Forebyggelse- preventive healtcare

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed & fødevarer

Der er et stort samfundsmæssigt behov for at behandlingsplaner i langt højere grad effektivt tilpasses individuelle behov, samt behov for at en langt større del af indsatsen kan flyttes til patientens hjem. Der er et stort potentiale bl.a. i forhold til forebyggelse og tidlig behandling af kroniske sygdomme.

Aktiviteterne omfatter

  • Udvikling af ny sensorteknologi til overvågning af folks sundhedsparametre (som f.eks. beskrevet i 8.2)
  • Udvikling og udnyttelse af pervasive computing og cloud computing teknologier med henblik på innovativ forebyggende behandling.
  • Der vil blive udviklet konkrete industrielle prototyper, som kan fungere som referenceramme for virksomheders udvikling af nye produkter og services. Prototyperne vil blive afprøvet og demonstreret indenfor forskellige anvendelser.

GTS-nettet opbygger viden om moderne informations- og kommunikationsteknologi, der sikrer en langt bedre tidlig forebyggende indsats, bl.a. gennem tidligere identifikation af personer i risikogrupper. Desuden kan behandlingsplaner mere effektivt tilpasses individuelle behov og en langt større del af indsatsen kan flyttes til patientens hjem. Der er et stort potentiale bl.a. i forhold til forebyggelse og tidlig behandling af kroniske sygdomme.

I samarbejde med brugere, herunder virksomheder og andre interessenter, sikrer GTS-nettet kompetenceopbygning at der bliver gennemført forsknings- og udviklingsprojekter sammen med virksomheder indenfor området. Danmark er et foregangsland når det gælder udnyttelse af IKT i sundhedssektoren, og Danmark står stærkt både forsknings- og erhvervsmæssigt. Denne styrkeposition kan udnyttes globalt.