Forbrugerpræferencer i multimedia

Senest opdateret d. 22/8-2016
DELTA
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Søren Vase Legarth
Head of department SenseLab

Den største del af dansk industri har udviklet sig til at være underleverandør eller endda underleverandør til underleverandører til internationale brands. De er længere væk fra viden om forbrugerens præferencer. Det har en afgørende betydning for den teknologiske produktudvikling, særligt når globaliseringen bringer ens teknologi rundt i hele verden. DELTA vil sikre danske virksomheder adgang til data om deres brugeres teknologiske præferencer, så de ikke risikerer at udvikle i blinde.

1. Markeds- og samfundsbehov

Danmark lever som lille land af at eksportere produkter til hele verden. Dansk industri har internationalt ry for at levere produkter af høj kvalitet (og værdi). Men i dag findes kun få egentlige globale brands, som er kendt hos internationale forbrugere – fx LEGO og B&O.

Industriprodukter udgør langt den største del af den danske eksport[1]. Som eksportør skal man i konkurrencen kunne differentiere sig på et globalt marked. Danske virksomheder er kendt for kvalitet – men presses på såvel design og pris fra andre lande. Derfor er det afgørende, at ens næste produkt rammer rigtigt første gang, og udviklingsressourcerne fokuseres på de vigtigste dele hertil[2].

Digitale teknologier gør det muligt at integrere multimedia indhold alle steder, hvormed lyd, billede, video, interfaces, internet og lignende designes ind i flere og flere produkter[3]. Nye tjenester og forretningsmodeller opstår på basis af streamede tjenester, som leverer lyd, billede, kommunikation og video i HD-kvalitet, distribueret på mange platforme og netværk - globalt, on demand, online og 24/7.

Selv for disse ’Up market’ produkter bliver levetiden kortere og kortere, og brugeren mere og mere kritisk. Den øgede fokus på individualisering og ’mass customization’ til forskellige målgrupper i forskellige markeder[4] skaber behovet for at finde effektive metoder til at forklare, måle og forudsige forbrugerpræferencer. Når man som mindre dansk virksomhed ikke selv kender sin bruger, kan produktudviklingen risikere at ske i blinde. Derfor er der et behov for at understøtte udviklings- og marketingafdelingerne i den danske industri i holitisk produktudvikling, baseret på forbrugerpræferencer.

Aktivitetsplanens services og metoder vil have en bred relevans men under opbygning fokuseres til de danske virksomheder, som på tværs af brancher og sektorer udvikler eller anvender teknologi inden for multimedia og A/V, fx streaming/broadcast/operatører (DR, TDC, TV2, Telenor, 3 m.fl.), headsets, video- og audioteknologi, mobiltelefoni, høreapparater, telerehabilitering, display industrien, spilbranchen, musik/film industrien, koncertudstyr m.fl. Med denne målgruppe åbnes der op til nye brugere af GTS-systemet.

I disse brancher er der ligeledes et helt særligt vækstlag af små virksomheder (fx Jabra, Libratone, AiAiAi m.fl.), som for få midler lykkes med at skabe unikke audio- og videoprodukter og teknologier. Disse virksomheder og i stigende grad den traditionelle industri udvikler i mindre og mindre grad selv. I dag er udviklingsprojekter sammensat af mange delleverancer, fysisk og virtuelt. Det gør det vanskeligere, men samtidig vigtigere, for virksomhederne selv at have adgang til og eje viden om sit produkts forbrugermål for at kunne specificere sine underleverancer præcist.

Figur: A. Crine, A. Gruel, S. Lê, Ideal Profile Method: an efficient way to improve products? Sensometrics, Rennes, France, 2012

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Aktivitetsplanen indebærer kombinationen af dyb faglig viden om multimedia (audio/visuel) teknologi med tilført viden om præferencer, som ikke findes i dag – og i meget begrænset tilfælde internationalt. Nye services baseret herpå, vil eksempelvis være:

 • Service og analyse af storskala brugerforsøg i Danmark igennem netværk af internationale laboratorier.
 • Rådgivning og analyse af præferencekort og analyser til brug for udviklingsafdelinger og product marketing.
 • Rådgivning om optimering imellem teknologivalg over for komprimeret kvalitet og præference.
 • Benchmark tests imellem produktkategorier og overfor konkurrerende produkter.
 • Ideal Profiling Methods (IPM) – multivariat måling af et produkts egenskaber og rådgivning om optimering i forhold til idealer for demografiske profiler.
 • Rådgivning og karakterisering af hvilke elementer af produktegenskaberne, som har størst betydning for den samlede oplevede produktkvalitet.
 • Conjoint analyser samt lignende metoder til holistiske analyser af den oplevede kvalitet ved teknologier, koncepter og produkter (fx brand, lydkvalitet, videokvalitet, indpakning, ergonomi, funktionalitet m.m.).
 • Test af multimedia og A/V teknologier og indhold – på forskellige platforme og netværk for at optimere udvikling i forhold til begrænsninger i båndbredde og bit rate.
 • Tekniske tests, fx in-situ testing, test i ultra-HD (8k), multichannel, 3D/immersive audio: 5.1-22.2), oplevet latency/delay og tolerancetærskler.

Ingen dansk virksomhed har ressourcerne til selv at mestre disse kompetencer - herunder test- og analysefaciliteter.

3. Centrale aktiviteter

Aktiviteten består af nogle centrale komponenter som forudsætning for at kunne opbygge en serviceplatform for denne type virksomheder – og således at den senere kan udbredes til flere målgrupper:

 • Etablering af fysiske og virtuelle testmiljøer til multimedia teknologier.
 • Etablering af partnerskaber med internationale laboratorier og videninstitutioner, der giver dansk adgang til unikke forbrugerdata.
 • Etablering af online værktøjer til crowdsourcing af forbrugerdata.
 • Udvikling af værktøjer, metoder og kompetencer til indsamling af store, distribuerede datasæt, herunder til validering og præsentation af datakvalitet.
 • Kortlægning af kvalitetskrav i multimedia imellem USA / Europa / Asien og udvikling af multimedia stimuli.
 • Deltagelse i international standardisering under bl.a. International Telecommunications Union[5].
 • Videnspredningsaktiviteter vil bl.a. omfatte papers, seminarer, en ny multimedia klub samt online fora for udveksling af forbrugerdata.

DELTA har med opbyggede faciliteter og kompetencer inden for sensoriske metoder og audio det grundlæggende fundament for, hvordan ovenstående er realistisk at etablere i Danmark. Som dansk repræsentant i såvel standardiseringen i ITU og ETSI, vil DELTA kunne sikre Danmark en central position inden for A/V og multimedia test.

4. Mulige samarbejdspartnere

 • Internationale videninstitutioner: DELTA ønsker i metodeudvikling og testfaciliteter at etablere eller videreudbygge partnerskaber med Fraunhofer, TU Berlin, universiteterne i Aalto, Salford, Surrey, Luleå og Aizu samt med BBC.
 • Nationale videninstitutioner: DTU Fotonik, DTU CAHR med deres nye A/V testfaciliteter.
 • Innovationsnetværk: Innovationsnetværkene InfinIT og Dansk Lyd vil være relevante partnere for såvel videnspredning fra aktiviteten og som omdrejningspunkt for netværksaktiviteter.
 • Professionshøjskoler: Målgruppen benytter i vid udstrækning faglærte fra tekniske skoler i f.eks. spil, musik, og film/tv branchen, hvorfor disse skoler vil kunne indgå som relevante samarbejdspartnere som videnspredning til næste generations teknikere, brugere og udviklere.

Nøgleord

24 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Søren Bech (Forskningschef, Bang & Olufsen a/s)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 12:47

Bang & Olufsen kan kun støtte ovennævnte forslag. Området vil kompetence- og facilitetsmæssigt være centralt for B&O's produktudvikling i de kommende år. Vi deltager allerede i forskningsprojektet S3A: Future Spatial Audio for an Immersive Listener Experience at Home (http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/L000539/1 ) hvor der forskes i mange af de problemstillinger der nævnes i DELTAs forslag. B&O har endvidere i samarbejde med bl.a DELTA søgt om EU støtte under Marie Curie programmet til udvikling af forsøgsparadigmer inden for området. Opbygningen af egnede faciliteter er specielt vigtigt for B&O da investeringerne vil være ganske betydelige. Det er i den forbindelse essentielt for B&O at faciliteterne findes inden for rimelig afstand til Struer. Dette er bl.a. baggrunden for at B&O investerer ganske betydeligt i samarbejdet med Aalborg Universitet mht. forskning og faciliteter inden for lydområdet. Det kan endvidere nævnes at en væsentlig del af Danmarks audio fabrikanter findes i Jylland og nærheds princippet vil også være vigtigt for dem.
Venlig hilsen
Søren Bech
Forskningschef

Søren Vase Legarth (Head of Department, SenseLab, DELTA)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 15:17

Kære Søren Bech
Mange tak for støtten til forslaget. Det glæder mig utrolig meget at B&O ser forslaget som relevant i forhold til fremtidens produktudvikling.
Kommentarerne omkring faciliteter tager vi med som gode input og de læner sig fint op ad de beskrevne centrale aktiviteter omkring opbygning af virtuelle testmiljøer til multimedia teknologier samt opbygning af partnerskaber som her kunne være test laboratorier.
Mvh
Søren Vase Legarth

Kurt NIelsen (DIrektør, QualiFi)
Lørdag d. 2/5-15 kl. 11:17

QualiFI er en lille niche producent primært af højttalere. Som profil må man sige, at vi nærmest er "retro", og måske derfor falder lidt udenfor målgruppen. Vi synes imidlertid at ideen er vældig interessant og vil gerne støtte initiativet. En af de ting vi er optagede af er muligheden for at få foretaget målinger af udstyr uden at spendere hele budgettet på dette. An enden ting vi kunne ønske var der var en fokus på at skabe en form for "open Source" audio platform for integrerede forstærkere, wireless audio kommunikation og måske simpel DSP, lidt ligesom man i UK har gjort det med Rasberry PI computeren. Som lille producent er det stort set umuligt at bygge moderne aktive højttalere, da de nødvendige komponenter ikke er generelt tilgængelige.

Venlig hilsen, Kurt Nielsen

Niels Andersen (Salgschef, DELTA SenseLab)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 10:40

Kære Kurt Nielsen,
Tusind tak for at du tog dig tid til at gøre din mening om vores forslag gældende. Det er rigtigt gode kommentarer som vi vil tage med i vores overvejelser fremadrettet.
Venlig hilsen, Niels Andersen

Ole Dyrlund (Director Technology Integration, GN Hearing)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 11:53

GN Resound kan varmt støtte dette forsalg. Som en af verdens førende høreapparatproducenter er vi stort behov for at der udvikles metoder til kvantificering af vore kunders præferencer og vurdering af vore produkters egenskaper og effekt. Vi har sammen med de øvrige høreapparatproducenter i Danmark bidraget til etablering af et test panel hos Delta med en specifik høretabsprofil til test af audioudstyr til personer med høretab. Vi ser frem den videre udvikling af metoder til fastlæggelse af forbrugerpræferencer inden for lydområdet.

Søren Vase Legarth (Head of Department, SenseLab, DELTA)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 16:47

Kære Ole Dyrlund

Tak for kommentarerne. Jeg er helt enig i at der er mere viden at hente på forbrugerpræference-delen. Nye metoder kan hjælpe producenter af audioprodukter til at ramme mere rigtigt i forhold til et specificeret kundesegment/region.

Mvh Søren.

Erich Karsholt (Managing Director, TBWA & BBDO)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 21:34

Forbrugerpræferencer er min boldgade, så jeg tillader mig at blande mig på et teknisk område jeg ellers ikke har en større forstand på.

Når jeg læser hensigten, får jeg stor respekt for den forskning og viden, I som virksomheder repræsenterer, men (for)brugerne har vel også en stemme, jeg ikke helt ser repræsenteret i det set-up, der præsenteres, når det drejer sig om forbrugerpræferencer. Og hvordan skal det så foregå? Der nævnes crowdsourcing af forbrugerdata som kan dække over forbrugerinvolvering, men her også relevant at supplere med forbrugerpaneler/-labs, kvalitative test/analyser med forbrugeroplevelse af teknik/udstyr, herunder som led i udviklingsforløb, så der opbygges en databank og testpaneler omkring netop "forbrugerpræference."

De nye digitale muligheder, også for test og præference-undersøgelser, vil kunne hjælpe her, det samme gælder et set-up, hvor brugere kan inddrages via sociale medier, hvis man tør - det kan jo være forbrugerne mener noget andet end der opleves fra en videnskabelig og teknisk ekspertvinkel. Eksempel: Den lydoplevelse som tekniske målinger fortæller er perfekt og uden unødig støj, er det altid også den samme, som forbrugerne oplever sublim etc. Og hvis forskel, så handler det vel om de konkrete målsætninger og formål, men forbrugernes stemme bør i høj grad tænkes med. Tager jeg en iPhone, så siger nogle fagfolk, at hverken lyd eller billede er optimalt i forhold til mange konkurrenter, men hvad hjælper det, når køberne er tilfredse, fordi "helhedsoplevelse" og image betyder mere end den enkelte del? Det er ved synergi mellem de tekniske muligheder og forbrugernes behov og ønsker, at markedet etableres gennem differentiering. Vi skal ikke være alt for alle.

Forbrugere er jo heller ikke blot forbrugere, men forskellige grupper og subkulturer. Det handler (også) om eksport, herunder hvorledes man kommer rundt om de mange segmenter og markeder som "forbrugerne" dermed repræsenterer. Forbrugere ændrer sig også, hvad der f.eks. i brugernes ører var god lyd i går kan være noget andet i morgen. Hvordan undersøges og defineres det?

Det ændrer ikke på det prisværdige i at undersøge og skabe udvikling gennem forbrugerpræferencer, jeg henstiller blot til at forbrugerne af samme grund inddrages i betydelig omfang.

David Filskov (Direktør og lydtekniker, Epic Sound ApS)
Mandag d. 11/5-15 kl. 11:19

Som leverandør af lyde til en lang række hardware- og softwareprodukter, er det min erfaring, at mange danske udviklere og iværksættere har ret begrænset viden om lyd ift især udlandske virksomheder. Fokus på lyd er stigende, men mange laver deres egen "grundforskning" i stedet for at bygge videre på et solidt fundament.

Meget relevant projekt ift at gøre danske produkter og udviklere endnu mere konkurrencedygtige.

Søren Vase Legarth (Head of Department, SenseLab, DELTA)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 16:57

Hej David

Det er godt at høre din erfaring om hvordan lyddesign anvendes og at der kan være et behov for at få opbygget værktøjer og viden på området som i sidste ende gør produkterne bedre/ mere attraktive for brugerne.
Det er et område med stor konkurrence, så det handler om at ramme rigtigt første gang og vide hvad der betyder noget for forbrugerpræferencen.

Mvh Søren.

Søren Forchhammer (Professor, MSO, DTU Fotonik)
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:36

DTU Fotonik finder forslaget både yderst interessant og relevant. I et IKT perspektiv ser jeg idag et væsentligt sammenspil mellem kommunikationsteknologi og multimedier. Dels er video i alle dets former en væsentlig driver i nye (bredbånds-)kommunikationsssystemer, dels ser vi en stadig stigende grad af streaming af multimedie data. Dette er et område i rivende udvikling og med gode muligheder for dansk industri.DTU Fotonik særke kompetencer indenfor området. DTU Fotonik vil gerne støtte forslaget og samarbejde inden for dette område.

Søren Vase Legarth (Head of Department, SenseLab, DELTA)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 17:01

Kære Søren

Det glæder mig meget at DTU Fotonik finder forslaget relevant! Der er i den grad potentiale for et samarbejde indenfor det visuelle område i relation til dette projektforslag.

Tak for støtten.

Mvh Søren.

michael hoby (Researcher - Interaction Design, Sound & Acoustics, Jabra)
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:10

Hos Jabra kan vi selvfølgelig kun være enige i at det er vigtigt at forstå forbrugernes præference i forhold til lyd, og det er også et område vi interesserer os for.

Ofte omhandler præference af lyd, hvor godt eller skidt et fysisk medie (DSP-algoritme, transducer, telefonsystem osv.) gengiver lyd.

Jeg synes det også ville være relevant hvis man indenfor dette emne også kunne beskæftige sig både med den deciderede lyddesign samt metoder til forbrugerpræferenceevaluering. Med lyddesign mener jeg værktøjer og metoder til at skabe produktlydene til forskellige produkter. Det kunne være lyde der bliver brugt i en app på en smartphone, eller til betjeningsautomater uden display.

Gaming og filmindustrien er nok dem der har størst erfaring indenfor generel lyd-design. Og i Danmark har vi flere eksempler på firmaer der har leveret produkter i verdensklasse (paydead, Io-interactive). I forhold til produkter og produktlyd, vil jeg tro gaming er mest relevant, og jeg kunne godt se en ide i at involvere og skabe tværfaglig viden til denne industri.

Søren Vase Legarth (Head of Department, SenseLab, DELTA)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 14:45

Hej Michael

Tak for din rigtig gode vinkel på det med at indtænke selve produktlydsdesignet i det tidlige stadie. Man kunne tænke sig at der kunne frembringes/samles viden om hvilke egenskaber ved forskellige lyd-komponenter der driver præferencen i forhold til produktsegmenter (hvilke lyde egner sig til telefoner, biler, etc.).
Gaming industrien ligger helt sikkert inde med væsentlig viden på det felt, så fint med indspark om potentiale for samarbejde på tværs af miljøer.

Mvh Søren.

Erik Kristiansen (Founder, BRAINS)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 12:50

Erfaringsmæssigt er det vanskeligt men afgørende vigtigt at involvere kernebrugere kvalitativt til at udvikle tech produkter hurtigere og bedre, som fx afspejlet i Eric Rien's LEAN STARTUP tænkning. At approachen er kvalitativ betyder ikke at brugerdata ikke kan og skal kvantificeres. Eller at kvantitativt fødte data ikke kan bruges. De er bare supplerende.

Min erfaring er, at det virkelige pay off for kunder på et bestemt produkt ikke kun kan aflæses ved at iagttage adfærd. De emotionelle og vidensmæssige komponenter er tilsvarnede vigtige at afdække.

I en række B&O camps har vi sammen med B&O forsøgt at finde, involvere og teste produkt-koncepter hos identificerede kernebrugere. Det er en omstændig - men også en stærkt værdifuld proces.

Kvantitative tilgange har den fordel, at data og viden hurtigt kan skaleres og generaliseres. Men data skal være valide og retvisende, ellers er generaliseringen et kerneproblem.

DELTA's idéer skitseret ovenfor er centrale, omkostningsnedbringende og hastighedsforøgende. Det er værdifuldt. Men data skal bygges på de rigtige input. Derfor skal data i mine øjne også indhentes kvalitativt - men kan derefter processes kvantitativt som øvrige kvantitative kilder.

Mille Østerlund (programchef, KEA)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 14:25

På KEA digital - særligt multimediedesignuddannelsen - er lyd og billede vigtige faglige elementer. Blandt andet lanceres et fag i sound design til efteråret. Multimedieelementer - både lyd og billede - fylder stadig mere i kommunikationsbilledet og i markedsføring. særligt koblet på analytics, som vi også arbejder med. Vi vil derfor gerne inddrages og holdes opdateret om de aktiviteter projektet genererer. Vores undervisere og studerende er vigtige målgrupper i relation projektets vidensspredning.

Søren Vase Legarth (Head of Department, SenseLab, DELTA)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 16:14

Hej Mille

Videnspredning vil afgjort blive et vigtigt element I projektet, så det er rigtigt godt at høre at KEA digital har interesse I at følge projektets aktiviteter.

Mvh Søren.

Eddy Bøgh Brixen (Seniorkonsulent, EBB-consult)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 14:42

Der er for tiden rigtig meget opmærksomhed rettet mod streaming-tjenester. Broadcastere, der tidligere kun var æterbårne, benytter sig nu af alskens platforme. Firmaer formidler sig gennem diverse streams. Problemet for de fleste udbydere er, at man ikke rigtig ved hvordan ydelsen hænger sammen med begrebet kvaitet. Det betyder, at man næsten kun måler på kvantitet. Internationalt er der sat arbejde igang for at vurdere de tekniske kvaliteter ved de forskellige platforme. Herunder muglighederne for at kvalitetsoptimere. ITU, AES, EBU (og Fraunhofer for den sags skyld) har parallelt sat et nødvendigt arbejde igang for at få styr på basale parametre som loudness og loudness range. Visse organisationer arbejder også med dialogniveau i content. Samtidig arbejdes på at etablere metadata, der kan sikre korrekt opsætning af afvikleralgoritmen. Sagen er dog, at disse vigtige områder ikke giver den fulde forståelse for platformenes kvalitetsmæssige egnethed i forskellige sammenhænge.

DELTAs projekt vil kunne sammenholde kendt viden med ny forskning for dermed at kunne give et mere retvisende billede af forskellige platformes egnethed som funktion af anvendelse. Danske (og udenlandske) producenter af både gear og content vil have stor nytte af udkommet fra et sådant projekt.

Søren Vase Legarth (Head of Department, SenseLab, DELTA)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 16:29

Kære Eddy

Tak for dit input fra broadcast verdenen! Din kommentar styrker vores tro på at idéen er relevant. Forbrugere har indenfor streamingtjenester adgang til masser af tilbud, men kvalitet glider nogle tilfælde I baggrunden for kvantitet. Med en given båndbredde eller 'bit-budget' til rådighed handler det derfor om at få produceret mest muligt oplevet kvalitet for forbrugeren og især indenfor A/V streams er der behov for effektive metoder til at få evalueret hvor bits'ne bedst bruges.

Mvh Søren.

Ole Witthøft (Adm. direktør, System Audio A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 22:49

Vidensbaseret adgang til forbrugernes præferencer indenfor lydkvalitet ville have den allerstørste betydning for en virksomhed som System Audio A/S.
Der findes kun fragmenteret viden på området, og brands forholder sig til egne fortolkninger og erfaringer på området.
Økonomisk set, ville det have stor betydning, at opnå større forhåndsviden om den oplevede værdi af forskellige udviklingsprojekter sat i forhold til hinanden.
Det beskrevne projekt vil give mulighed for at fokusere på at give produktet mest mulig oplevet værdi for forbrugeren, og dermed bidrage til en væsentlig konkurrencemæssig fordel, der tilmed bærer præg af noget særligt dansk.

Niels Andersen (Salgschef, DELTA SenseLab)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 22:40

Kære Ole Witthøft,
Det var i sandhed kærkomne kommentarer. Tusind tak for det. De bestyrker os i vores formodning om at være på rette spor i vores bestræbelser på, at artikulere projektforslag der kan gøre en afgørende positive forskel for små- og mellemstore virksomheder.
Med venlig hilsen,
Niels Andersen

Cumhur Erkut (Assistant Prof., Dr. Sc. (Tech), Aalborg University Copenhagen)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 08:44

At Aalborg University Copenhagen, we strongly support this initiative in the fields of Media Technology and Sound & Music Computing. We are aware of the H2020 emphasis on large-scale user trials by our recent submissions, and feel excited about the possibilities of integrating user diversity and profiles early on in our education and research. Potentials of internationalization, partnership, networking, and impact are high in this proposal, in our opinion.

Niels Andersen (Salgschef, DELTA SenseLab)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 22:20

Dear Cumhur,
A million thanks to you for coming forward with your comments. They are indeed highly appreciated and needless to say I reckon, that we are flattered by your excitement and strong support in favour of this proposal of ours. As concerning your final remark, we share your view on the potentials in this project and we will keep this in mind going forward.
Best regards,
Niels Andersen

Jan Larsen (Direktør, Professor PhD , Danish Sound Network/ DTU Compute)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 17:35

Innovationsnetværket Dansk Lyd er den del af den nationale innovations infrastruktur og faciliterer samarbejde mellem viden- og forskningsinstitutioner og private virksomheder med henblik på at fast holde Danmarks styrkeposition inden for lyd, som kan bl.a. kan eksemplificeres af en årlig samlet omsætning på mere end 30 milliarder kr.

Vi har i starten af maj igangsat nye initiativer for at koble lyd til samfundsmæssige udfordringer inden for sundhed, digital & kreativ lyd samt miljø & urbanisering med henblik på endnu mere fokuseret samarbejde og partnerskab blandt medlemmerne (som tæller mere end 650 personer og 300 organisationer in Danmark) og derigennem skabelse af innovative løsninger.

Især inden for digital & kreativ lyd satsning er der et stort behov for at benytte crowdsourcing til at indsamle data med henblik på udvikling nye metoder og teknikker til vurdering af brugers præferencer, oplevelse og interaktion med produktet samt løbende tilpasning til brugssituationen. I den sammenhæng vil flere af forslagets centrale aktiviteter være væsentlige bidrag til sådanne løsninger.

Dansk Lyd og vi vil bl.a. kunne bidrage med identifikation af samarbejdspartnere, resultater fra og deltagelse i ”challenge group” vedr. digital og kreativ lydløsninger; videnformidling gennem workhops/konferencer, innovationsprojekter, samt støtte til etablering af multimediaklub.

Herudover vil jeg gerne, i rollen af lektor på DTU Compute, gerne tilbyde forskningsamarbejde inden for dette område gennem m.sc.- og ph.d.-projekter. Vi har gennem de sidste ca. 4 år udviklet en række nye machine-learning-metoder til modellering af præferencer og kognitive aspekter især i.f.m. med lyd; metoder til identifikation og forklaring af væsentlige system/produkt parametre; samt optimering af disse med henblik på tilfredsstille brugers behov mht præference eller kognitive aspekter som f.eks. følelser.

Jan Larsen, ph.d., lektor DTU Compute og Direktør for Dansk Lyd

Niels Andersen (Salgschef, DELTA SenseLab)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 22:09

Kære Jan,
Tusind tak for du tog dig tid til en grundig reflektion over vores projektforslag. Det er overordentlig konstruktive kommentater du her bringer på banen. Det sætter vi pris på, og det er kommentarer som vi tager til os i vores videre færd. De mange tilbud om at bidrage til et eventuelt projekt glæder os i særdeleshed. Nyder vores projektforslag fremme er der tydeligvis basis for samarbejde på adskillige fronter. Det glæder vi os allerede til.
Med venlig hilsen,
Niels Andersen