Forbrugerpræferencer i multimedia

Senest opdateret d. 22/8-2016
DELTA
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Ole Steensen
Manager, Innovation and Technology

Denne aktivitetsplan sikrer, at mere end 2.000 virksomheder opnår et nyt udbud af teknologiske services og faciliteter inden for multimedia. Aktiviteten har fokus på at nedbryde tekniske og markedsmæssige barrierer med fokus på danske virksomheder, som på tværs af brancher og sektorer udvikler eller anvender teknologi inden for multimedia og AV, fx producenter af AV-, konference-, kommunikations- og overvågningsudstyr, telesektoren, fremstilling af høreapparater og dele dertil, skærme og video, tv & broadcast, producenter af film, video og digital content samt gaming-sektoren. Disse primære sektorer vil opnå et nyt serviceudbud og uvildige testpaneler i Danmark, der end ikke internationalt eksisterer hos uafhængige laboratorier. Aktivitetsplanen sikrer, at ny viden og services udvikles i tæt parløb med udvalgte grupper på DTU og Aalborg Universitet.

Budget:
2016: 2.798.000 kr.
2017: 2.798.000 kr.
2018: 2.798.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Forbrugerpræferencer i multimedia

Nøgleord