Forbrugerprodukter med avancerede materialer

Senest opdateret d. 22/8-2016
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Lisbeth Hilbert
Afdelingschef

Ved at koble kreativitet, håndværk, videnskab og eksperimenter er molekylær gastronomi blevet en unik disciplin. Frihedsgraderne i avanceret materialeteknologi vækker på samme vis store forventninger, men tilgængeligheden er begrænset for den industri, der leverer til almene forbrugere. Så hvad skal der til? Med afsæt i anderledes materialer og processer vil FORCE Technology vise vejen til en ny generation af forbrugerprodukter - ligesom skum og frysetørring sparkede innovation ind i kokkefaget!

Avancerede materialer og produktionsmuligheder åbner muligheder for både at udvikle innovative og banebrydende produkter og for at forbedre eksisterende produkter ved at udskifte de konventionelle materialer. I begge tilfælde bevæger man sig ud i ukendt territorie, hvor der er behov for kriterier til at vurdere materialernes egenskaber og validering af de valgte løsninger med skræddersyede testmetoder. Europakommissionen har udpeget avancerede materialer til Key Enabling Technology (KET) for industriel vækst, men erfaringer og standarder mangler.

I aktivitetsplanen samles viden og udvikles tekniske serviceydelser til hurtigt og konkret at vurdere validieten af avancerede materialer, således at konkurrencedygtige produkter kan skabes og implementeres inden for en kort tidshorisont. Målgruppen er rollemodeller for produktudvikling i form af de innovative medico- og kreative brancher. I de to brancher kommer avancerede materialer tæt på forbrugeren, hvis oplevelse af innovative produkter i høj grad afhænger af funktion, levetid og sikkerhed. Et vigtigt værktøj til at fremme innovation er at bringe specialiseret materialeviden i spil i den tidlige produktudviklingsfase.

Tre lovende alternativer til konventionelle løsninger er i fokus: keramer med ny funktionalitet, 3D printet metal som konstruktionsmateriale og overflademodificerede materialer. Hver især er der tale om materialeteknologier med stort kommercielt potentiale. En forståelse af materialernes anvendelsespotentialer og troværdig dokumentation kan bringe dem igennem hele værdikæden fra materialeudviklerne til forbrugerprodukter.

Aktivitetsplanens primære aktiviteter opbygger den nødvendige dokumentation i form af karakterisering og målrettede funktionstest af de tre alternativer og nytænker produktudviklingsforløb på tværs af brancher. Målgruppen bringes sammen i koncentrerede produktudviklingsforløb med nye avancerede materialer og produktionsmetoder som omdrejningspunkt. Resultatet vil inden for aktivitetsplanens løbetid være teknologisk service i form af rådgivning og dokumentationsfaciliteter, der kan bringe produkter med nye materialer, egenskaber og design på markedet.

Budget:
2016: 2.800.000 kr.
2017: 2.800.000 kr.
2018: 2.800.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Produktinnovation med afsæt i avanceret materialeteknologi

Nøgleord