Fremtidens brintteknologier

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

En stor del af fremtidens energisystem vil være baseret på el og brintholdige gasser og væsker. Interessen for anvendelsen af brændselsceller og avancerede batterisystemer i både stationære og mobile anvendelser er stigende. Specielt indenfor en række områder, såsom non-road transport, mikrokraftvarme samt mobil el-produktion og power-backup, er der et stort behov for anvendt brintteknologi. Ligeledes er der et stort behov for at udvikle kombinerede løsninger med brændselsceller, solceller, batterier, supercaps mv.
Lagring og distribution af gasformig brint til ovenstående applikationer er stadig en af de største udfordringer. Ved at anvende flydende (bio)brændstoffer som brintbærere eller udvikle helt nye lagrings- og distributionsteknologier vil man kunne løse distributionsproblemet og til dels lagringsproblemet.

Der vil blive udviklet og demonstreret avancerede brintsystemer inden for anvendelsesnære applikationer. Der vil blive udviklet systemer til integreret brintproduktion på basis af flydende brintbærere (f.eks. ammoniak, methanol, ethanol og diesel). Der vil blive udviklet og demonstreret nye kombinerede brint lagrings- og brændselscellesystemer, der anvender flydende brændstoffer som brintbærer.
Den opbyggede viden vil være med til at kommercialisere brintteknologien i tæt samarbejde med kerneaktørerne, der bl.a. tæller en del små og mellemstore virksomheder på området og få den anvendt på områder, hvor der er umiddelbare markedsfordele.
Udviklingen af systemer, der anvender flydende brintbærere, vil kunne blive en dansk styrkeposition inden for brintteknologien, da dette ikke har stor fokus i andre lande.