Fremtidens cybersikkerhed

Senest opdateret d. 11/1-2019
Alexandra Instituttet
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi
Martin Møller
Deputy Director

It-sikkerhed er fremtidens konkurrenceparameter. Aktivitetsplanen styrker Danmark som foregangsland for cybersikkerhed og privacy, f.eks. med blockchain og kryptologi, og højner sikkerheden i virksomheder gennem fokus på en brugerrettet indsats.

Denne aktivitetsplan bidrager til udviklingen af Danmark som foregangsland inden for både it-sikkerhed og privacy og skal samtidig sikre, at danske virksomheder får bedre sikkerhed ved at have fokus på brugeradfærd. Ved at fokusere på styrkepositioner inden for digitalisering og forskning kan vi styrke vores position som leverandørland inden for området. Både FORSK2025 og regeringens Strategi for Danmarks digitale vækst (2018) nævner direkte it-sikkerhed som konkurrenceparameter for danske virksomheder. Målgruppen er softwareudviklingsvirksomheder, aftagere af it-sikkerhedsteknologier, it-sikkerhedsrådgivningsvirksomheder, virksomheder der vil gøre brug af big data og personlige data samt danske virksomheder bredt.

Aktivitetsplanen vil bidrage til opbygning af kompetencer og ydelser inden for ny teknologi og bru-geradfærd på it-sikkerheds- og privacyområdet – f.eks. blockchain og differential privacy. Derud-over vil aktivitetsplanen have stort fokus på at bringe opbygget viden om avancerede sikkerhedstek-nologier i anvendelse i forskellige domæner som f.eks. healthcare og kunstig intelligens og på at få denne viden omsat til ydelser og værdi hos virksomhederne. Det skal gøre det muligt at arbejde sik-kert med big data ved at gøre data tilgængelige, der ikke er det i dag, ikke er lovlige at bruge, uden at de er krypteret, eller som vil medføre for store risici for datalæk. Dermed kan aktiviteten blive en katalysator for vækst i dansk erhvervsliv.
Aktivitetsplanen vil også have fokus på, hvordan man kan bruge personlige data sikkert og privat-livsbevarende på nye måder ved hjælp af avancerede sikkerheds- og privacyteknikker og dermed øge tilliden til virksomhederne. Herunder vil der være fokus på sikkerheden i virksomhedernes op-fyldelse af persondataforordningen (GDPR), jf. dataportabiliteten (artikel 20). Ydelserne vil være rådgivning, projektforløb og udvikling af løsninger for eller i samarbejde med virksomheder. Aktivi-tetsplanen vil endvidere bidrage til, at danske virksomheder får en bedre forståelse for brugersiden af sikkerhed og dermed bliver mere resiliente over for cyberangreb og -læk. Disse mål kan opnås med metoder til adfærdsændring, awareness, cybersikkerhedskultur, brugercentreret design og social engineering-forebyggelse. Ydelserne vil være rådgivning og projektforløb, der skal højne sikkerheden i virksomheder.

Budget:
2019: 2.975.000 kr.
2020: 2.975.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Fremtidens cybersikkerhedsteknologier i anvendelse

Nøgleord