Fremme af kommercialisering af private opfindelser (Opfinderrådgivningen)

Senest opdateret d. 9/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Særlige Indsatser
Jane Anette Wickmann
Direktør

Kommercialisering af danske opfinderidéer ved licenssalg til eksisterende virksomheder skaber milliardvækst. At tilbyde rådgivning til opfindere er en yderst omkostningseffektiv og lønsom måde at skabe vækst i samfundet på.

Ideer fra danske opfindere skaber milliardomsætning og danske virksomheder landet over har stor glæde af danskernes opfindsomhed. I perioden 2007-2016 medførte 20 opfindelser fra private opfindere en akkumuleret omsætning på 35 mia. kr. i de virksomheder, som har indgået licensaftaler om de pågældende opfindelser. Alle 20 kommercialiseringer er indgået med rådgivning fra Opfinderrådgivningen.

Licensering af opfindelser og ideer til eksisterende virksomheder er, disse tal til trods, et hjørne af det danske iværksætter- og innovationssystem, hvis potentiale bør fremmes og i meget højere grad udnyttes.

Nøgleord

66 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Daniel Hansen (Opfinder, Gitonova )
Onsdag d. 18/4-18 kl. 12:10

Jeg er en varm fortaler for opfinderrådgivningen, og synes personligt at det er ret ærgerligt at de bliver en form for “usynlige” omkring de produkter som de hjælper på vej.

Opfinderrådgivningen bør gøres mere synlige!

De besidder en viden og en masse kompetencer, hvor jeg vil strække mig så langt og sige, at hvis nogen i DK bringer ideer til produkter - så er det opfinderrådgivningen!

Vi bor i et enormt innovativt land, og ideerne blomstrer i alle ender og kanter af samfundet, og hvis disse skal frem i lyset - så skal opfinderrådgivningen bevares og gøres langt større i mine øjne!

Daniel - opfinder

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 20/4-18 kl. 15:06

Tusind tak for din positive kommentar. Vi prøver at være så synlige som muligt gennem formidling af gode cases, der samtidig kan virke som inspiration for andre opfindere.

Thomas Prehn (Direktør, MindLab - Erhvervsministeriet)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 20:34

I en verden hvor vi helst hylder den entreprenante, virksomme innovatør, kan vi glemme den brede kreative kraft som findes i den iderige der ikke besidder samme iver for eller mod til iværksætteri. Den helt almindelige, påhitsomme dansker som til daglig undres, udfordrer og udfolder potentielle værdiskabelser, og som for anseelige midler kan hjælpes tættere på en realisering og kommercialisering.

Gennem sin mangeårige levetid har Opfinderrådgivningen pioneret det, store multinationale virksomheder hylder som nutidens guldæg: Den åbne innovation, hvor man høster ekstern kreativitet for at løfte sine produkter og forretning. Bare med endnu bredere scope, hvor borgerideer er omdrejningspunkt for vækst og jobskabelse.

Opfinderrådgivningen er en unik og uundværlig del af det brede, sammenhængende danske erhvervsfremmesystem, hvor nationens samlede kreativitet kan udfoldes enten som iværksætteri eller ved hjælp af de gode folk på Opfinderrådgivningen kommercialiseres til gavn for den enkelte idémager, den licenserende virksomhed og samfundet.

Danmark ville i sandhed blive et fattigere samfund uden – økonomisk og menneskeligt.

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 20/4-18 kl. 15:12

Mange tak for den opbakning. Ja, vi bliver gang på gang imponerede af den store opfindsomhed, der findes i den danske befolkning. Mon det er et særlig dansk karaktertræk?

Thor Banke Hansen (Lektor/projektleder, Øregård Gymnasium)
Fredag d. 20/4-18 kl. 13:51

Opfinderrådgivningen styrker gymnasiernes bestræbelser på at skabe mere entreprenante undervisningsmiljøer. Og det er der brug for. For gymnasierne står overfor store udfordringer om at skabe mere virkelighedsnære og innovative undervisningsmiljøer.

De unge bliver mere end nogen sinde kastet ud i den benhårde globale konkurrence. Her er teorier og abstrakte kvalifikationer gode at have, men langt fra tilstrækkelige. At have viden er naturligvis vigtig, men de unge skal i høj grad også uddannes til at være idérige, nytænkende, samarbejdende, værdiskabende og aktivt bidragende til fremtidens vækst og velfærd.

Øget fokus på entreprenørskab og innovation et også en grundsten i den gymnasiereform, der blev implementeret i 2017. Det er en kæmpe udfordring for undervisere og elever, der slider på landets tavler, katedre og lukkede klasselokaler. Og det er ikke en udfordring, der kun kan løses af undervisningssektoren alene. Det kræver, at gymnasierne åbner døren op til omverdenen, lukker nye idéer ind og blander sig i den verden, som vi uddanner de unge til at bidrage til.

Opfinderrådgivningen er i den forbindelse en stor inspirationskilde for gymnasierne. Medarbejderne har altid masser gåpåmod, engagement og kvalificerede udfordringer i øjenhøjde. Og her giver elevernes fejl ikke udslag på karakterskalaen, men er nogle, man lærer af.

Samtidig er der masser af innovative gymnasieelever på de danske ungdomsuddannelser. De må ofte være entreprenante uden for undervisningstiden, i mellemtimerne eller ved siden af lektielæsning og skriftlige afleveringer. Det er med andre ord ofte udfordrende at udvikle sine entreprenante talenter som gymnasieelev, men det laver Opfinderrådgivningen om på . De elever, der møder en opfinderrådgiver, får altid noget særligt med sig, som de ikke kan få andre stede.

Opfinderrådgivningen viser på den måde en vej, så gymnasieverdenen kan blive mere eksperimenterende, værdiskabende og fascilitere de elever, der vil udvikle deres entreprenante kompetencer. Det er samtidig en stor inspirationskilde for mig som underviser og projektleder, at Opfinderrådgivningen understøtter, styrker og inspirerer gymnasiets indsats for at skabe et ambitiøst, motiverende og handlingsorienteret undervisningsmiljø. Tak for det!

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 20/4-18 kl. 15:10

Vi er fuldstændig enige i, at der ligger en kæmpe udfordring i at bringe innovation og entreprenørskab mere i spil i gymnasier - og også i andre dele af uddannelsessektoren. Og det er meget energigivende at arbejde med, for vi møder altid stort engagement og begejstring fra såvel elever som lærere.

Daniel Matz
Lørdag d. 21/4-18 kl. 11:11

Jeg kan kun snakke godt om opfinderrådgivningen, igennem det længere forløb jeg har haft med min idé, har de altid været klar til at hjælpe. Når jeg har fået jeres hjælp har det altid været yderst professionelt og i har flere gange givet mig redskaberne til at udvikle videre på min idé, både i form af sparring, men også alt det materiale og maskiner i har til rådighed.
Tror hvis ikke opfinderrådgivningen havde været der til at støtte mig igennem forløbet, ville jeg have "spildt" en masse tid på først og fremmest at finde ud af hvad man gør for at få en ideen til virkelighed og måske have opgivet lige før mål, der har opfinderrådgivningen støttet mig fra start af til hvor jeg skal ligge min energi og det har været til stor hjælp!

Kasper Birkeholm Munk (Danish Technological Institute)
Mandag d. 23/4-18 kl. 23:09

Tak for din feedback Daniel. Vi gør os umage med at levere praktisk og pragmatisk rådgivning der hjælper opfindere med at validere deres ideer og opfindelser. Og det er naturligvis glædeligt at læse om din oplevelse.

Henrik Madsen (Lektor, Tradium i Randers)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 11:01

Vores innovationsklasser har i flere år besøgt Opfinderrådgivningen i forbindelse med studietur. Vi bliver altid mødt med stort overskud, faglige kompetente og udfordrende tilgange til innovation/opstart af egen virksomhed. Det er en stort fornøjelse.
Det er samtidigt enormt motiverende at opleve som underviser, den tilgang som Opfinderrådgivningen har til målgruppen. Så fortsæt med det.
Alt i alt er Opfinderrådgivningen yderst kompetent og meget motiverende og som vi forsat vil netværke med fremadrettet. Så ”keep on the good work”.

Jesper Schierbeck-Hansen (CEO, ValMed A/S)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 11:48

Stor støtte til Opfinderrådgivningen, som er en kompetent og relevant brobygger mellem de gode ideer og den kommercielle verden. Vi er således kommet i lag med flere spændende projekter, som vi på sigt venter os meget af. Opfinderrådgivningen har en pragmatisk og fokuseret tilgang til innovation og det er med til at lette fødslen af de gode kommercielle ideer.

Maria Svendsmark Hansen (Specialkonsulent, DTU Diplom)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 11:54

Jeg har gennem mit arbejde på DTU Diplom, hvor der er mange diplom studerende med gode idéer som måske kan kommercialiseres, oplevet Opfinderrådgivningen som et godt tilbud til dem der ikke helt ved hvordan de kan komme videre med sin idé. Jeg mener at de opfylder et behov man ikke kan få dækket andre steder når man har den gode idé, men ikke nødvendigvis det store netværk, den dybe viden eller de mange ressourcer til at få overblik over muligheder og udfordringer fremadrettet. Indtil videre er DTU Diplom meget glade over den dialog vi har med Opfinderrådgivningen og vi glæder os til fremtidigt samarbejde.
Mvh,
Maria Svendsmark Hansen, DTU Diplom

Michelle Skovgaard (Lektor i Socialt Arbejde, Absalon - socialrådgiveruddannelsen)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 12:14

Jeg har haft fornøjelsen af at samarbejde med opfinderrådgivningen igennem de sidste 4 år. Samarbejdet er startet i forbindelse med et innovationsmodul på socialrådgiveruddannelsen i Roskilde, hvor nøglepersoner fra opfinderrådgivningen har stået for gæsteundervisning og vejledning af sociale innovationsprojekter. Det er ingen underkendelse at nævne, at modulet ikke ville være det samme uden de engagerede, professionelle og dygtige indspark, som de bidrager med.
Vores samarbejde er så godt, at vi nu har udvidet det til at udvikle et eftervidereuddannelsesforløb sammen, og jeg tænker at det blot er starten på et rigtig godt og solidt samarbejde fremover. Vi repræsenterer på mange måder to forskellige faglige verdener, men vi har opdaget hvordan vi komplimenterer hinanden til at udvikle ny viden og ideer.
Fagligt og professionelt er de, for mig at se, yderst kompetente rådgivere og konsulenter inden for innovation og menneskeligt er de smilende, engagerede og fantastiske at være i selskab med.

Gunnar Näsman (Udviklingskonsulent, KEA. Københavns Erhvervsakademi)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 12:32

Vi har på KEA ved flere lejligheder haft virkelig stor glæde af Opfinderrådgivningen til både at puste til den entreprenante ild og give det lille puf, der vækker den kreative og innovative kraft, der er så afgørende, hvis vores studerende skal lykkes med at bringe deres (forretnings)idé ud på virkelighedens marked.

Helt konkret har KEA haft glæde af Opfinderrådgivningen ved:

• Opstart af et (Interreg finansieret) studenteriværksætterprojekt mellem Lunds Universitet, DTU og KEA med det formål at skabe flere og mere succesfulde iværksættere fra uddannelsesinstitionerne

• Har udviklet et 6 ugerstalent forløb, Mindset Accelerator, hvor de bedst kvalificere ansøgere fra KEAs mange uddannelser, deltager i et forløb, der markant styrker iværksætternes kompetencer i ft validering og kommercialisering af deres forretningside/ virksomhed

• Deltaget i adskillige paneldebatter, hvor de har givet konkret og fremadrettet feedback til studerende på KEAs entreprenante uddannelser

• Været fysisk tilgængelige på KEA, s studerende med en god ide har kunnet få direkte feedback på deres idés potentiale

Der er mange grunde til, at vi på KEA gerne fortsætter samarbejdet med KEA, hvor af de væsentligste er:

• Opfinderrådgivningens meget handlingsorienterede tilgang til innovation skaber en uvurderlig arena for iværksætterne til at afprøve den entreprenante værktøjskasse med den viden og kompetencer de har tilegnet sig på studiet i en ‘virkelig’ setting. Her er det ene og alene handling og resultater, der tæller på en måde som vi på KEA ikke kan honorere med de akademiske krav som vi også skal vurdere vores studerende på

• Vores samarbejde er altid sket i et åbent og samskabende rum, hvilket sikrer, at det vi udvikler sammen er helt i synk med KEAs ønsker, hvilket fx udmønter sig i endnu en iteration af Mindset Accelerator forløbet, der starter op efter sommeren

• Opfinderrådgivningen ‘walk the talk’ og med blikket fixeret på mening som en gennemgående konstant, er fokus at give den enkelte iværksætter netop, det, der skal til, for at han/ hun kan tage de næste skridt

Sidst men ikke mindst så står døren altid åben hos Opfinderrådgivningen, så selvom et forløb er afsluttet er KEAs iværksættere altid velkomne til at komme på besøg i Taastrup og få sparring på en konkret udfordring eller et valg, der skal træffes, hvilket mange heldigvis benytter sig af.

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi i de næste år vil se mange succesfulde virksomheder, der har Opfinderrådgivningen øverst på takkelisten

Flemming Eriksen (Director of Research & Innovation, Liftup A/S)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 13:49

Jeg er forsknings & Innovations direktør hos Liftup A/S, vi har tidligere benyttet os af samarbejdet med en ekstern opfinder. Produktet blev til vores Raizer, en løftestol til at hjælpe ældre eller svage borgere op efter fald. Raizer er blevet til en meget betydelig kommerciel succes hos Liftup og den bliver nu eksporteret til mange lande herunder USA. På baggrund af denne succes har Liftup fået øjnene op for betydningen af samarbejdet med eksterne opfindere, her er Opfinder rådgivningen med deres netværk og rådgivning af afgørende betydning for at danne bro imellem den private opfinder og virksomheden.

Klaus Kolding (Teknisk Chef, Cantona ApS)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 15:32

Som opfinder/udvikler har opfinder-rådgivningen været en stor hjælp i forbindelse med aktiveringen af mine projekter både hvad angår forhandling af licensaftaler, prototype udvikling, samt at skabe kontakt til relevante partnere.
I min nuværende position som Teknisk chef for Cantona Bygge system har de hjulpet mig med at source et patent bureau der kan matche os på det seneste projekt jeg er med til at føre til real life.

Klaus Kolding
Teknisk Chef C.B.S
Cantona

jens georg hansen (speciallæge, dr.med., JGG Innovation ApS)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 17:03

Vi er et nystartet firma - for 2 år siden - med det formål at udvikle medicinsk udstyr til diagnosticering af en meget almindelig sygdom: bihulebetændelse. Både nationalt og internationalt er der stor usikkerhed om, hvorledes sygdommen optimalt diagnosticeres og behandles, især blandt praktiserende læger, der behandler langt størstedelen af patienterne. Denne usikkerhed medfører, at lægen bliver usikker, og derfor i alt for mange tilfælde ordinere antibiotika, uden det er nødvendigt. Et højt forbrug af antibiotika øger risikoen for udvikling af resistens hos bakterierne, og resistens regnes i dag - ifølge WHO - for den største sundhedsrisiko for menneskeheden globalt set. Med baggrund som læge igennem mange år, har jeg forsket i mere end 20 år i denne problemstilling. Vi har med vort firma bevæget os ind i et område, som var relativt ukendt for os, men efter kontakt til Opfinderrådgivningen har vi mødt meget stor professionalisme og støtte til videreudvikling af vor ide. Denne hjælp har været uvurderlig for vort arbejde og har fremskyndet processen med kontakt til mulige investorer såvel indenlandsk som udenlandsk. Vi er Opfinderrådgivningen megen tak skyldig, men synligheden er ikke stor nok, for mange, som vi har kontaktet, har ikke hørt om Jer, og jeres betydning for at fremme innovative ideer - store som små - må gerne udvikles yderligere over de næste mange år.
Jens Georg Hansen
Speciallæge, dr.med.
JGG Innovation ApS
Aalborg

Susanne Korsholm (Lektor, Professionshøjskolen Absalon)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 17:37

Susanne Korsholm: Jeg er ansat som lektor på Professionshøjskolen Absalon og har gennem mange år med stor succes brugt opfinderrådgivningen til at igangsatte og facilitere ideer i workshops i forskellige undervisningsforløb. Opfinderrådgivningen har været rigtig gode til at hjælpe med at fremme et entreprenant mindset og innovative Leisure ideer for vores studerende på uddannelsen Leisure Management. Desuden har jeg brugt rådgivningen til at varetage rollen som vejleder og dommere ved div. innovationscamps. Det er altid givtigt og lærerigt at arbejde med opfinderrådgivningen og jeg ønsker at fortsætte dette samarbejde i fremtiden. Jeg arbejder fortsat på at vore studerende bliver mere praksisnære i deres tilgang til at sætte teori i spil under studiet, men med det mål, at de skal blive stærke, innovative og kreative tænkende medarbejdere i deres fremtidige arbejdsliv, og her ser jeg mange muligheder for et fortsat samarbejde med rådgivningen.

Cathrine Leth (Arkitekt opfinder, VandVender)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 18:42

Opfinderrådgivningen har på flere måder været en uvurderlig hjælp i forbindelse med vores opfindelse af Regnvandsventil (tidligere Skybrudsventil). Først og fremmest har Poul Erik og jeg mødt et åbent og kompetent hold, der gennem hele forløbet har understøttet vores idé/opfindelse med en fantastisk konstruktiv åbenhed - endda før produktet havde form. Det kræver stor faglighed, erfaring og abstraktion at tage noget som endnu ikke "er" så alvorligt som teamet i opfinderrådgivningen har gjort.
Som et par glade og famlende amatører midt i livet, trådte vi ad døren for 4 år siden, og fik sparing omkring prototypeudvikling, juridisk proces, patent og råd til kontraktforhandling med producent. Som ny iværksætter/opfinder møder man mange udfordringer, som det er svært at håndtere uden støtte - også her blev "livlinen" til Opfinderrådgivningen brugt i fortrolighed, og med en oplevelse af at de var til for os.
Som opfinder har vejen været lang og lærerig, vi har mødt mange mennesker på vores vej, men få så dedikeret og hurtigt hjælpende som opfinderrådgivningen.
Nu står opfindelsen på tærsklen til at lykkes - eller ikke. Produktet virker, er testet, i produktion og sat til salg for 1 mdr. siden - Vi har besteget markante tinder, blot for at finde ud af at bjergets top endnu ikke er nået - vi ser frem til at produktet kommer ud at virke i stor stil. Vi har lavt en lille dims, der klogt, innovativt og økonomisk har potentialer i tidens store skybrudsinvesteringer.
Uden professionel støtte fra Opfinderrådgivningen havde idéen ligget og samlet støv på et krøllet ark i en skuffe. Så 1000 tak!
Venlig hilsen Cathrine Leth, VandVender

Alex Christensen (Co-founder, VANDRET)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 12:03

Det har været banebrydende at vi igennem opfinderrådgivningen er blevet taget imod med åbne arme, selvom vi ikke er de “traditionelle” opfinderne. Opfinderrådgivningen har bistået med kontakt til en meget vigtig mentor som har kunne sparre og skubbe os i den rigtige retning, således at vi ikke begik opstarts fejl pga. Uvidenhed. Det er vi meget taknemlige for, og betyder alt for en lille nyopstartet virksomhed der ikke har de store midler.
Det har været en virkelig god oplevelse at vi har fået lov at bruge opfinderrådgivningens store netværk til fx. Materiale og produktions forståelse. Det bedste er den meget personlige tilgang medarbejderne i Opfind.Nu har til deres brugere. Mere af det i erhvervsfremmesystemet, tak.

Jytte Malby (Iværksætter., Malby Glutenfree)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 22:37

Fra idé til levevej er en proces, som er en udfordring for selv den mest opfindsomme.
I denne fase giver opfinderrådgivningen råd og inspiration, så kræfterne bruges rigtigt og projekter lykkes, så der skabes værdi til gavn for hele samfundet.
Hurra for Opfinderrådgivningen.

Daniel Bar-Shalom (University of Copenhagen)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 10:40

Jeg blev kontaktet af Opfinderrådgivning for at give min mening om en idé som berører min ekspertise område (farmaceutiske formuleringer. jeg fandt projektet interessant men kunne umiddelbart fortælle opfinderen at ideen var, desværre, ikke helt ny. På trods af det, sammen kunne vi finde en vinkel som kunne gavne samfundet, industrien og opfinderen. Indsatsen var eksemplarisk, sådan fremmer man projekter!

Christian Hansen (produktudvikler, handel)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 11:16

Jeg har fra starten modtaget stor professionel hjælp fra opfinderrådgivningen. Jeg er meget taknemlig for de samarbejdspartnere i ind- og udland, som opfinderrådgivningen har givet mig og kan derfor anbefale alle opfindere at søge hjælp fra opfinderrådgivningen.
Særlig tak til Rasmus Bjerring Offersen.

Peter Svendsen (arkitekt, arkitekt og tømrer)
Lørdag d. 28/4-18 kl. 20:15

Jeg er i gang med min anden opfindelse. I den forbindelse har jeg kontakt med opfinderrådgivningen. Rasmus Bjerring Offersen yder igen en uvurderlig støtter og vejledning i, hvordan jeg skal gribe sagen an. Og han vil deltage i udformningen af den endelige kontrakt med det firma, der skal fremstille og markedsføre opfindelsen. Uden den hjælp ville jeg ikke komme igennem med opfindelsen.

Martin larsen (Forsker/opfinder, Multilock aps)
Søndag d. 29/4-18 kl. 21:21

I et meget kompleks forskningsprojekt, der for 6 år siden startede med udvikling af et hjælpemiddel til stomi bærere der krævede sundhedsstyrelsens og videnskabsetisk komité s godkendelse til, at gennemføre et klinisk studie på udvalgte danske hospitaler har vi haft uvurderlig gavn af sparring med teknologist institut. Det gælder både udarbejdelse af en rapport om standarder til brug i den protokol, som følger et studie og råd og vejledning fra ide’ og vækst ifm. mange møder med potentielle samarbejdspartnere i producent ledet. Vi er fortsat her i 2018 igang med forskningsprojektet og bruger jævnligt vores kontakter på teknologisk i Taastrup ifm. fremstilling af illustrationer og dokumentations materialer til testbrug på hospitalerne. Vi er taknemmelige for denne mulighed og den altid positive velkomst man møder her.
Med venlig hilsen
Multilock ApS
Martin larsen
Forsker

Niels Houbak (Ceo, Emagion A/S)
Mandag d. 30/4-18 kl. 03:14

Fremtiden er uforudsigelig og som opfinder alligevel en vigtig del af dagligdagen. Vi er mange som dagligt læner os ind i fremtiden, presser på med NU'ets power.
Ingen tvivl om vi skaber magi og synergi. Synapps eksplosioner og Dream On - Forestillinger. Men verden forventer mere end drømme...
Jeg har brugt 4 år på at opfinde TheHeatSeat™ (www.theheatseat.com) som lander i JYSK butikkerne i maj måned 2018 og BagePosen (BakingBag™) som er patenteret og kommer I handel medium 2018. Via www.silvex.com og www. schur.dk (et produkt som er skabt med rådgivning af Erling Vangedahl - manden bag Is-terninge posen)
Begge to danske opfindelser, som er nu er på vej ud i verdenen. Vi har nydt godt af opfinderrådgivningens service og altid velvillige deltagelse i komplicerede samtaler om umulige emner. Det gode samarbejde har også medført at TI blev valgt ind som testcenter af vores produkter. Et omfattende arbejde.

Jeg er yderst taknemlig for alt den bistand, jeg har modtaget og havde nok ønsket at være informeret om denne service, muligheder, tidligere, det kunne have skabet endnu en forskel.

Med venlig hilsen

Niels Houbak
Emagion A/S
Opfinder
www.emagion.dk

Mads Løntoft
Mandag d. 30/4-18 kl. 09:13

Opfinderrådgivningen er et værdifuldt tilbud. Vi har samarbejdet med Opfinderrådgivningen på CSE (CBS) og de perspektiver det har bibragt har været værdiskabende for vores virksomheder. Det ville være alletiders hvis det blev gjort endnu mere tilgængeligt (og kommunikeret) at der ligger disse stærke ressourcer, som der kan trækkes på.

Christian Vintergaard (CEO, Fonden for Entreprenørskab)
Mandag d. 30/4-18 kl. 09:46

Opfinderrådgivningen og dens stærkt engagerende og kompetente medarbejdere indgår efter min mening som en vigtig aktør for både fremtidige iværksættere og innovatører. Vi har et særdeles godt samarbejde med Opfinderrådgivningen omkring et give vores elever og studerende konkrete erfaringer med at skabe værdi med deres innovative ideer. Tak for jeres biddrag.

Mvh.
Christian Vintergaard

Bjarne Sørensen (Vækstkonsulent, Væksthus Syddanmark)
Mandag d. 30/4-18 kl. 09:46

Vi har haft et særdeles godt samarbejde med Opfinderrådgivningen gennem de sidste 8 - 10 år. Vi har henvist kunder til dem, og vi har også fået kunder den anden vej. På den måde har vi kunnet komplementere hinandens ekspertiser til gavn for kunderne. Specielt har jeg i en række tilfælde henvist opfindere, der havde brug for vejledning om salg af opfindelser/indgåelse af licensaftaler.

Mvh Bjarne Sørensen, Væksthus Syddanmark

Anders Balch Berthelsen
Mandag d. 30/4-18 kl. 11:15

Vi har 150 virksomheder igennem vores iværksætterprogram om året. Min opfattelse er egentlig, at der er masser af gode idéer ude i kongeriget. Udfordringen er i højere grad at få bragt disse gode idéer til marked og få kommercialiseret dem. Vi er enormt tilfredse med samarbejdet med Opfinderrådgivningen, der giver vores iværksættere strategisk sparring og helt hands on hjælp til produktudvikling og konceptvalidering. Opfinderrådgivningen ligger da også blandt de øverst ratede hos vores deltagere.

Mvh.
Anders Berthelsen, Programansvarlig, AKA Startup

Mikkel Bering (Designer/opfinder)
Mandag d. 30/4-18 kl. 14:27

Hej
Jeg kan kun skrive varmt om opfinderrådgivningen. Jeg har over flere gange benyttet de kompetencer som opfinderrådgivningen har og tilbyder. Konkret har jeg fået hjælp til 2 licensaftaler og den sidste, var aldrig kommet igennem uden deres hjælp. Jeg forhandlede med et stort internationalt designbrand omkring en licenskontrakt og i forhandlingen strandende den, desværre. Med hjælp fra opfinderrådgivningen, fik vi genetableret kontakten og det er 100% opfinderrådgivningen fortjeneste, at der blev lavet en aftale som begge parter var tilfredse med.
Det vil som idemand/opfinder, være et stort tab, at miste muligheden for at benytte disse kompetencer. Som idemand og opfinder, er det samtidig ofte en om kostelig affære at udvikle nye ideer. Ofte skal der både flere prototyper og diverse beskyttelser til før man kan komme videre med sin ide. - her er det guld værd at man kan trække på en organisation som opfinderrådgivningen.
Vi bryster os ved at være et land med fokus på innovation og udvikling - det vil efter min mening være fuldstændig grotesk, hvis man sparer denne mulighed væk.... det ville være lig med at save grenen over vi sidder på!!!!

med venlig hilsen
designer Mikkel Bering
www.mikkelbering.dk

Peng Cheng (Founder, PauseAble ApS)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 10:06

Back in 2014, as a Chinese inventor lives in Copenhagen, it was very helpful to be able to submit the initial ideas to Opfinder.dk, and within a few days, I got a well structured feedback on my idea with multiple references on the market and suggestions of what I need to be aware of from Nikolaj listed Beck. This helped a lot in shaping the direction of my idea, and allowed me to successfully applied a patent (now granted). Since then, I stayed in constant contact with Nikolaj as my advisor in terms or negotiating patent licensing agreement with a large international cooperation in 2015, having support from Nikolaj gives real confidence for me in the negotiation process. Even though the negotiation itself unfortunately did not materialise, this great experience enabled me to go ahead to develop my own products. We have launched 2 mobile apps, with combined downloads of more than 850K times, and made to #1 Paid app in the world for a few days.

Recently, we have an opportunity to integrate our patented technology to a new industry, which I have again consulted for Nikolaj's advice. I expect we will move forward very soon into negotiating with a large industrial player on a long term patent licensing agreement, which I will definitely needs help from Nikolaj.

Speaking from as a foreigner creating a business in Denmark, opfinderrådgivningen is an invaluable service which made me feel confident to go ahead and realise my vision.

Peng Cheng
Founder at PauseAble ApS

Anne-Mette Bak Nielsen (Vækstkonsulent, Væksthus Nordjylland)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 14:16

Jeg kan som vækstkonsulent ved Væksthus Nordjylland kun tilslutte mig Bjarne Sørensen fra Væksthus Syddanmark. Vi har et super samarbejde, netop området omkring licencer er den private opfinder rigtig godt hjulpet på vej af opfinderrådgivningen.

johnny Mortensen
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 15:26

Jeg kan kun anbefale opfinderrådgivningen, igennem det forløb jeg har haft med min idé, har jeg fået den hjælp der var nødvendigt. Hjælpen har det altid været yderst professionelt og i har givet mig redskaberne til at få min Ide ud til fabrikation og en licens som jeg her ti år senere stadig høster stor glæde af.
Jeg var nok ikke kommet særligt lang hvis jeg ikke havde haft opfinder rådgivningen i ryggen og til at guide mig igennem.

Kwame Dako (Industriel designer, Shapes / Hagalon)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 20:10

Nearly twenty years ago I had the idea of applying some of natures solutions (insect anatomy) to the development of a new type of bullet proof vest. I got in touch with opfinderrådgivningen, where I met Rasmus Offersen.... This was a fantastic decision... and one that has defined my career ever since. Opfinderrådgivningen worked systematically with me (and helped me patent my idea) and subsequently assisted me in securing a licensing agreement with DuPont de Nemours. This put me on the map as an inventor / industrial designer, and over the years I have been able to build on my ideas and business concepts within the field of enhanced technical clothing. This is in large part thanks to the excellent consultation assistance from opfinderrådgivningen. Today I am working on several new products and thanks to what transpired in the past though my partnership with opfinderrådgivningen I am able to go from idea to market in a way I wouldn't have been able to had I not already gone thorough the same processes. I am now respected in my field of enhanced technical clothing, and I have worked successfully in Europe and West Africa, creating and commercialising products. Being an inventor is not easy, and many ideas never make it to market. I sincerely hope that others with ideas are able to draw on the same expertise that I had the opportunity of drawing on in the early days of my career.

Martin Stockholm (maritim iværksætter)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 23:18

Jeg har haft fornøjelsen af at samarbejde med Opfinderrådgivningen af to omgange. Første gang for et par år siden omkring et licenssalg, hvor hjælp med patentansøgning og kontakt til relevante virksomheder var en uvurderlig hjælp. I anden omgang har jeg fået sparring og hjælp til søgning af patenter. Hjælpen har været vigtig for at opnå ”reason to go” og tiltrække investorer til en nystartet maritim robot-virksomhed. Jeg er pt. i dialog med Opfinderrådgivningen om en kommende robot og ser frem til samarbejdet.
Det kunne være sjovt at få et tal på hvor mange nye arbejdspladser I er med til at generere. Tak for jeres støtte.
Martin Stockholm, maritim iværksætter

Finn Kodof (CEO, DESIGN&DEVELOP)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 08:27

Som opfinder og produktudvikler i mange år har jeg haft et tæt forløb med Opfinderkontoret/Ide&Vækst. Jeg har oplevet Rasmus Offersens skæg blive mere gråt. Altid parat, altid tilstede, selv i sin ferie når der var problemer med et royaltyudkast med en genstridig maskinfabrik i Jylland.
Sådan er det stadig når mine udviklingskontakter nu er flytter til Østen, selvom han syntes at min samarbejdsaftale på halvanden side med en stor hifi virksomhed i Kina ikke var ret meget, når underskrifterne ovenikøbet fyldte den halve side!
For mig handler det om de essentielle ting i et samarbejde med en virksomhed - og om man vil noget med samarbejdet fremover? Hvis ikke er så meget alligevel ligegyldigt.
Men også hele stabens åbenhed og imødekommenhed på T.I. som fødselshjælpere vil jeg fremhæve. Fra værkstedets nyeste teknologi til ledelsen af hele afdelingen (selvfølgelig en bornholmer). En god stemning og professionalisme udgør teamet.
Mit ønske og søgen efter økonomisk kuvøsehjælp til størrelser som mig ligger ikke i dette regie, har jeg måttet erkende. Det ligger i støtteordningerne og den politiske styring af disse.

Ole Hansen (Founder, Convec A/S)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 11:31

Opfinderrådgivningen på TI er en uvurderlig hjælp i det danske opfinder- og iværksættermiljø.
Licensering af opfindelser og ideer til eksisterende virksomheder er en oplagt, direkte og meget konkret måde at styrke opfinder- og iværksættermiljøet på. Et område, som i øvrigt generelt er forbundet med stor risiko og usikkerhed og ingen garanti for opnåelse af succes.
Men med Opfinderrådgivningen på TI er man i rigtigt gode hænder på dette område.
Jeg har af flere omgange gjort brug af Opfinderrådgivningen. Bl.a i forbindelse med licensforhandlinger med en stor dansk industrivirksomhed i et særdeles tilfredsstillende og dedikeret samarbejde og sparringsforløb med Rasmus Offersen fra Opfinderrådgivningen.
Ole Hansen founder af Convec A/S

Per Ponsaing (Opfinder, GRAPON IVS)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 10:47

Jeg har fået meget værdifuld støtte af opfinderrådgivningen i forbindelse med en opfindelse inden for energibesparelser med et meget stort potentiale. Jeg er meget tilfreds med hjælp til udarbejdelse af kontrakter, fremskaffelse af en fagteknisk udtalelse, og at rådgivningen også har fungeret som bisidder i en vigtig samtale med en licenstager.

Darios Zafari (Opfinder )
Torsdag d. 3/5-18 kl. 11:43

At løse et stort problem for en industri/er og tale med et milliard foretagende, være i dialog med mulitmillard producent, med min “LILLE” simpel idé om et produkt som løsning på problemet, som Iøvrigt er patenteret!
Hvordan kan man nå så langt? Svaret er opfinder-rådgivning /opfind.nu!
Jeg takker jer med det støtte som i har givet mig i de to år!
I har altid tid til at tale med mig, altid klar til at dele viden erfaringer og undvurdelige rådgivning.
FabLab, Jeg takker også jer for det støtte som i giver mig og det kompetance som i to kvinder besidder- gør mig imponeret. - og JA, hjælp til selvhjælp, det er forstået ;)
Jeg er bevis på jeres støtte har en betydning, for uden jer, kunne jeg ikke skrive det ovenstående!
(Opfinder af Security Label! )

Michael Hamann (Direktør, Sønderborg Vækstråd)
Fredag d. 4/5-18 kl. 08:32

Som direktør for Sønderborg Vækstråd og Sønderborg Iværksætter Service kan jeg kun tilslutte mig vigtigheden af opfinderrådgivningen. Vi har gennem tiden haft stor hjælp af rådgivningen og brugt den aktivt i vores løbende vejledning af iværksættere og opfindere. Det er en meget kompleks opgave at få modnet en opfindelse til et niveau hvor den kan beskyttes og efterfølgende kommercialiseres og/eller licensieres. Det er her hvor hjælpen fra opfinderrådgivningen er helt essentielt.

poul-e meier (poul e. meier aps)
Fredag d. 4/5-18 kl. 10:19

Opfinder Rådgivning har været til uvurderlig støtte for videreførsel af min opfindelse.
Jeg fik kontakt til opfinder rådgivning, på et tidspunkt hvor jeg fik støtte fra Miljø Ministeriet, og derved fik en bedre økonomi til denne nye udgift.
Jeg var nået til et stadie hvor jeg, som opfinder var helt uden viden og erfaring.
Min opfindelse var udviklet, testet og klar til produktion.
Men der fandtes ingen producent, ej heller produktions udstyr, som jo også skulle udvikles helt fra bunden.
Problemet var at skabe kontakt til mulige producenter, som evnede, og havde mod og styrke til denne store udfordring.
Her var opfinder rådgivning, ved Rasmus Offersen helt fantastisk engageret og med stor erfaring.
Ligeledes særdeles kreativ og meget målrettet, samt evne til at fordele opgaverne, så opfinderen var med hele tiden.
Udgifterne blev ligeledes holdt på et niveau, hvor en opfinder - som mig - uden særlige økonomiske midler satte stor pris på.
Opfinderrådgivning ved Rasmus Offersen havde en imponerende evne til at samle en hel branche til foredrag og præsentation af min opfindelse, som i dag ved hjælp af en yderst professionel producent er udbredt på verdensmarkedet.
Mit patent bureau havde samtidig udformet en mange siders licens kontrakt, som krævede juridisk bistand for bare at forstå nogenlunde!
Det kunne jeg bare ikke acceptere!.
Her var opfinder rådgivning igen særdeles kompetent.
De udformede en klar, og meget udførlig licenskontrakt på få sider.
Kontrakten var tydelig, og bar præg af stor erfaring med samarbejde, og det at formidle interesser til glæde for både opfinder og producent.
- Formidling af udviklingsprocessen -
Jeg har sammen med min søn Andreas, Nørrebro TV og frivillige der, samt mange andre udarbejdet en hjemmeside der i billeder, tekst og film beskriver hele udviklings forløbet.
Hjemmesiden er også udtryk for en kæmpe tak til alle der har bidraget til den store succes, som projektet er blevet til i dag.
- www.p-em.dk -
Jeg er Opfinder Rådgivningen meget taknemmelig.
Venlig hilsen Poul-Ernst Meier
Opfinder af et materiale, som kan og har erstattet bly til tag inddækninger på bygninger.
Materialet og også producentens navn er - Perform -

Sophie Løhr (Innovationsunderviser, Niels Brock )
Fredag d. 4/5-18 kl. 11:09

Jeg har både som underviser og projektleder haft stor glæde af sparring og samarbejdet med Opfinderrådgivningen. For mig som underviser, har det været vigtigt at have eksterne partnere der ikke har en skolastisk tilgang til innovation og iværksætteri og samtidig kan dække de kompetencer, især ift. prototyping, som vi ikke i skole-regi ellers har stor erfaring med. Jeg synes at opfinderrådgivningen i alle sammenhæng har taget vores eleverne meget alvorligt og hjulpet dem i deres innovationsproces og udformning af deres iværksætter-drømme. I mine øjne spiller opfinderrådgivningen en meget vigtig rolle, både som videns-partner, men i høj grad også som praktisk støtte, når idé skal realiseres.
Vh. Sophie Løhr

Ditte Wolff-Jacobsen (Rådgiver, iindhold)
Fredag d. 4/5-18 kl. 14:06

Jeg er ikke opfinder, men selvstændig konsulent. Jeg havde den gode oplevelse at besøge opfinderrådgivningen i efteråret, hvor jeg fik lov at bruge fablab som arbejdsplads en dag. Jeg blev mødt at nysgerrige, inspirerende mennesker med fagligheden i orden. Omgivelserne er fantastiske og det gav blod på tanden til at gøre mere end at være konsulent udi det jeg kan, men også at etablere noget ovenpå de idéer jeg går og har. Det fik jeg god sparring til.

Christian Beenfeldt (Projektleder, Knowledge Hub Zealand)
Fredag d. 4/5-18 kl. 15:18

Vi har haft meget stor glæde af vores kontakt med bl.a. Anette Høgh Sonnichsen fra Opfinderrådgivningen, der har hjulpet med bl.a. input, netværk og sparring omkring vores kommende innovationscenter i bioteknologisk produktion og proces i Kalundborg. Vi håber på at kunne forsætte det værdifulde samarbejde med dygtige folk som Anette fremover.

Dennis Shik Christensen (Regionsleder, Fonden for Entreprenørskab - Hovedstaden)
Søndag d. 6/5-18 kl. 15:20

Opfinderrådgivningen er en uvurderlig samarbejdspartner, når det kommer til "Fonden for Entreprenørskab - Hovedstaden"s arbejde med at fremme innovation og entreprenørskab i uddannelsessystemet. Udover at agere som sparringspartner for elever og studerende, bidrager Opfinderrådgivningen med nyeste viden inden for feltet, hvilket medvirker til at holde os alle updateret.

Det er mit håb, at det gode samarbejde vil fortsætte og forhåbentlig udvikle sig yderligere.

Marie Skov Lillelund (Erhvervsservicechef, Høje-Taastrup Kommune)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 10:40

Mit samarbejde med Opfinderrådgivningen og rådgivningens bidrag til danske entreprenører, ser jeg som en kæmpe gevinst.
Både når det drejer sig om Opfinderrådgivningens betydning for eksisterende og mere modne virksomheder og iværksættere, men også deres 'take' på nye og spirende unge talenter. Jeg oplever, at Opfinderrådgivningens medarbejdere leverer professionelt og er hamrende passionerede for deres opgave. Tak for samarbejdet!

Henrik Moe Tørnquist (European IPR Helpdesk Ambassador, Væksthus Hovedstadsregionen / Væksthus Sjælland)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 11:55

Som konsulent I Væksthuset de sidste 10 år har jeg løbende haft stor glæde af samarbejdet med Opfinderrådgivningen. Jeg har med tryghed henvist potentielle kunder til jeres altid særdeles kompetente sparring. Når man brænder for innovation kan man ikke komme uden om Opfinderrådgivningen. Det er utroligt vigtigt at vi I Danmark kan tilbyde hjælp og faglig sparring når det handler om Innovation, opfindelser og kreativt iværksætterri. Alle tal og analyser peger klart på at hvis man som opfinder får den rigtige og ikke mindst kompetente sparring fra start, så øges chancen for success med mere end factor 100. Opfinderådgivningen er med alle de dygtige specialister og rådgivere en særdeles vigtig, og ofte afgørende partner når en opfinder tager de første skridt fra ide til virkelighed.
Tak for altid godt samarbejde - jeg glæder mig til meget mere I årende fremover.

Lidija Hansen (Mor)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 13:29

Jeg kom med en opfindelse, og vidset ikke hvordan jeg kom videre.
Jeg kontakter opfinder rådgivning og kommer i behagelig dialog med Nikolaj Ilsted Bech, som gav mig svar på alt det jeg gik og spekulerede over og manglede svar på.
I dag sidder jeg takket være Nikolaj og er kørende med min opfindelse, der er indgået aftale med en virksomhed, produktet er igang med at blive testet, og i skrivende stund sidder jeg med mails fra testpersoner som fortæller glædeligt at produktet virker og hvor de kan købe denne.
Hvis det ikke var for Nikolaj ved min side hele vejen igennem til møder, korrespodancer på mails, telefonsamtaler, så er jeg ikke i tvivl om at jeg fortsat ville sidde med opfindelsen kun på papiret.
Jeg ved at jeg skal have hjælp hele vejen i mål for der skal udarbejdes dokumenter, flere møder inden produktet kommer på hylderne så Nikolaj jeg har brug for dig i et par år endnu :)

Elenna Juuliie Nielsen (Opfinder, Idefulde Noter)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 18:33

Jeg har fået super meget hjælp af Nikolaj Ilsted Bech, som har hjulpet mig helt tilbage fra min første opfindelse for år tilbage.
Den gang ringede jeg meget skeptisk til Teknoloisk Insitut da jeg ikke vidste hvordan min fætter og jeg skulle gribe det hele an ifh til at sælge vores ide til LaserTryk. Nikolaj hjalp os med at lave en licenskontrakt og var en kæmpe hjælp samt støtte og er det stadig i dag ifh til mine andre tossede ideer.
Kan på det varmeste anbefale at benytte Teknoloisk insitut!
Har besøgt deres Fablab og blev mødt med god og proffesonal rådgivning.
Ved ærligt ikke hvad jeg skulle gøre hvis ikke jeg kunne søge rådgivning hos dem - de er guld værd!

kenneth wilken (teknisk montør)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 10:49

jeg har lavet en opfindelse og viste ikke hvordan jeg skulle få den vist frem der jeg hørte og opfinderrådgivningen ringede jeg og fik lavet en aftale om jeg kunne komme og vise den frem og fra den dag har jeg fået hjælp hele vejen igennem til at få den solgt til et dansk firma og er nu til salg så jeg siger mange tak for alt den hjælp jeg har fået uden jeg ville den ikke komme til salg tak til Nicolaj og morten

Tonny Sander Holm (Direktør, Proces Sander ApS)
Torsdag d. 10/5-18 kl. 00:09

Jeg har fået rigtig god hjælp fra Morten Lunde ,Nikolaj Bech og den resterende gruppe i Opfind.nu på Teknologisk Instituttet. Morten Lunde og Jeg startet i år 2015 og Nikolaj Ilsted Bech overtog i 2016 .
Vi har i fællesskab været gennem mange vigtige møde , hvor Opfind.nu har været en stor hjælp med at udarbejde diverse materialer, til brug i forbindelse med mulige licens aftaler.
Jeg takke hele Opfind.nu for at holde håb og energien oppe på mig som Opfinder af Røgrensningsenhed til fjernelse af partiklertil brændeovne, pejse,Brændkammer og træpilleovn samt min opfundet Multiovn som mange mennesker på Jorden vil få gav af.

Tonny Sander Holm (Direktør, Proces Sander ApS)
Torsdag d. 10/5-18 kl. 00:12

Jeg har fået rigtig god hjælp fra Morten Lunde ,Nikolaj Bech og den resterende gruppe i Opfind.nu på Teknologisk Instituttet. Morten Lunde og Jeg startet i år 2015 og Nikolaj Ilsted Bech overtog i 2016 .
Vi har i fællesskab været gennem mange vigtige møde , hvor Opfind.nu har været en stor hjælp med at udarbejde diverse materialer, til brug i forbindelse med mulige licens aftaler.
Jeg takke hele Opfind.nu for at holde håb og energien oppe på mig som Opfinder af Røgrensningsenhed til fjernelse af partiklertil brændeovne, pejse,Brændkammer og træpilleovn samt min opfundet Multiovn (som også kan fjerne C02) som mange mennesker og dyr på Jorden vil få gav af.

John Larsen Lund (Sosu-assistent - SSA, Assens Kommune)
Fredag d. 11/5-18 kl. 13:01

Jeg var tit frustreret i min hverdag på plejecenter Kildebakken, hvor jeg arbejder som sosu-assistent. Jeg fik her idéen til et nyt hjælpemiddel, som jeg så kunne afhjælpe en tung og uhensigtsmæssig forflytning vandret i sengen eller på et andet "type leje". Min udfordring var så, hvad jeg lige kunne gøre med min nye idé, for at andre også kunne få glæde af den. Patent og Varemærkestyrelsen var klar til at udstede patent på idéen, og mente ligefrem at der ville være virksomheder der selv ville henvende sig til mig for et fremtidigt samarbejde med produktion og distribution. Dette var dog langt fra tilfældet. En medarbejder henviste til, at der var noget med at teknologisk institut havde en "opfinderafdeling" som han mente kunne hjælpe mig.
Og her må jeg indrømme at det så tog fart. Et kig på jeres hjemmeside og et tlf. opkald - og jeg var i gang. Jeg blev grundigt guidet til at udforme en præsentation af min opfindelse, researche for mulige samarbejdspartnere hvor Rasmus Offersen utrætteligt har guidet mig, og ført korrespondancen med flere virksomheder. I skrivende stund har det endnu ikke ført til en aftale med en mulig producent, men har en dialog med en mulig en af slagsen.
Jeg ville helt klart ikke være kommet videre med min idé, hvis ikke jeg var blevet guidet af jer som jeg er, og stadig bli´r. Jeg oplevede at stå med en god patentérbar idé, men frustreret over hvordan jeg skulle komme videre - her ser jeg bestemt Opfinderrådgivningen hos jer som en uvurderlig hjælp til os opfindere.
PS. Tænker det ville være mere udbytterigt, med et større kendskab til jer fra PVS.
Mvh John Larsen Lund

Berthel Funch (førstehjælp.com)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 21:56

En stor tak herfra til Opfinderrådgivningen/Rasmus Offersen for stor opbakning, hjælp, support og assistance i mit forløb. (2015-2018)
Det endte ikke helt som håbet, men lige ved og næsten! Det var i hvert fald ikke Opfinderrådgivningens skyld at jeg ikke nåede i mål.
I et meget langt, svært, dyrt og til tider uoverskueligt forløb fik Rasmus Offersen mig, en del gange, tilbage på sporet - Og hvor mange ville have givet op når det blev for svært, fik han mig "op på hesten" igen ved at hjælpe/rådgive mig ved nogle af de mange "hurdler"!
Altid nem at få fat i og altid klar til assistance. Tak for det Rasmus.
Min patentansøgning (en meget simpel engangshjertestarter /AED), måtte jeg desværre, til stor ærgelse, i januar 2018 opgive/slippe i sidste time. Både på grund af en sjusket og mangelfuld udfyldt patensansøgning (ansøgning udfærdiget af prof. patentagent!), men også på grund af min egen manglende evne til at skaffe kapital nok. (har selv brugt ca. kr. 250.000)
Jeg har dog nu erhvervet en smule "erfaring" med patentansøgninger og vil fremadrettet anbefale alle, med gode ideer til at kontakte Opfinderrådgivningen, da jeg selv oplevede min kontakt med Opfinderrådgivningen/Rasmus Offersen som "et boost"
Med venlig hilsen Berthel Funch - Førstehjælp.com

Jacob Bugge
Søndag d. 13/5-18 kl. 16:59

Hvorvidt en opfindelse lykkes, afhænger af mange ting.

Selv den mest fremragende opfindelse kan være forud for sin tid, eller komme for sent, eller ikke nå frem til de rette. Eller en opfindelse kan lykkes umiddelbart. Nogle gange skal der mange forsøg til over lang tid, og der skal næsten altid arbejdes videre.

Derfor er det afgørende for en opfinder at få den rette hjælp.

Og den kan virkelig fås hos Opfinderrådgivningen, som kan støtte og vejlede opfinderen på alle måder.

En særlig tak til Rasmus Bjerring Offersen, som mestrer det hele med en nøgtern ildhu, som giver ham en sikker fornemmelse for hvad der er muligt og hensigtsmæssigt, og dertil en sjælden åbenhed over for nye muligheder, uanset hvor overbeviste andre måtte være om de kendte løsningers fortræffelighed, og ikke mindst en helt enestående overbevisningskraft i forhold til virksomheder både her og i udlandet og en tilsvarende evne til at skabe den rette ånd mellem opfinder og virksomhed.

Det er vigtigt for opfindere, erhvervslivet og landet som helhed, at Opfinderrådgivningen kan fortsætte sit arbejde som hidtil med bevaring af den meget store viden og erfaring, der er opbygget, og med opretholdelse af den anseelse og anerkendelse, som ligger i statstilskuddet og tilhørsforholdet til Teknologisk Institut, og som lader Opfinderrådgivningen fremstå som en uvildig part, hvilket kan give opfinderen en troværdighed, som ellers ville være umulig at opnå; det kan være afgørende for overhovedet at få en virksomhed i tale.

Zandra Sommer (Produktionsteknolog , Full Production)
Mandag d. 14/5-18 kl. 20:59

For mig som den kreative person; stopper mine evner når det kommer til alt med forhandling og udformning af kontrakter. At få hjælp til disse ting er en stor og vigtig brik i hele opfinderpuslespillet.
Sommer- Full Production

Dorthe Lynnerup (Specialkonsulent, Science Innovation Hub/Københavns Universitet)
Mandag d. 14/5-18 kl. 21:39

Adskillige gange om året henviser jeg iderige og kreative studerende tiI Opfinderrådgivningen for at få uvildig hjælp til at komme videre i processen fra ide til forretning. Det er især spørgsmål om "skal jeg patentere?", "hvad er licens?", "hvordan undgår jeg at min ide bliver stålet?" Jeg er imponeret af opfinderrådgivningens viden og evne til at hjælpe studenter start-ups med at navigere på en åben, annerkende og konstruktiv måde - i den kaotiske ideudviklingsproces. Som leder af Københavns Universitet´s studentervæksthus SCIENCE Innovation Hub ønsker jeg et tættere samarbejde med Opfinderrådgivningen i den kommende kontraktperiode. På års basis har vi omkring 100 iderige studerende fordelt på ca. 50 teams igennem vores Hub - de fleste er i den tidlige ideudviklingsfase - og mange af idemagerne har behov for Opfinderrådgivningens ekspertise.

Wanda Rasmussen (Jordemoder)
Fredag d. 18/5-18 kl. 14:08

Jeg giver mine bedste anbefalinger til opfinderrådgivningen, fordi efter min erfaring yder de den bedste rådgivning, sparring og support.
Her har jeg fundet en masse hjælp og støtte i processen til min ide hos Nikolaj Ilsted Bech. Jeg vil hermed takker dig Nikolaj får en yderst professionel indsats , meget kompetent rådgivning og dit engagement i hele forløbet. Uden din hjælp tror jeg ikke, jeg var nået så langt.
Jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde.
Opfind.nu .......Tak for jeres støtte.
Med Venlig Hilsen
Wanda Rasmussen , jordemoder

Nicolaj Kopernikus (1967)
Søndag d. 20/5-18 kl. 07:33

Jeg har haft et aldeles brugbart samarbejde med opfinderrådgivningen og FAB lab. Jeg er skuespiller og arbejder til dagligt på film, TV eller teater. Jeg få mange ideer i løbet af en dag, om opfindelser af den ene eller anden art. Ting jeg synes kan være vanvittig brugbare og uundværlige. Disse ideer kan jeg så teste på familie og venner, men det bliver aldrig den helt rigtige sparring, da jeg mangler det professionelle led. For et par år siden havde jeg så udviklet og opfundet en genstand som tager sig af skrald i en køkkenvask. Jeg kunne ikke holde ud at der var fedt og snask og skrald i køkkenvasken og at jeg skulle enten bruge klør fem eller køkkenrulle, for at holde min køkkenvask ren. Et hverdagsproblem alle kender til. Jeg havde en fornemmelse af at ideen var rigtig god, men vidste ikke, hvor jeg skulle gå hen med den. En lang række spørgsmål tårnede sig op. Hvordan fik jeg ideen beskyttet ?, hvordan fandt jeg en producent ?, hvad med materiale valg ? osv. Så fandt jeg ud af at Lille Danmark har en opfinderrådgivning. Jeg kontaktede dem og fik et møde i stand. Jeg fik svar på alle mine spørgsmål. Jeg sad pludselig overfor nogle professionelle mennesker der kunne vurdere min ide. Heldigvis for mig fandt opfinderrådgivningen ideen god og vi arbejdet videre sammen om at finde en producent og derfra blev produktet sat i verden. I skrivende stund venter jeg på at SCRAPE, som produktet hedder, kommer ud i en version 2,0 med forbedringer, efter at have solgt godt af den først version.
Jeg kan sige med næsten sikkerhed, at mit produkt ikke var kommet til verden uden den rådgivning jeg har fået fra opfinderrådgivningen. Man føler sig palle alene i verden med en ide og har brug for at få professionel hjælp. Og i særdeleshed en hjælp der ikke har egne interesser, men virker meget troværdig og kompetent og også meget realistisk. Jeg har nemlig efterfølgende brugt opfinderrådgivningen til andre ideer og mange af dem har vi med fælles hjælp, lagt i graven, netop fordi der er blevet kastet et professionelt lys over ideen og den er blevet perspektiveret.
I et, på papiret lille land som Danmark, er det ganske enkelt en helt unik ting at vi kan bliver et meget meget stort land igennem vores innovation. Danmark har en fremtid der er baseret på innovation og vi har alle forudsætningerne for at bliver førende på den teknologiske bane.
Jeg er kun en lille fisk der har prøvet at få en ide ført ud i livet via opfinderrådgivningen, men jeg er sikker på at der sidder mange menneske rundt omring i landet, der har mange ideer, men ikke ved, hvor de skal gå hen med dem. Derfor at det meget vigtigt at vi har og kan få kendskab til opfinderrådgivningen så vi kan få den hjælp som jeg har fået og rent faktisk bidrage til landet ved at få ting ud i livet.
TV programmet Løvens hule har aldrig været så populært som nu og alle drømmer om at være dem som lavede den nye “ isterningspose “ eller tøjklemmen. Med professionel sparring kan man få ting ud i livet. tak for hjælpen.

Lars Pedersen (Selvstændig)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 18:28

Uden Jeres hjælp var vi aldrig nået i mål med vores sikkerheds- og miljøgrill. Tusind tak til Jer. Godt der findes et sted man kan gå hen og få råd og vejledning til sine ideer. Mvh. Lars Pedersen, Søsum

Signe Skov-Hansen (Innovationschef, Danmarks Tekniske Museum)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 16:26

Opfinderrådgivningen er på mange måder en dansk institution, der siger meget om det land vi lever i. Både i et historisk og nutidigt perspektiv. Opfinderrådgivningen er nemlig et bevis på, at der er plads til gode ideer, og at de ideer som ganske almindelige folk får, dem vil vi som nation understøtte. I vores samling på Danmarks Tekniske Museum kan vi vise talrige eksempler på de mange innovationer, som er skabt i Danmark gennem tiden, og vi kan pege på aktuelle opfindelser, og opfinderprocesser som også i dag understøttes af Opfinderrådgivningen. Vi ser med Opfinderrådgivningen mange muligheder for at skabe yderligere fokus på innovation og opfinderi.

Stina Odgaard-Sabally (Founder, Praktisk.co)
Lørdag d. 26/5-18 kl. 10:33

Gennem mit arbejde med innovationsprocesser, design thinking og maker-metodikker har jeg trukket vanvittigt meget på Opfinderrådgivningen og alle de seje folk, der er tilknyttet. Ligeledes har jeg med stor succes samarbejdet om festivaler, konferencer mm., hvor Opfinderrådgivningen alle gange har stillet med professionel rådgivning og ny inspiration - både for mig selv ift. planlægningen af eventet og for deltagerne på det.
Alle mine varmeste anbefalinger går til dem!

Maria Dittmer (Executive Assistant, MENU A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:49

I Menu A/S har vi i mange år haft løbende kontakt med Opfinderrådgivningen, når opfindere har haft ideer, som kunne passe til vores forretning. En af mest kendte var vinskænkeproppen fra 1999, som fik en rigtig stor betydning for vores forretning. Som omtalt i en artikel i Ingeniøren i 2012 var vores salg af skænkeproppen indtil 2012 på mere end 80 mio. kr.

Siden har Opfinderrådgivningen præsenteret os for flere forskellige opfindelser og for designeren Jacob Wagner, hvilket også førte til nye produkter. Opfinderrådgivningen har altid været en positiv, aktiv og troværdig medspiller i at få enderne til at nå sammen i samarbejdet mellem os og opfindere.

Adgang til den type rådgivning af opfindere som Opfinderrådgivningen leverer er utrolig vigtig for virksomhedernes muligheder for at tage ideer ind fra udefra. De er klart med til at højne kvaliteten af de ideer, vi kigger på og er med til at smidiggøre samarbejdet.

Robert Henriksen (Direktør, Aqua Unique Production ApS)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 19:34

Opfinder Rådgivningen på TI har været en uvurderlig hjælp til kommercialisering af min opfindelse.
Jeg tror, at jeg som mange andre har haft et nyt produkt ”i ærmet” i mange år – uden at komme videre. I mit tilfælde var det en skænkeprop til rødvin, der nedtonede garvesyren.
I mit firma producerer vi produkter, som ved brug af magnetfelt teknologi ændrer vand og andre væskers fysiske egenskaber. Vi har udført en lang række tests, både i praksis og på forskellige universiteter i ind-og udland. I denne sammenhæng kom vi for mere end 20 år siden til at drøfte, om magnetfelt behandling kunne passivisere garvesyren i f.eks. rødvin.
Det endte med jeg lavede en lille skænkeprop til en rødvinsflaske. Ingen af de personer der smagte på rødvinen, var i tvivl om at garvesyren ikke længere bed på tungen.
Alligevel gik der mere end 10 år før vi gik i gang med at finde et firma der kunne designe, producere og distribuere produktet.
Nu vil mange sikkert undre sig over hvorfor der skulle gå så lang tid. Grunden var at vores afsætningskanaler primært var VVS grossister og vandværker. Vi havde ikke erfaring med at sælge til detail og slutforbrugere.
Og endnu vanskeligere var problemstillingen: Hvilket firma skal vi vælge som producent og distributør, og hvordan sammensættes og forhandles en licenskontrakt på plads?
En dag hvor jeg sammen med en god ven drøftede problemstillingen, spurgte han om jeg havde prøvet at kontakte Opfinder Rådgivningen på TI. Det havde jeg ikke, men kom heldigvis til det i løbet af de næste par år.
Medarbejderne på Opfinder Rådgivning, og især Rasmus Offersen der blev min kontaktperson, har en viden base uden sammenligning. Jeg fik f.eks. forslag om firmaer, som produktet sikkert ville interessere, og derfor var indstillet på at markedsføre effektiv. Alle vores møder med det udvalgte firma og dets patent advokater - for ikke at tale om en sej forhandling af betingelserne i licenskontrakten er jeg Rasmus dybt taknemmelig for. Min tak indbefatter både hans trofaste medvirken, professionelle og personlige engagement.
Jeg vil endnu en gang sige tak. Uden jeres assistance var mit projekt ikke lykkedes, og derfor tilskynder jeg på det kraftigste andre iværksættere, til ikke at vente så længe som jeg gjorde, men kontakt hurtigst muligt Opfinder Rådgivning på TI.

Flemming Licht (CEO, Unigroup ApS)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:43

TI Opfinderrådgivningen er et uvurderligt link mellem virksomheder og opfindere. Vi har som virksomhed haft flere projekter, som kun er kommet på skinner, fordi opfinderrådgivningen på kompetent vis har være det bindende led, fra den spæde tanke hos opfinderen og til kommercialisering. Den første kontakt modtog vi for en hel del år siden, og det produkt er kommercialiseret og sælges nu i store dele af verden. Det projekt kun kom til verden pga Opfinderrådgivningen.
Der eksisterer en del forskellige offentligt støtte ordninger, og initiativer der skal bakke op om at iværksætteri, disse med forskellige succesrater.
Vores erfaring er at Opfinder Rådgivningen leverer konkrete resultater og value.

Dorte Kulle (Chefkonsulent, SMVdanmark)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:58

Opfinderrådgivningen er et helt nødvendigt tilbud til SMV'er. Vi har flere eksempler, hvor helt almindelige virksomheder har fået hjælp med at bringe produkter til markedet.