, FiBL (Schweiz), SP Technical Research Institute of Sweden, Food & Bioscience og innovations centrene udbygget.

 

 

Nøgleord

35 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Anke Stubsgaard (Konsulent, SEGES)
Mandag d. 20/4-15 kl. 12:33

Ang.virksomhedernes bæredygtighed: Der er virkeligt brug for samlede vurderinger af virksomhedernes bæredygtighed ud fra en bred palette af vinkler. Dette sker i stigende grad i flere centraleuropæiske lande. I SEGES arbejder vi med dokumentation af bæredygtighed i det første led: Primærproduktionen. Via vores arbejde med primærproducenterne har vi oplevet betydelig interesse fra virksomhederne. AgroTechs og SEGES' aktiviteter kan derfor med fordel koordineres, således at vi er på vej mod grundig information gennem værdikæden for fødevarer frem til forbrugerne. Så kan de tage kvalificerede valg.

Anette Gravgaard
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 13:26

Kære Anke

Mange tak for den klare tilkendegivelse af, at dette er et område, hvor der virkelig er interesse fra virksomhederne. En koordinering af informationer gennem hele værdikæden for fødevarer frem til forbrugerne giver rigtig god mening.
Med venlig hilsen
Anette

Lone Ryg Olsen (Danish Food Cluster)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 08:57

Adgang til faciliteter til produktudvikling og opskalering er afgørende for et effektivt innovationssystem i den danske fødevarebranche. Derfor støtter Danish Food Cluster initiativet.
Det er dog vigtigt, at prisfastsættelsen bliver sådan, at der bliver adgang for både store og små virksomheder, herunder opstartsvirksomheder med begrænsede midler - og at der der fortsat findes SMV-pakker.

Anette Gravgaard
Torsdag d. 23/4-15 kl. 09:22

Kære Lone
Mange tak for denne kommentar. Det er helt sikkert vigtigt at adgang til produktudvikling og opskalering bliver muligt uafhængig af en virksomheds størrelse.
Med venlig hilsen
Anette

Michelle Williams (Head of Department, Aarhus University)
Mandag d. 27/4-15 kl. 11:47

Increasing access to both expertise and infrastructure held by Aarhus University though a closer collaboration with AgroTech will definitely strengthen the potential to add value to the Danish food industry. We are keen to develop better ways of using our infrastructure and this collaboration is an excellent way to determine how to establish more open access and innovative environment. We can see significant value in the co-location of Aarhus University Department of Food Science and AgroTech at Agro Food Park as this will secure an open and functioning collaboration on a day to day basis. Current AU-FOOD has staff from Agro Business Park and GartneriRådgivningen sitting in the Department, therefore we know / can see the benefit of such close collaborations and we certainly welcome a closer collaboration to AgroTech – especially given our shared interests in partnering the food industry. Through this strengthened collaboration we aim to increase the flow of information at an earlier stage, thereby implementing new knowledge for the direct benefit of companies (both SME and larger food companies). Access to our chemical and technology based teaching labs, sensory facilities and a proposal to establish a joint pilot plant with AgroTech will help company’s access new knowledge and methodologies and overcome production barriers to support them in building and securing their business.

Anette Gravgaard
Mandag d. 27/4-15 kl. 16:07

Dear Michelle
The possibilities for close collaboration between Aarhus University Department of Food Science and AgroTech at Agro Food Park will indeed provide an unique opportunity for implementing new knowledge for the direct benefit of companies.
B.R Anette Gravgaard

Monica Klepp Bjerrum (Adm. direktør, MOOW communication, branding & CSR )
Mandag d. 27/4-15 kl. 14:52

Det vil være vigtigt med løbende formidling og udgivelse af "rejsefortællinger" langs denne udviklingsperiode. Og samtidigt vil det være yderst vigtigt, at en stor del af løsninger kigger ud i samfundet og tænker løsninger for en verden på vej mod 9 mia mennesker ind som en del af det bæredygtige grundlag. Vi bidrager gerne med kommunikationsløsninger til dette fra MOOW communication, branding & CSR for food businesses.

Anette Gravgaard
Mandag d. 27/4-15 kl. 16:17

Kære Monica
Tak for dit input. Du har helt ret i, at det er vigtigt at løsninger kigger ud i samfundet med kommunikation som et vigtigt element.
mvh Anette

Christian Christensen (Chef, Lokale varer, Coop Danmark A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 09:37

I Coop arbejder vi på, at styrke samspillet mellem mindre lokale fødevarer og vores butikker. Den prodces afdækker ofte probleme med helt basale ting som markedstilpasning, fødevarerlovgivning og general produktmodning som sikre, at produktet får opmærksomhed i vores butikker.

For at sikre at alle produkter som rammer vores hylder i salgsklar tilstand er faciliteter som Future Lab af afgørende betydning. En af de stopklodser vi ofte møder hos mindre producenter er, at det ofte tager relativt lang tid at søge midler hjem fra diverse fonde til produktmodning. Her kunne en forenkelt forhåndsgodkendelse være formålstjenelig, så projektet kan startes inden det midlerne er til stæde.

Med venlig hilsen

Christian Christensen
Chef, lokale varer

Coop Danmark A/S

Dorte Petersen (Commercial Director, AgroTech)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 11:23

Kære Christian
Tak for din kommentar. Vi står klar til at hjælpe de lokale producenter med at søge hos de løbende midler, så det kan gå så hurtigt som muligt efter at behovet er identificeret.
Venlig hilsen
Dorte

Egon Bech Hansen (Professor, Danmarks Tekniske Universitet)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 16:18

Det er modigt og visionært af AgroTech at kombinere gastronomi og industriel produktion. Det er vigtigt at bidrage til udviklingen af ingredienser der kan opfylde både gastronomiske behov og industriel funktionalitet. Herved vil en dansk styrkeposition kunne bevares. AgroTech er et bærende medlem i det Nationale Ingredienscenter, NIC.

Anette Gravgaard
Mandag d. 4/5-15 kl. 21:14

Kære Egon
Tak for denne tilkendegivelse af vigtigheden i at binde gastronomi og industriel funktionalitet gennem udvikling af ingredienser.
med venlig hilsen Anette

Thomas Aarup Larsen (Chefkonsulent i Regional Udvikling, Region Sjælland)
Mandag d. 4/5-15 kl. 13:41

I Region Sjælland har vi blandt andet fokus på aktiviteter, der kan støtte opskalering og vækst hos regionens eksisterende fødevarevirksomheder inden for produktmodning og produktion af kvalitetsfødevarer. Regionens surveys viser at mange af såvel større og mindre virksomheder har fokus på udvikling af deres forretningsområder inden for regionale, lokale, bæredygtige og sikre kvalitetsfødevarer.
Mere end 80% af regionens fødevarevirksomheder er SMV'er, hvor in-house produktudvikling og test er begrænset. SMV'erne har meget differentierede behov og flere har en lav innovationsgrad. SMV'ernes kendskab, adgang til og anvendelse af test-, udvikling- og produktionsfaciliteter vil være en vigtig ydelse for erhvervsfremmeindsatsen i fødevarebranchen. Så Agro Tech's forslag er meget aktuelt for branchens udvikling i Region Sjælland. Adgang og involvering af SMV'er bør have betydelig opmærksomhed i Agro Techs videre arbejde med aktiviteten.

Anette Gravgaard
Mandag d. 4/5-15 kl. 21:21

Kære Thomas
mange tak for din kommentar. Netop adgang til test- og udviklings faciliteter vil give SMV'er øgede muligheder i produktudviklingen og dermed fremme deres forretning.
med venlig hilsen Anette

Jette Feveile Young (Forskningsleder, Aarhus Universitet, Institut for fødevarer)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 09:15

Som forsker og forskningsleder ved Aarhus Universitet ser jeg store muligheder for at udvide samarbejdet i forbindelse med denne infrastruktur. Det giver rig mulighed for at danne fælles projekter med AgroTech hvor vi kan spænde helt fra den praksisnære problemstilling til at understøtte problemløsningen på basis af viden samarbejde. Derudover ser vi store muligheder i studenterprojekter i et miljø hvor strukturen underbygger den eksperimentelle tilgang i tæt samarbejde imellem virksomheden, AgroTech og Universitetet
Venlig hilsen
Jette Feveile Young
Aarhus Universitet, Institut for fødevarer

Dorte Petersen (Commercial Director, AgroTech)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 17:50

Tak Jette for din kommentar. Enig i at inddragelsen af studerende i innovationsprojekter har stor potentiel værdi for både virksomhederne og universiteter. Det tror jeg vi vil se mere og mere af og vil kunne understøttes af denne aktivitet. Venlig hilsen Dorte Petersen

Henning Høgh Jensen (Afdelingschef / Innovationsansvarlig, DTU Fødevarer)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 14:50

Jeg anskuer fødevareområdet som bestående af mange aktører. Det store antal af bl.a. innovationsnetværk, GTS'er der arbejder her, 3 (evt. 4) universiteter, 2 regioner med klare strategier, ovs. illustrer dette. Så jeg synes at det er tænkt alt for snævert med de foreslåede aktører.

Jesper Mazanti Aaslyng (R&D Director, AgroTech)
Mandag d. 11/5-15 kl. 08:05

Der er heldigvis mange gode samarbejdsmuligheder indenfor fødevareområdet. Det gælder både mod universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, innovationsnetværk, virksomheder m.m. I AgroTech forsøger at vi at udvikle de samarbejder, som vi vurderer hjælper fødevarevirksomhederne mest og har allerede samarbejder med alle universiteter i Danmark. I denne konkrete aktivitet udnytter vi den enestående mulighed at Århus Universitet flytter deres fødevareforskere til Agro Food Park, hvor vi også bor. Det giver en enestående mulighed for at skabe synergi til gavn for virksomhederne, når vi kommer til at bo dør om dør. Derudover ønsker vi i denne konkrete aktivitet at etablere et bredt samarbejde, som sigter mod at få studerende i spil fra flere universiteter og professionshøjskoler, med det formål at fremme udviklingen i den danske fødevareproduktion. Her vil vi helt sikkert se mod DTU også.

Søren Rosenkrantz Riber (R&D Manager, Danish Crown Group)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 14:27

Jeg tror, I rammer plet ift. at tilvejebringe kompetencer og infrastruktur, især målrettet de utallige små- og mellemstore virksomheder, der findes inden for fødevarebranchen.
Som stor virksomhed har vi jo egne udviklings- og opskaleringsfaciliteter, men jeg skal slet ikke afvise, at mindre specialserier, 1st batches m.m. kunne være relevante at få udviklet hurtigt og fleksibelt - og uden for egne rammer.
Det ville være spændende, hvis der kunne etableres et godt samarbejde med især leverandører af basalt applikationsudstyr mhp. at færdigproducere batches.

Anette Gravgaard
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:30

Kære Søren

Mange tak for din kommentar og støtte. Det er en vigtig vinkel også at adressere leverandører af udstyr, idet "1st batches" og mindre specialserier ofte giver ideer til og identifikation af behov for udvikling af eksisterende udstyr.
med venlig hilsen Anette

Gyda Bay (Innovationschef, Future Food Innovation ved Agro Business Park)
Fredag d. 8/5-15 kl. 10:01

FutureLab er et unik sted, hvor de små fødevarevirksomheder virkelig kan få viden og hjælp til at få udviklet nye unikke produkter som har en god smag. Kunne være relevant at få denne mulighed markedsført overfor virksomhederne evt. sammen med Innobooster på denne måde vil virksomhederne virkelig kunne komme meget langt med deres udvikling og vækst

Dorte Petersen (Commercial Director, AgroTech)
Mandag d. 11/5-15 kl. 16:22

Hej Gyda, tak for din kommentar. Vi vil helt sikkert markedsføre denne udvidede mulighed når den foreligger samt inddrage erhvervet i specifikationen af behovet. Kunne være fint at inddrage kunderne fra Differentieringspuljen i det. Hilsen Dorte

Derek Victor Byrne (Professor of Sensory & Consumer Science, Aarhus University)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 12:43

As a Science Team Leader and Professor of Sensory and Consumer Science at Aarhus University Department of Food Science I would like to contribute the following context to the very important nature of Agrotech's FOODTURE LAB going forward in Danish food research and innovation. To date Denmark has in many ways yet to systematically and synergistically capitalise from a production perspective on its gastronomic wave of the past 10-15 years. Collaboration with the FOODTURE LAB at Agrotech enables the bringing together of food science, culinary knowledge and industry needs to form an innovation sweet spot in the area of knowledge transfer from gastronomy to industry. Such synergy will stimulate innovation and entrepreneurship among food researchers and enable enhanced commercialisation of R&D results through improved knowledge/technology transfer. The relevance of this thinking to the Danish food industry can have impact all the way from the development of unique high value products from authentic ingredients to waste to value scenarios resulting in increased competitiveness in the food area per se. The ultimate goal from a food sector perspective to develop Denmark as an internationally recognized high quality/high end sustainable unique food product nation, such that Denmark is branded as a gourmet food production country with focus on healthy and high quality food products which have international marketing potential.

Anette Gravgaard
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:58

Dear Derek, Thank you for your comment and support.
It is indeed important to stimulate and provide opportunities for the food sector in order to develop food products including the whole innovation chain - from authentic ingredients to waste to value scenarios. We believe that this activity can support just that.
B.R Anette

Morten Andersen Linnet (Afdelingsleder, Landbrug & Fødevarer)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:39

der er et stort potentiale i at øge samarbejdet mellem AU Fødevarer og Agrotech - ikke mindst med den forventede "samlokalisering" og klyngedannelse omkring Agro Food Park. Med aktivitetsforslaget skabes den nødvendige innovationsinfrastruktur, som væsentligt kan bidrage med udvikling af fødevareklyngen.

Dorte Petersen (Commercial Director, AgroTech)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 14:54

Hej Morten, tak for din kommentar. Vi ser store muligheder i deling af infrastruktur og ser frem til erhvervets involvering i identificering og prioritering af hvad der skal sikres adgang til. Venlig hilsen Dorte

Dieter Elsser-Gravesen (Managing Director, ISI Food Protection)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 13:19

We from ISI Food Protection as so to speak direct neighbors in the Agro Food Park are very pleased to have facilities such as Agrotech's FOODTURE LAB close-by. The set-up of the FOODTURE facilities opens up new possibilities to offer food producers comprehensive services for ensuring food stability and safety for existing but also new food products.

Anette Gravgaard
Onsdag d. 13/5-15 kl. 17:10

Dear Dieter. Thank you for your comment and support.
Food stability and safety are indeed important parameters which the facilities and setup suggested will open new possibilities to encounter. B.R Anette

Thomas Michael Thestrup (Life Science Consultant, Innovation Centre Denmark, Munich)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:13

I forbindelse med AgroTechs initiativ Foodture Lab, ønsker Innovation Centre Denmark i München (ICDK München) at spille ind med kommentarer til bl.a. internationalisering og mulige samarbejdspartnere i Tyskland. Den tyske fødevareindustri bør være tænkt ind i forbindelse med kapitaliseringen af de danske ekspertiser indenfor fødevarer og fødevareproduktion. Derfor er det vigtigt at huske at Tyskland er vores største eksport- og nærmarked og, at den tyske fødevareindustri er den fjerde største indenfor deres fremstillingssektorer. Med en omsætning på 175 milliarder euro (2013) er det en af de bærende kræfter i den tyske økonomi.

ICDK München har identificeret flere interessante og relevante innovationsprojekter og klynger, som evt. kunne bidrage til Foodture Lab initiativet.

German Research Centre for Food Chemistry | Leibniz Institut
• Working Group I. Structure and Bioactivity of Low-Molecular Food Ingredients (Hedonic Value)
Igangværende projekter i arbejdsgruppen er rettet mod karakterisering af naturligt forekommende, lugt aktive forbindelser i fødevarer eller råvarer og deres ændringer fra råmaterialet til forbrugeren.
Using chemosensors to objectively quantify odour compounds is an innovative methodology to measure the aroma development e.g. during roasting or baking processes.
Fremtidig forskning vil være rettet mod at bestemme strukturen af forstadier til lugt-aktive forbindelser f.eks af kakao eller kaffe, der er til stede i råmaterialerne.
• Working Group II. Biopolymers
Denne gruppe arbejder på karakterisering og kvantificering af plante- biopolymerer, navnlig af korn.
• Working Group III. Physiology – Chemoreception of food ingredients
Der tilstræbes at tydeliggøre samspillet mellem fødevareingredienser med cellulære målmolekyler (dvs. receptorer, ionkanaler). Yderligere, at undersøge fysiologiske virkninger af fødevareingredienser og deres metabolitter på celler i mave-tarmkanalen samt på celler i immunsystemet.
• Working Group IV. Food Composition Tables
Sammensætningen og ernæring mad tabeller "Souci Fachmann Kraut" redigeret af DFA, indeholder repræsentative ernæringsmæssige data fra et bredt udvalg af fødevarer. Denne data bliver brugt i den tyske ernæring database (Bundeslebensmittelschlüssel), såvel som for mærkning af fødevarer og kostvejledning.
The Research Association of the German Food Industry (FEI)
FEI er en non-profit, registreret forening, der støtter forskningsprojekter inden for alle områder af fødevarevidenskab, fødevareteknologi og ernæringsvidenskab. Den tyske sammenslutning er et industri-baseret innovationsnetværk, som dækker mere end 100 industrielle forsknings foreninger i Tyskland.
Forskningsemner genereres i en bottom-up proces, og som omfatter primært
• Development and optimisation of processes
• Improvement of methods of analysis and measuring
• Performance of food and food ingredients in processes
• Utilization of new technologies

FEI beskæftiger sig med at fremme og koordinering af forskningsprojekter. I øjeblikket driver de mere end 100 projekter (projektets samlede volumen 2013: 47 mio euro) inden for områderne:
• Sponsorship of R&D activities
• Applied oriented food research
• Process chain: raw material – processing – consumer
• Technology of the food production chain
• Quality management
• Technology transfer

Derudover driver FEI et innovationsnetværk. Deres netværk består af 55 foreninger og sammenslutninger af fødevaresektoren, 60 virksomheder, 120 videnskabelige institutioner og personligheder fra forskellige videnskabelige discipliner.

The German institut for Food Technologies (GER Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik eV -. DIL) er en ikke-statslig og selvfinansierende forskningsinstitut understøttes af mere end 120 medlemmer fra områderne fødevareproduktion, maskinteknik, procesteknik og metrologi.

Forskningen fokuserer på, at udvikle innovative metoder til fødevareproduktion, kvalitetssikring og procesoptimering. Modtagerne af nye indsigter i fødevareteknologi er SMV’er. Angivet som hovedformål er, at forbedre effektiviteten og øget konkurrenceevne for virksomhederne fra fødevareindustrien.

Robotics
Nye anvendelsesområder for robotteknologi bliver forsket, langt væk fra det traditionelle billede af robotteknologi, hvor robotter er for det meste brugt til pakning processer. Sikker og hygiejnisk håndtering af uemballerede og pakkede fødevarer er vigtigste højdepunkt på dette område. Gennem samarbejde med fødevareproducenter, robotteknologi ingeniører og producenter af DIL etablerer nye funktioner robotteknologi.

Procesanalyse
Optimering af eksisterende (produktion) processer altid øger konkurrenceevne iværksætter. Implementeringen af avancerede procesanalyse i eksisterende systemer muliggør udførelsen af de planter, der skal optimeres yderligere. Giver på en daglig basis sensor teknologi nye og forbedrede muligheder for indsamling af måledata.

Databehandling kan derfor udarbejdes med meget højere præcision og med kortere intervaller. Dette giver mulighed for optimering af produktionsprocesser parametre som kvalitet, stykker/minut, afvigelser eller down-stream procestrin. Det er her, at værdien af oplysningerne bliver mest synlige. Mange fabrikker drives endnu ikke således at de når deres optimale funktionsdygtighed. Der er mange muligheder for procesanalyse for yderligere at forbedre den hidtil opnåede kvalitet.

The Lower Saxonian kompetencecenter for fødevareindustrien (NieKE) er et netværk af mellem
• The German Institut for Food Technologies,
• Institut for Spatial Analysis and Planning in areas with intensive Agriculture (ISPA) fra University of Vechta,
• DIALOG - The Center for Transfer of Information and Technology ved University of Oldenburg, den kompetencecenter Functional Food (KKF) og
• The Research and Technology Contact Center (unitransfer) ved University of Hannover.

Formålene med dette kooperative netværk er videndeling mellem medlemmerne og til støtte for små og mellemstore virksomheder.

Max Rubner-Institut- Federal Research Institute of Nutrition and Food
Udover hovedkvarteret i Karlsruhe, udfører MRI også forskning på centrene i Kiel, Detmold og Kulmbach. I Hamburg har de en ekstra enhed med forskningsfokus på fisk kvalitet.

Max Ruber-Instituttet består af 8 afdelinger placeret i 4 byer:
Karlsruhe
• Department of Nutritional Behaviour
• Department of Physiology and Biochemistry of Nutrition
• Department of Food Technology and Bio Process Engineering
• Department of Safety and Quality of Fruit and Vegetables Kiel
• Department of Microbiology and Biotechnology
• Department of Safety and Quality of Milk and Fish Products Detmold
• Department of Safety and Quality of Cereals Kulmbach
• Department of Safety and Quality of Meat og Analysis Division

Fraunhofer-Allianz Food Chain Management
Det eksistentielle spørgsmål i konkurrence for virksomheder i fødevareindustrien er Food Chain Management (FCM). Der fokuseres på værdikæden i fødevareproduktionen. Fra den primære produktion, forarbejdning og handel med værdipapirer gennem forbrugeren - som en holistisk proces.
Ydermere arbejde FCM for at sikre, at fødevarer af høj kvalitet bliver mere og mere vigtigt for forbrugerne, hvilket gør det en eksistentiel faktor i konkurrencen mellem producenter og detailhandlere. Formålet med Food Chain Management forskningsprojekt er derfor at skabe et IT-system, der vil give oplysninger om krav og potentiel teknologi til brug i fødekæden.

Væsentlige aspekter af fødevarekæde-management er:
• Fødevaresikkerhed
• Fødevarekvalitet
• Sporbarhed af fødevarer fra producenter gennem processorer til sælger og konsument
• Målsætninger

Den ekspertise og de seneste videnskabelige resultater fra Fraunhofer institutter er yderst interessant i nye produkter og løsninger inden for "food chain management" og også for AgroTech.

Teknologier inden for fødevareindustrien
Hvad angår anvendt sensorik, optimering af produktion og industriel produktion, vil det være yderst interessant at tage kontakt til nogle af de tyske aktører inden for denne sektor.

Den fjerde industrielle revolution er det vigtigste innovationstema i Tyskland lige nu, og alle europæiske lande holder øje med Tyskland, der for alvor er gået all-in med en gennemgribende industritransformation.
Forskningsmiljøer som Fraunhofer, samt innovationsklyngerne og industri giganterne, udvikler og investerer enormt på teknologier som automatisering, digitalisering og sensor-teknologi, samt evnen til at indsamle og bearbejde de store datamængder, som opstår ved fødevareproduktion. Her vil der uden tvivl være store mængder viden, at hente hjem til Foodture Lab og ligeledes relevante samarbejdspartnere.

Muligheder i DK (GTS)
ICDK München følger udviklingen tæt. På Innovationscentret arbejder vi med større innovationsprojekter med fokus på snitfladerne til dansk viden, teknologi og forskningsmiljøer. ICDK samarbejder med offentlige såvel som industrielle tyske aktører inden for forskning og innovation for at kunne hjælpe danske innovationsmiljøer med at komme tæt på de tyske muligheder i form af partnerskaber, projekter, viden og netværk.

Dorte Petersen (Commercial Director, AgroTech)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 17:49

Tak Thomas for din kommentar. Der er helt sikkert potentiale i at hjælpe danske fødevarevirksomheder til Tyskland via de rette produkttilpasninger og også at eksportere dansk viden til Tyskland. Foodture Lab kan netop været et omdrejningspunkt for det. Vi håber at kunne bruge IC DK Munich som partner i den tilgang. Hilsen Dorte Petersen

Dorte Storper (Direktør, VIFU, Videncenter for Fødevareudvikling)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 09:18

I VIFU er vi i kontakt med ca 400 små og mellemstore danske fødevarevirksomheder hvert år og en stor del af disse har ønske og behov for produktudvikling med udgangspunkt i nye/ændrede markedsbehov.
FoodtureLab giver rammerne for den praksisnære produktudvikling som virksomhederne efterspørger og den vidensbaserede opskalering fra prototype til produktion.

Dorte Storper (Direktør, VIFU, Videncenter for Fødevareudvikling)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 09:18

I VIFU er vi i kontakt med ca 400 små og mellemstore danske fødevarevirksomheder hvert år og en stor del af disse har ønske og behov for produktudvikling med udgangspunkt i nye/ændrede markedsbehov.
FoodtureLab giver rammerne for den praksisnære produktudvikling som virksomhederne efterspørger og den vidensbaserede opskalering fra prototype til produktion.

Dorte Petersen (Commercial Director, AgroTech)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 11:17

Tak Dorte for din kommentar. Der er et stort udviklingspotentiale i netop den målgruppe du nævner her og vi vil med dette initiativ arbejde for at den hjælp de kan få hos AgroTech følger med markedsbehovene. Venlig hilsen Dorte

Grete Bertelsen (Professor, Prodekan for Uddannelse, København Universitet)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 11:19

KU har gennem de senere år haft et tæt samarbejde med AgroTech indenfor planteområdet i forbindelse med Resultatkontrakt aktiviteten ’Laboratoriet for Planteinnovation’. I aktiviteten har vi udnyttet den synergi der er ved at AgroTech bor på KU’s campus i Taastrup. Samarbejdet har været med til at udvikle især gartneriområdet for både KU og AgroTech. Det har været en god aktivitet, som begge har fået meget ud af. AgroTech forsøger nu en tilsvarende konstruktion med Århus Universitet i Skejby. KU vil meget gerne medvirke til at udvikle fødevareområdet sammen med AgroTech og Århus Universitet, og vil også gerne sikre større virksomhedsinddragelse ved at arbejde endnu mere sammen med AgroTech. Vi er derfor glade for ideen om samarbejde omkring studenterprojekter, men vil meget gerne gøre samarbejdet endnu stærkere igennem fælles forsknings- og udviklingsprojekter bl.a. indenfor fødevareområdet.

Nanna Viereck (Viceinstitutleder for Forskning og Innovation, Københavns Universitet, Institut for Fødevarevidenskab)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 17:34

Dette forslag om en infrastruktur til at skabe vækst i fødevareindustrien via kombinationen af gastronomi og industriel fødevareproduktion er meget interessant og vil skabe værdi for både store og små virksomheder. Dog kan det synes meget lidt visionært kun at tænke Århus Universitet, Institut for Fødevarer ind som tæt samarbejdspartner udelukkende begrundet i det tætte naboskab i Agro Food Park i Århus. Flere andre af Danmarks universiteter kan meget vel bidrage til dette initiativ, og på en række af de i forslaget nævnte områder er Københavns Universitet, Institut for Fødevarevidenskab (FOOD KU) førende mht. både anvendt forskning og undervisning, og der udføres allerede mange forskningsprojekter i tæt samarbejde med industrien, samt uddannes attraktive kandidater. Desuden samarbejder vi allerede med flere GTS institutter, herunder AgroTech. FOOD KU kan til Foodture Lab bidrage indenfor teknologiske løsninger til en ressourceeffektiv procesoptimeret produktion af højkvalitets- og højværdiprodukter (inkl. produktion og anvendelse af ingredienser), særligt indenfor proces analytisk teknologi (sensorteknologi og avanceret dataanalyse), optimering af industrielle sidestrømme (bioraffinering), fermentering og nye kombinationer af eksisterende teknologier (inkl. ikke-termiske fødevareprocesser). FOOD KU råder over større eller mindre pilotanlæg indenfor processering af mejeriprodukter, kød, cerealier og brød, øl samt bioraffinering og molekylær gastronomi, og er værter for Nordic Food lab. Desuden har FOOD KU stor ekspertise og viden indenfor råvare- og produktspecifik molekylær funktionalitet, rheologi, mikrostruktur og tekstur, aromaanalyse, bioaktivitet, mikrobiologisk fødevaresikkerhed og holdbarhed. Sidst har FOOD KU også både stor viden samt infrastruktur indenfor sensorik og forbrugervidenskab. Adgang til alt dette kunne meget vel indtænkes i et Foodture Lab, særligt ifm. punkterne Råvare- og ingrediensservice, Anvendt sensorik, Test og afprøvning af produktionsteknologi samt Optimering af produktionen. Hermed kunne virksomhederne få yderligere adgang til ny viden og teknologi til sikring af nye, innovative, markedsklare produkter.