Fremtidens aktive ingredienser

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed & fødevarer

Novel foods er avancerede forskellige typer af aktive ingredienser, som internationalt vinder stigende indpas i visse højværdi fødevareprodukter. I Danmark har producentvirksomheder behov for at udvikle forskellige redskaber til at understøtte disse fødevarers vej til markedet, herunder teknologier til at fremstille produkter som er komponeret/sammensat ud fra hensynet til ingredienser med aktive egenskaber. Blandt behovene er adgang til metoder og teknologi til at vurdere om funktionelle og aktive egenskaber bevares i de endelige produkter, samt systemer til at godtgøre om aktive ingredienser frigives det rette sted i organismen.

For at imødekomme virksomhedsbehovene tænkes følgende aktiviteter udviklet:

  • Udvikling af metoder til vurdering af aktive ingrediensegenskaber, herunder stabilitet og bevarelse i slutprodukter.
  • Systemer til undersøgelse af hvor i organismen ingredienskomponenterne frigives.

  • Opbygning af metoder og modelsystemer til undersøgelse af interaktioner mellem ingredienser og celler/væv i den menneskelige organisme herunder humane cellemodeller.
  • Teknologier til at fremstille produkter som er formuleret ud fra hensyn til ingredienser med nye egenskaber
  • Udvikling og anvendelse af metoder til dokumentation af nye egenskaber af novel foods.
  • Regulatoriske forhold

GTS-nettet opbygger kompetencer om teknologier og metoder til udvikling og vurdering af aktive ingredienser, herunder funktionelle karakteriseringsmetoder, celle og vævsmodeller, ingrediens-krop interaktionsmodeller, ingrediensformuleringsteknologier samt viden om regulatoriske forhold.

Danske virksomheder som udvikler ingredienser og fødevarekomponenter vil få adgang til unikke GTS-udviklede teknologiplatforme, der sætter dem i stand til at udvikle, karakterisere og afprøve samt dokumentere nye bioaktive ingredienser.