Fremme af fremtidens miljøteknologiproducenter ved verifikation

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Innovative teknologiske løsninger skal i brug hurtigst muligt, hvis vi skal møde de kom¬mende års miljø- og klimaudfordringer. Uafhængig afprøvning af miljøteknologi (Environmental Technology Verification, ETV) er et effektivt middel til at bringe teknologierne hurtigere i brug ved at dokumentere, at de virker. Erfaringerne med ETV i USA, Canada og Europa viser, at særligt teknologier fra små og mellemstore virksomheder har nytte af ETV "stemplet", når de innovative løsninger skal ud på markedet. Samtidig er det også disse virksomheder, der har sværest ved at finde finansiering til at gennemføre verifikation.

Der foreslås derfor en aktivitet med rådgivning og delvis støtte til verifikation af innovative teknologier i regi af DANETV, GTS-institutternes koordinerede ETV-initiativ. Aktivitetsområdet foreslås at indeholde dels en gratis rådgivning, dels støtte til verifikationer, begge aktiviteter indenfor miljø- og klimateknologier til vand, luft, energi og landbrug. Rådgivning vil blive rettet imod små og mellemstore virksomheder og omfatte bistand til nyttiggørelse af data fra ”proof of concept” afprøvning¬er i efterfølgende verifikationer, afgrænsning af ydelseskrav og forventninger i marked og lovgivning i forhold til konkrete anvendelser, samt vurdering af produkterne overfor ydelseskrav. Der vil blive gennemført verifikation af op til 30 innovative miljøteknologiske produkter baseret på verifikationsprotokoller og testplaner, uafhængige tests, rapportering og offentliggørelse af verifikater, herunder på DANETV´ hjemmeside, som er linket til de internationale ETV-ordningers hjemmesider.

Der vil først og fremmest blive opbygget ny viden hos de små og mellemstore virksom¬heder om deres ny produkters potentiale i form af kvantitativ og uafhængig dokumentation, der kan bruges i markedsføring globalt. Hos GTS institutterne vil viden om ydelseskrav og –områder for miljø- og klimateknologier nationalt og internationalt blive udvidet.

Foruden støtte til teknologiproducenter og -brugere vil aktiviteten forbedre positionen for DANETV som en GTS service i Danmark og i forhold til den kommende Europæiske og de nuværende Amerikanske, Canadiske og Japanske ETV-ordninger.