Fra CE-mærkede byggevarer til sikker anvendelse i byggeriet – ”the missing link” for dokumentation af byggevarer

Senest opdateret d. 9/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg

Dokumentation af byggevarer er en forudsætning for kvalitetsbyggeri. CE-mærkning alene sikrer ikke, at byggevarer er egnede til formålet. Byggebranchens aktører har brug for ydelser, der linker CE-mærkningen til byggevarens funktion og anvendelse.

Dokumentation af byggevarer og -materialer er en forudsætning for sikkert og holdbart byggeri. Desværre hersker der i byggebranchen stor tvivl om ansvaret for dokumentation af byggevarer. Ligeledes er vurdering af byggevarers egnethed til en given anvendelse en stor udfordring for byggebranchens parter (bygherre, rådgiver og entreprenør). Problemstillingen er højaktuel i forhold til nyudviklede eller importerede byggevarer (f.eks. genanvendte materialer), hvor erfaring med anvendelsen er begrænset. Konsekvensen er stor økonomisk og kvalitetsmæssig risiko i byggeriet. Dette eksemplificeret ved de konsekvenser anvendelsen af MgO-vindplader i byggeriet har forårsaget, hvor Byggeskadefonden har skønnet samfundsomkostningerne til ca. DKK 950 mio. for det almene byggeri alene.

Dokumentation af byggevarer er reguleret på EU-niveau for en lang række byggevarer. EU-reguleringen (byggevareforordningen, CPR) stiller specifikke krav til CE-mærkning, mens de nationale reguleringer (f.eks. bygningsreglementet) i stigende grad er funktionsbaserede. Dette stiller krav til sammenhæng og overblik mellem europæisk og national regulering, hvilket i praksis ofte skaber usikkerhed for byggeriets parter. Der er blandt andet behov for udvikling af nye principper for anvendelsesvejledninger (alment teknisk fælleseje). Samtidig vil et mere transparent link mellem byggevarernes dokumentation og byggeriets funktionskrav skabe grundlag for innovation og højere produktivitet i byggebranchen.

Formålet med denne aktivitet er at understøtte denne udvikling gennem udvikling af rådgivnings- og prøvningsydelser, der kan bygge bro mellem EU-lovgivning og nationale reguleringer og dermed højne sikkerheden i byggeriet og nedsætte den økonomiske og kvalitetsmæssige risiko ved anvendelse af især nye byggevarer og -materialer.

Nøgleord

64 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

morten frost kamphøvener (nordic sales manager, s&p reinforcement)
Mandag d. 23/4-18 kl. 20:21

Fiberforstærkningsløsninger der kan forlænge levetiden på konstruktioner eller ændre anvendelsesmulighederne i bygninger. Danmark mangler bl.a. en teknisk guideline Imens mange andre lande i EU allerede har indført en teknisk guideline på anvendelse af fiber til forstærkning.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 14:49

Kære Morten Frost Kamphøvener
Tak for dit konkrete forslag om at udvikle en teknisk guideline for fiberforstærkningsløsninger. Jeg kan ikke love, at vi i dette projekt kan udarbejde en sådan guideline, da behovene er store indenfor mange områder. Men jeg kan love, at det vil indgå på listen over et af de områder, hvor der er et behov, og at vi i samarbejde med andre aktører vil arbejde for at udvikle et system for, hvordan vi tilvejebringer og udgiver sådanne guidelines.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Thomas Mark Venås (Director of Sales and New Product Development, Wood Treatment Technology A/S)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 10:47

Anvendelse af veldokumenterede byggematerialer på de rigtige steder er en forudsætning for holdbart, sikkert og sundt byggeri. Desværre er der områder af byggeriet som ikke er fuldt dækket af lovgivning eller anden regulering til at tilsikre dette. Det gælder for eksempel for anvendelse af træ til facader. Vi ser gerne, at Teknologisk Institut får mulighed for at engagere sig endnu mere i denne vigtige, løbende forbedring.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 14:53

Kære Thomas
Tak for din kommentar og din støtte til forslaget. Også tak for det konkrete eksempel på, hvor der i byggeriet mangler lovgivning eller andet for at sikre et godt byggeri. Vi har noteret os, at træ i facader er et af de områder, vi bør inkludere i forslaget.
Med venlig hilsen
Mette

Thomas Uhd (Branchedirektør, Dansk Byggeri)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 08:07

Ideen er god og behovet oplagt. Særligt principper for alment teknisk fælleseje vil være godt, hvis muligt. Men en dansk solo-model er ikke svaret. Det bør ses på mulighed for at samarbejde med Dansk Standard og CEN-systemet. Det er også vigtigt at branchen bredt inddrages (materielproducenter, udførende, styrelse mfl.), så løsningsforslag bliver værdiskabende.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 09:20

Kære Thomas
En god ide og et oplagt behov - så kort kan det siges. Tak for støtten. Vi er enige i, at en dansk solo-model ikke er svaret. Vi har i vores forslag lagt op til samarbejde med Dansk Standard og andre aktører, herunder branchens virksomheder. Og så ser vi også frem til samarbejde med Dansk Byggeri.
Med venlig hilsen
Mette

Carlo Volf (Arkitekt)
Fredag d. 18/5-18 kl. 08:17

Det er et godt initiativ at bygge bro imellem EU og nationale reguleringer. Det kan måske på sigt bidrage til at danske virksomheder kan bidrage med byggematerialer som ikke kun lever op til CE-mærkning men også til anvendelse og funktion. Særligt hvis også (gen)anvendelse af bæredygtige, fornybare og sunde materialer kommer mere i fokus.
Med Venlig Hilsen
Carlo

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 08:23

Kære Carlo Volf
Tusinde tak for din kommentar og din støtte. Enig i at vi skal sikre at både de kendte og de nye byggematerialer er egnede til den anvendelse, de er tiltænkt. Vores ambition er at hjælpe både arkitektvirksomheder og andre aktører med at sikre de nødvendige værktøjer og vejledninger sådan, at det er muligt.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Jacob Nicolai Olsen
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:59

Jeg har læst denne idébeskrivelse med stor interesse, og jeg kan se, at det er relevant for byggebranchen at fokusere på dette område, speciel set i lyset af BR18 som stiller endnu større krav til konstruktioner samt dokumentationen. Frøslev Træ A/S støtter op om dette projekt, der kan være med til at skabe den fornødne gennemsigtighed og bygge bro over kløften mellem de funktionsbaserede krav der ligger i national lovgivning og de generelle krav til byggevarer som reguleres i EU-lovgivningen (CE-mærkning). Dette kan hjælpe vores virksomhed fremadrettet.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 21/5-18 kl. 12:03

Kære Jacob Nicolai Olsen
Tak for støtten til forslaget. Vi er enige i, at netop det, at BR18 stiller større, funktionsbaserede krav til konstruktioner samt dokumentation heraf, gør det nødvendigt at hjælpe virksomheder som Frøslev Træ A/S og andre med at skabe klarhed og hjælpe med at linke EU-lovgivningen med den nationale lovgivning.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Jens Bomholdt Ravnsbæk (R&D specialist, Fire retardant technology, Teknos A/S)
Søndag d. 20/5-18 kl. 10:26

Hos Teknos, som leverandør af overfladebehandlinger til mange forskellige byggematerialer (f.eks plast, metal, træ, kompositter etc.), ser vi også en stor efterspørgsel på vejledning og rådgivning til at navigere de mange regelsæt både nationale og internationale omkring byggematerialer. Specielt for træmaterialer og brandegenskaber oplever vi et meget stort behov for information og vejledninger til at sikre at nye produkter hurtigt kan blive godkendt og komme på markedet.
Vi støtter derfor op om denne RK aktivitet, da vi mener aktiviteterne heri, herunder informations-kampagner kan være med til sikre at de rigtige løsninger bliver valgt.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 21/5-18 kl. 12:07

Kære Jens Bomholdt Ravnsbæk
Tak for din kommentar. Den lovgivning, som Teknos A/S og andre virksomhede,r skal leve op til, kan godt virke som en jungle, og vi er opmærksomme på, at udfordringen er specielt stor hvad angår nye produkter. Tolkning og formidling af disse krav målrettet de enkelte aktører i byggebranchen er en væsentlig del af aktivitetsforslaget.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Jakob Rygg Klaumann (Dansk Træforening)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 09:28

Dansk Træforening kan fuldt ud støtte projektet. Vi repræsenterer importører af træbaserede byggevarer og vore medlemmer står ofte i dette krydsfelt mellem producenter og den endelige anvendelse i byggeriet. Et aktuelt eksempel der rummer dokumentationsudfordringer er indenfor anvendelsen af brandhæmmede træprodukter til byggeriet. Vi ønsker at medvirke til at skabe tryghed og gennemsigtighed ved anvendelsen af træbaserede byggeløsninger og hilser derfor projektet velkommen.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 20:45

Kære Jakob Rygg Klaumann
Tak for støtten til projektet og for uddybning af den udfordring som Dansk Træforening står med i krydsfeltet mellem produkter og anvendelsen i byggeriet. Der er mange både producenter, importører og brugere af materialer, der står med den samme usikkerhed, hvilket ikke er betryggende for sikkerbeden i byggeriet, hverken for træbaserede løsninger eller andre produkter.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Kristian Mortensen (Produktchef, LIP Bygningsartikler A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 11:50

Vi bakker også op om projektet. Vi er en virksomhed som primært producerer cementbaserede byggevarer med eksport til en lang række europæiske lande. Vi ser relativt ofte udenlandske konkurrerende produkter på markedet som helt konkret mangler den fornødne CE-mærkning og DoP´s. Bedre og mere vejledning om netop dette emne vil gøre det lettere for os som producent at skille os ud fra mængden af produkter ved at synliggøre netop vores produkters kvaliteter frem konkurrenternes idet CE-mærkningen gør konkrete produktsammenligninger lettere og mere transparente.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 08:56

Kære Kristian Mortensen
Tak for din kommentar og din opbakning til projektet. Vi har noteret os jeres behov for mere og bedre vejledning, og det er lige præcist noget af det, der er indeholdt i vores forslag. Vi ved, at det er en jungle at finde rundt i lovgivningen.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Martin Profit Jakobsen (Adm. Direktør, BASIT)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:38

BASIT støtter op omkring forslaget. Det er et kendt problem, at det er en udfordring at placere ansvaret for overensstemmelsen mellem byggevarers dokumentation og byggeriets funktionskrav. Samtidig ville det være fordelagtigt, hvis den almene tekniske fælleseje bliver gjort nemmere tilgængelig for de udførende via digitale løsninger. Gerne via digitale løsninger som er integrerbare med de eksisterende IT-værktøjer der allerede benyttes i branchen.

De bedste hilsner
Martin Profit Jakobsen, Adm. Direktør BASIT

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:00

Kære Martin
Tak for din støtte og også tak for din interessante ide om at gøre alment teknisk fælleseje tilgængeligt via digitale løsninger. Vi ved, at flere af de udførende efterlyser en samlet indgang til alt, hvad der findes af alment teknisk fælleseje. Det er ikke en nem opgave, og det vil kræve samarbejde mellem mange aktører, men vi vil tage den med videre i overvejelserne. Og opgaven bliver ikke nemmere af at der skal ske integration med eksisterende IT-værktøjer, men det vil selvfølgelig gøre hverdagen nemmere, ikke mindst for de mange små virksomheder.
Med venlig hilsen
Mette

Bo Feldskov (Teknisk Chef, MV Produkter)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 22:01

Vi støtter klart op om dette emne, da veldokumenteret byggematerialer er en vigtig del af byggeriet. Vi gør en stor del ud af at vores produkter lever op til deres anvendelse. Vi foretager laboratorie tests på dansk tegl hvor vores produkter bliver anvendt. Vi oplever på daglig basis, at man i kemibranchen ikke tester produkter til anvendelsen, men bare går ud fra det virker. Vi som producent kan godt have svært ved, at få den accept for vores veldokumenteret produkt, da regelsættet omkring dette emne for mig virker mangelfuldt.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:06

Kære Bo Feldskov
Vi er helt enige i, at regelsættet er mangelfuldt. Det er netop det, der har givet anledning til titlen til forslaget: Missing link. Det er her, hvor den alment teknisk fælleseje skal anvendes, og det er en jungle af meget forskelligt materiale som f.eks. Bygerfa, SBi-anvisninger, leverandøranvisninger og vejledninger fra brancheforeninger, videncentre og meget andet. Der er heldigvis mange virksomheder, der ligesom MV Produkter sørger for den rette dokumentation, men vi er opmærksomme på, at ikke alle gør det. Og det er ofte mangel på viden, der er årsag til, at det ikke finder sted.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Anders Strange Sørensen (Forretningsudvikler, Enemærke & Petersen A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 12:43

Hos Enemærke og Petersen arbejder vi i et meget bredt felt i byggebranchen. Der er derfor også mange forskellige dokumentationskrav, som vi skal opfylde afhængigt af omstændighederne. Regler og standarder for dokumentation kan være et komplekst område at bevæge sig ind i. Man kan nok også forudsætte at kompleksiteten vil stige i takt med at kompleksiteten af byggerierne stiger. Det er derfor vigtigt for os, at vi kan søge hjælp til dette hos eksperter. Hvis denne aktivitet kan øge fokus på området, og bidrage til at branchen kan oplyses yderligere, mener vi, at det er yderst vigtigt at denne aktivitet igangsættes.
Mvh Anders Sørensen, Enemærke & Petersen

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 27/5-18 kl. 14:05

Kære Anders Strange Sørensen
Tak for et entreprenørsynspunkt på vores aktivitetsforslag. I er netop en af aktører i værdikæden, som vi har fokus på, fordi I, som du skriver, skal have styr på et meget komplekst område med dokumentation af de materialer, I benytter til jeres byggerier. Og kompleksiteten af byggerierne fortsætter, blandt andet på grund af øget import men også på grund af de mange, nye materialer, der udvikles og sættes på markedet som følge af den cirkulære ressourceøkonomi. Og det er ikke engang nok at have styr på de enkelte materialer; det handler også om, hvordan disse kombineres og samles i det færdige byggeri. Det er vores ambition at være det sted, hvor Enemærke & Petersen A/S og andre virksomheder kan finde vej i junglen.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Jesper Sand Damtoft (R&D Director, Aalborg Portland, Cementir Holding)
Lørdag d. 26/5-18 kl. 10:14

Forsyningen af råmaterialer til byggeriet er under forandring. Den cirkulære økonomi peger på potentialet i genanvendelse af materialer og produkter. Samtidig reducerer den grønne omstilling tilgængeligheden af meget anvendte genanvendelsesmaterialer som f.eks. flyveaske. Dette kræver udvikling af ny bindemidler og ændrede sammensætninger af byggematerialerne. Det er yderst vigtigt at standardisering og regulering understøtter denne proces samt hjælper til en sikker anvendelse af de ny produkter. Forslaget vil være en relevant hjælp i denne proces.

Venlig hilsen

Jesper Sand Damtoft, Cementir Group/Aalborg Portland

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 27/5-18 kl. 14:08

Kære Jesper
Tak for dit indspark i debatten om aktivitetsforslaget. Grøn omstilling og cirkulær ressourceøkonomi udgør en væsentlig årsag til, at mængden af nye materialer på markedet øges, og det er i sig selv rigtig godt, men vi skal ikke gå på kompromis med kvalitet og funktionalitet, og derfor er det så vigtigt, som du skriver, at processen understøttes af standardisering og regulering - og nok også af Alment Teknisk Fælleseje. Vi håber at kunne hjælpe Aalborg Portland og andre virksomheder med dette.
Med venlig hilsen
Mette

Michael H. Nielsen (Direktør, Dansk Byggeri)
Søndag d. 27/5-18 kl. 23:21

Anvendelsen og udvikling af almen teknisk fælleseje er der stor fokus på i byggebranchen. Ikke mindst de omfattende problemer som anvendelsen af MgO vindspærreplader har givet anledning til.
Samspillet mellem byggevarerforordningen og udvikling af almen teknisk fælleseje er blevet aktualiseret af netop MgO sagerne. At bygningsreglementet samtidig udvikles i en retning hvor der arbejdes mere med funktionskrav efterlader et behov for øget dokumentation af byggevarers kvalitet og egnethed i nye og innovative konstruktioner.
Initiativet er relevant og har stor relevans, ikke mindst hvis der kan sikres et samspil mellem de centrale aktører på området som Dansk Standard, Statens Byggeforskningsinstitut og centrale videnproducenter som BYG Erfa, Byggeskadefondene, Træinformation m.fl.
Muligheden for effektive og omkostningseffektive testfaciliteter og metoder i forhold til valg og anvendelse af nye materialer i nye anvendelsessituationer er vigtig for at imødegå svigt med tilhørende omkostningskrævende udbedringer samt opfølgende og belastende retssager.
Dansk Byggeri kan derfor anbefale at initiativet prioriteres

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:35

Kære Michael
Der er ingen tvivl om, at MgO-sagerne trækker grimme spor efter sig. Vi møder i vores daglige arbejde mange både producenter og bruger af byggematerialer, der dels er skræmte af sagerne dels har svært ved at navigere i junglen af lovgivning og alment teknisk fælleseje. Og det er netop baggrunden for aktivitetsforslaget. Mængden af nye materialer fremadrettet forventes at stige dels pga øget import dels pga genanvendte materialer som følge af den cirkulære omstilling. Vi har laboratoriefaciliteter og viden om byggematerialer, sådan at vi kan medvirke til at sikre den rette dokumentation af materialernes anvendelse. Vi ser frem til at samarbejde med de centrale aktører, som du nævner, og selvfølgelig også Dansk Byggeri, som er initiativtager til Stående Byggepanel, som har til formål at udveksle viden og erfaring med henblik på at undgå fremtidige større svigt i byggeriet.
Med venlig hilsen
Mette

Carl Axel Lorentzen (Diplomingeniør, Glasfakta)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:54

Med nye dokumentationskrav i bygningsreglementet bliver uvildig information om mærkning af afgørende betydning.
CE-mærkning er obligatorisk, men giver ingen dokumentation i forhold til BR-krav. Det er derfor afgørende at feks TI kan være uvildig part. Dokumentation ser vi lige nu oftest iht diverse standarder, men udbredelsen af certifikationer er stigende, både fra brancheorganisationer (feks F&P), men også enkeltfirmaer, som kommer med egne regler. Her bliver det afgørende at TI har viden og indsigt.
Glasindustrien har udgivet en vejledning om mærkning af bygningsglas hvilket viser behovet for bedre information om mærkning af byggematerialer og byggevarer.
Carl Axel Lorentzen
Rådg. ing. Glasfakata (Formand for Glasindustriens teknik udvalg)

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:40

Kære Carl Axel Lorentzen
Vejledning om mærkning af bygningsglas er et ud af mange eksempler på de mange typer af alment teknisk fælleseje, som er nødvendigt for at virksomhederne kan leve op til anvendelseskravene i Bygningsreglementet. Teknologisk Institut har mange års erfaring med uvildig dokumentation af byggematerialer og ser frem til fortsat at kunne varetage denne rolle i en mere kompleks verden hvad angår mængden af materialer og mængden af lovgivning og alment teknisk fælleseje. Tak for støtten og tak for kommentaren.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Graves Simonsen (Projektchef, Bygherreforeningen)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:51

Bygherreforeningen bakker op om initiativer, hvis formål det er at skabe gennemsigtighed og enkelthed ift. bygherrens beslutningsprocesser. Vi er enige i, at "Bygherrer spiller en central rolle i forhold til ansvarsfordelingen i byggeriet, og det er vigtigt at få et godt samarbejde med disse, da bygherrerne i høj grad sætter kravene til byggeriet", men kan ikke umiddelbart tilslutte os udsagnet "uden dog i dag at være specielt aktive og bevidste på dette punkt." Regimet for mærkning, godkendelse og deklarering af byggevarer er ikke opbygget alene for at tilgodese bygherrens behov i forhold til beslutninger, men er rettet mod informationsbehov i hele værdikæden. Som markedet er reguleret i dag, er det op til ambitiøse bygherrer at trodse risici eller besidde detailviden om byggevarer for at indkøbe byggeri og herunder måske nye typer produkter.

Bygherrens behov er typisk bundet op på indkøb af kvalitetsprodukter, der i stigende grad bygger på social, miljømæssig og økonomisk ansvarlighed, som ikke nødvendigvis på alle parametre flugter med det nuværende regime. Der er således et påkrævet behov for at løse dilemmaet at udvikle nye bæredygtige produkter samtidig med, at den byggetekniske kvalitet er sikret, hvilket ofte tager lang tid at dokumentere. Det løses ikke af ambitiøse bygherrer, men bør understøttes med testsystemer, som dokumenterer egenskaber ved nye produkter.

Det står lidt uklart, hvorvidt bygherrens behov i relation til the missing link vil blive dækket af en udvidelse af regimet fremfor en forenkling, herunder om ansvarsfordelingen vil blive mere tydelig af forslaget. Derfor bør det indgå i projektet, at der ikke kun er tale om introduktion af nye ydelser i markedet, men i lige så høj grad et forsøg på en forenkling og en større gennemsigtighed i leverancesystemet. Ligeledes bør det fremgå, at kommende, brugbare resultater af SBi-projektet til udredning af det almene tekniske fælleseje, vil indgå i arbejdsgrundlaget. Med disse bemærkninger in mente kan Bygherreforeningen bakke op om det konkrete forslag.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:17

Kære Graves
Tusinde tak for en kommentarer, der tydeliggør og præciserer bygherrernes rolle. Vi er enige i, at det du kalder regimet af mærkning, deklarering og godkendelse af byggevarer er målrettet hele værdikæden i byggeriet. Vi har noteret os jeres behov for forenkling og gennemsigtighed. Der er rigeligt med aktører og systemer og alment teknisk fælleseje på markedet, og det er svært nok, som det er i dag, at navigere mellem alt dette. Så vores ambition er også en forenkling og gennemsigtighed i vidst mulige omfang. Vi er også helt enige med dig i, at det ikke er bygherrerne alene, der skal sikre dokumentation og ansvaret i forbindelse med nye byggevarer på markedet. Vi vil arbejde på at få implementeret dine præciseringer i det endelige projektforslag, hvor vi også har mulighed for at bruge lidt flere ord og på den måde gøre det tydeligere, hvilke aktiviteter, der vil blive gennemført og også forklare baggrunden for aktiviteten mere detaljeret. Og selvfølgelig vil SBi-projektet om kortlægning af alment teknisk fælleseje indgå i arbejdsgrundlaget. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Bygherreforeningen.
Med venlig hilsen
Mette

Mads Flintrup (Direktør, Kalundborg Beton)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:01

Hos Kalundborg Beton (MT Højgaard A/S) arbejder vi også i et meget bredt felt med mange komplekse forespørgsler. Dermed stilles der også store krav til dokumentation. Vi ser digitalisering som en kærkommen mulighed for at få lettere tilgang til hjælp og assistance. Kravene til certification og CE mærkninger er store og komplekse, hvorfor vi ser det som en stor mulighed at TI er med i digitaliseringen som dermed giver en stor fordel for aktørerne i branchen. Dette bliver i den grad vigtigt i takt med at den cirkulære økonomi også vinder indpas i vores brance med genanvendelse af materialer og brug af nye mere miljøvenlige råvarer.
Mvh Mads Flintrup - Kalundborg Beton

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:20

Kære Mads Flintrup
Digitalisering i forhold til at lette adgangen til viden og oversigt over dokumentationskrav og -behov er en mulig vej, som vi vil afdække. Det er et komplekst område, og de nye materialer, der udvikles på grund af den cirkulære ressourceøkonomi gør behovet for viden om anvendelse og dokumentation af materialer yderligere påkrævet. Tak for din kommentar og dit indspil i debatten.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Søren Juhl Hansen (Teknos A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:23

Teknos A/S bakker op omkring alle initiativer, hvis formål det er at skabe gennemsigtighed og enkelthed ift. bygherrens beslutningsprocesser. Som producent at brandmæmmende maling til træ, støder vi kan på gang på byggevare producenter og bygherrer som har rigtigt mange udfordringer i forbindelse med ansvar for certificering og sammenhængene til CE-mærkning.
Hvis denne aktivitet kan øge fokus og gennemsigtighed på området, mener vi, at det er yderst vigtigt at denne aktivitet igangsættes.
mvh Søren Juhl Hansen, Product Management Director, Teknos A/S

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 20:43

Kære Søren Juhl Hansen
Fokus på dokumentation og ansvar og gennemsigtighed er lige præcist det, vores ambition er med aktiviteten. Ikke kun ift bygherrens beslutningsprocesser, men ift alle led i værdikæden. Tak for at dele jeres udfordringer. Vi lover at gøre alt vi kan for at sikre mere klarhed over både CE-mærkningen, deklarering af byggevarer og anvendelsen af disse i bygninger.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Martin Henriksen (Projektleder, Sweco Danmark A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:25

Absolut et spændende og meget relevant forslag for byggebranchen, hvilket der er mange eksempler på indenfor de sidste år. Et sådan initiativ kan kun hilses velkommen og støttes!

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:07

Kære Martin Henriksen
Spændende og relevant - tak for støtten. Vi vil gøre vores bedste.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

niels heidtmann (komproment)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:00

Dokumentation af nye byggematerialer og byggemetoder er en varm kartoffel. Ofte bremser gamle dårlige erfaringer som Mgo sagen for nye gode løsninger. Et løsnings orienteret system som vil give sikkerhed imod de mest oplagte fejl og som er økonomisk opnålig for nye spillere på markedet vil give mening. Venligst ikke et tungt og dyrt system som er designet som en "konsulent pengemaskine" men en løsning som er rettet imod et marked i en rivende udvikling

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:10

Kære Niels Heidtmann
MgO-sagen trækker spor, og det kan desværre hæmme udviklingen af nye byggematerialer. Vi er helt enige i, at der skal et enkelt system til, som hverken er fordyrende eller gør livet mere besværligt for virksomhederne i branchen. Det er ikke nogen nem opgave, da der er mange aktører. Vi vil gøre vores til at kunne opfylde disse mål.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Daimi Nielsen (Fjelsø A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:52

Det er et spændende forslag, som jeg kan se, er meget relevant for os at følge med i. Vi støtter op om dette projekt, der kan hjælpe os fremadrettet med at få den nødvendige viden om emnet.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:11

Kære Daimi Nielsen
Tusinde tak for støtten. Vi ser frem til at kunne servicere Fjelsø A/S og andre virksomheder med den nødvendige viden.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Michael Petersen (Public Affairs - Civ.ing., Saint-Gobain Nordic A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:54

Saint-Gobain ser meget gerne et stærkt og aktivt TI i arbejdet med udvikling af dokumentation af byggevarers anvendelse. CE-mærkning er grundlaget både for byggevarers fri bevægelighed og deres anvendelse, afspejlende nationale og europæiske regulatoriske krav. Vi ser derfor en meget vigtig rolle for TI som aktiv deltager i den bag CE-mærkningen liggende standardiseringsproces, både nationalt i DS og på europæisk plan i CEN. Også rollen som notified body mht prøvning og certificering, er funktioner og ydelser, som vi anser for meget vigtige, både at fastholde og udbygge. I forlængelse heraf ligger TI’s vigtige rolle i udvikling og udbygning af alment teknisk fælleseje.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:13

Kære Michael Petersen
Tusinde tak for opbakning til vores aktivitet og i det hele taget til vores rolle i forbindelse med dokumentation af byggevarer.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Hans Jensen (Gyproc A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 07:23

Meget interessant forslag som, set i lys af den igangværende MgO affære, må siges at være yderst relevant. Som materialeleverandør oplever vi ofte at kunder ønsker at anvende vore produkter på en ikke tilsigtet måde, og her kunne et system med funktionsbaseret prøvning, som forslaget lægger op til, være med til at belyse hvilke anvendelsesområder specifikke produkter egner sig til, eller måske endnu vigtigere - ikke egner sig til.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:16

Kære Hans Jensen
Du er ikke den eneste, der nævner MgO-sagen, og den trækker dybe spor efter sig som et grelt eksempel på hvordan et produkt har været anvendt til noget, som det ikke var egnet til. Vi ser frem til at komme i gang med arbejdet og kunne hjælpe både Gyproc A/S og andre virksomheder med viden og prøvning for at belyse hvilke anvendelsesområder specifikke produkter egner sig til.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Lars A. Reimer (Teknisk Chef, CRH Concrete A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 08:14

Der er behov for en fælles tilgang til nye materialer/ byggevare indenfor byggeriet, så både bruger og leverandør har en fælles forventningsafstemning. Det er vigtigt, at det bliver en operationel tilgang, der ikke giver lange og omkostningstunge processer, eks. som en ETA ansøgning.
Det kan ofte være svært, at finde tilstrækkelig information om materialer og deres anvendelse, selv for CE mærkede produkter – hvor eks. tilladt miljø eksponering ikke nødvendigvis fremgår.
Vi bakker helt klart op om, at få en større gennemsigtighed og ikke mindst en praktisk fælles tilgang til området.
Med venlig hilsen
Lars A Reimer, Teknisk Chef, CRH Concrete A/S

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:18

Kære Lars
Dine ønsker står klart for os, og det er lige præcist det, vi vil arbejde hen imod.. Ikke nogen nem opgave, men vi vil gøre vores bedste.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Brita Rosenbech (Door System A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:44

Det vil lette arbejdsgangene, hvis der var klarhed over, at den rette documentation er tilgængelig og det er tydeligt, inden for hvilke områder produktet kan anvendes.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:19

Kære Brita Rosenbech
Tusinde tak for et meget klart formuleret ønske til aktiviteten. Det er lige præcist det, som vi lægger op til.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Søren Poulsen (Senior Advisor, Flügger A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 12:50

Det er altid vigtigt med en god transparens og klarhed i forhold til CE-mærkninger og de reelle krav, der er til en bestemt funktion af produkter som anvendes i byggeri. CE-mærkninger kan være en hjælp til at vælge de rigtige produkter for en opgave, men det kan ikke stå alene i forhold til de nye materialer, som vi ser udvikles i byggeriet. Der er således betydelig risiko for, at selv CE-mærkede produkter ikke kan opfylde den ønskede funktion. Ser vi på de produkter, som kan få en CE-mærkning indenfor professionelt malearbejde vil selve substratet samt dets tilstand være en afgørende faktor for funktionen. En bedre erfaringsbeskrivelse vil hjælpe industrien.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:30

Kære Søren Poulsen
Der er desværre stadig mange, der ikke ved, at et CE-mærke ikke kan stå alene ved valg af produkter til en given anvendelse. Vi håber på, at vi kan være med til at udbrede viden om hullet mellem CE´-mærkningen og anvendelse. Tak for din kommentar.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Gert Rønnow (Seniorkonsulent, Dansk Standard)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 15:35

Dansk Standard mener, det er et spændende projekt og at GTS’erne har en vigtig rolle i at deltage aktivt i standardiseringsarbejdet og udvikling af harmoniserede standarder under byggevareforordningen. Gennem internationale standarder kan GTS’erne effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv. Ved at deltage i udviklingen oparbejdes der en viden og denne viden kan man bruge til at give danske virksomheder en bedre rådgivning.

Dansk Standard vurderer derfor at deltagelse i standardiseringsarbejdet i områder, der omfatter harmoniserede standarder under byggevareforordningen samt de områder, hvor der i dag ikke eksisterer mulighed for at CE-mærke efter en harmoniseret standard som fx nogle genanvendte materialer/produkter, er meget vigtig for projektet og dets gennemførelse. Dansk Standard påpeger i den forbindelse, at der er behov for at skelne mere præcist mellem nyudviklede byggevare, der ikke er omfattet af en harmoniseret produktstandard og importerede byggevare, der skal opfylde kravene til CE-mærkning på lige fod med ikke-importerede byggevare. Det er vores vurdering, at der fortsat er behov for at formidle information til branchen, således at alle kender deres roller og ansvar i forbindelse med at vurdere om en byggevare kan anvendes i det konkrete tilfælde og CE-mærkning i sig selv ikke nødvendigvis er tilstrækkelig.

Dansk Standard spiller en nøglerolle i relation til CE-mærkning af byggevarer og opfordrer til, at man inviterer os med i projektet.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 15:49

Kære Gert Rønnow
Tak for din kommentar, som vi er meget enig i. Vores forslag handler ikke alene om CE- mærkning og deltagelse i standardiseringsarbejde. Vi har dels fokus på de byggevarer, der ikke er omfattet af harmoniserede produktstandarder, dels på anvendelsen af byggevaren, hvor mange virksomheder i dag enten mangler information eller får den via den jungle af alment teknisk fælleseje, der findes. Vi forventer fortsat at deltage i standardiseringsarbejde indenfor udvalgte områder, men også at arbejde med at finde løsninger på det såkaldte "missing link", der er i dag. Og selvfølgelig vil vi gerne samarbejde med Dansk Standard - og med andre aktører på området. Det er helt naturligt.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Jakob Orbesen
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:44

Hej

Det er et spændende initiativ, og DI Byg kan kun støtte, at der bliver arbejdet videre med at styrke anvendelsen og forståelsen af al den information, som findes i CE-mærkningen og ydeevnedeklarationen. DI Byg bidrager gerne i det videre arbejde, skulle det blive relevant.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:26

Kære Jakob Orbesen
Tusinde tak for støtten. Vi vil meget gerne samarbejde med DI Byg.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Pernille Brændstrup Kjær (Udviklingsingeniør, HS Hansen)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:10

Mange byggevarer er allerede fint reguleret i forhold til CPR, det er dog fortsat vigtigt at Teknologisk Institut er på forkant med udviklingen især i forhold til standardisering indenfor EU men også linket til de nationale krav. Dermed kan TI være med til at sikre, at danske byggevareproducenter fremadrettet i højere grad har et fælleseuropæisk standardsæt at forhold sig til.
At man vil fokusere på nye, innovative og hidtil ikke afprøvede byggevarer, er positivt, så det sikres at nye løsninger kan afprøves i praksis på et valideret grundlag.
Samarbejdet på tværs i hele branchen bør prioriteres højt så den til enhver tid eksisterende viden i branchen også bringes i spil ift. kravsætning og dokumentation.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:42

Kære Pernille
Tak for din kommentar, som er lige spot on i forhold til vores aktivitetsforslag.
Med venlig hilsen
Mette

Niels Neye (Markedschef, Moelven Danmark A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:35

Kære Mette
Moelven danmark støtter op om initiativet, vi har i en årrække været udfordret på konkurrende produkter af brandhæmmende krydsfiner som enten ikke har været CE mærket, ved kontrol ikke har haft de korrekte brandtekniske egenskaber brandtestet som std. SBI afprøvning samt i enduse. Hvis vi ikke får strammet op står vi med en ny MgO pladesag bare på brandhæmmende træplader.

mvh Niels Neye

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:43

Kære Niels
Tak for din kommentar. Nej, vi skal så absolut ikke have flere MgO-sager. Lige netop derfor har vi foreslået denne aktivitet.
Med venlig hilsen
Mette

Henrik Stang (Professor, Vicedirektør, Centerleder CASMaT, DTU Civil Engineering)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:08

God ide - behovet er oplagt! Særligt principper for alment teknisk fælleseje vil være godt, hvis muligt. Muligheder for at samarbejde med Dansk Standard og CEN-systemet ligger lige for.
Jeg støtter varmt det fremsendte forslag.
Med venlig hilsen
Henrik Stang

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:45

Kære Henrik
Alment teknisk fælleseje er i dag et virvar af forskelligartet materiale, og det er svært for virksomhederne at finde rundt i den jungle. Så ja, vi skal arbejde med principper for det. Og selvfølgelig i samarbejde med Dansk Standard og CEN-systemet. Tak for din støtte.
Med venlig hilsen
Mette

Ruut Peuhkuri (Forskningschef, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:29

På SBi kender vi rigtigt godt til denne transformation, som byggesektoren gennemlever for tiden, og som skyldes en stigende internationalisering og den deregulering som funktionsbaseret BR også er udtryk for. Vores forskning viser at introduktion af nye produkter eller løsninger stiller helt nye krav til design og dimensionering af bygningskonstruktioner: Hvor det før var nok at beskrive hvordan en løsning skal være, skal man i dag beskrive hvad en løsning skal kunne. Problemstillingen er ikke alene relevant for nye/innovative løsninger, men også for alle løsninger der i dag opfattes som standardløsninger, men hvor der endnu ikke findes langtidserfaring. Der er umiddelbare ”huller i videnskæden” – bl.a. manglende konkret viden om hvad fx en CE mærkning kan sige om en byggevare og om hvilke krav og hvordan man kan stille dem til en byggevare. Hertil kommer de åbne spørgsmål omkring ansvarsfordelingen og manglende opfølgning gennem byggeprocessen fra projektering til udførelse.
Aktuelt er vi i gang med projektet ” Kortlægning af det almene tekniske fælleseje (ATF) og retspraksis omkring fortolkning af dette”, hvis formål er at foretage en indledende kortlægning af ATF og den tilhørende retspraksis. På denne baggrund er det hensigten at analysere, hvilken status ATF har blandt byggeriets aktører, og hvordan ATF forholder sig til den bredere regulering i branchen generelt.
Vi ser TI’s forslag som et nyttig bidrag til de løsninger der skal hjælpe byggeriet rundt i ”den nye begrebsjungle” og at kun velegnede materialer og produkter bruges i byggeri. Vi glæder os til samarbejde!

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:44

Kære Ruut
Tusinde tak for kommentaren. Vi kender til det projekt, du nævner, om indledende kortlægning af ATF, og vi venter spændt på at høre resultaterne af det. Det vil helt klart være et vigtigt grundlag for vores aktivitet. Vi ser også frem til samarbejdet med jer om "Missing link".
Med venlig hilsen
Mette

Simon Auken Beck (Konsulent, Træ- og Møbelindustrien)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:35

Træ- og Møbelindustrien bakker op om dette gode initiativ. Vi ser frem til bedre overblik mellem europæisk og national regulering, for især træbaserede byggevarer, og bidrager gerne til projektet hvor det kunne være relevant.
Mvh Simon Auken Beck

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:45

Kære Simon Auken Beck
Tak for opbakningen. Vi kvitterer og siger ja tak til jeres tilbud om at bidrage til projektet.
Med venlig hilsen
Mette Glavind