Fremtidens cybersikkerhedsteknologier i anvendelse

Senest opdateret d. 13/4-2018
Alexandra Instituttet
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi
Gert Læssøe Mikkelsen
Head of Security Lab, PhD

It-sikkerhed er fremtidens konkurrenceparameter. Forslaget styrker Danmark som foregangsland for cybersikkerhed, ex. med blockchain og kryptologi, og sikrer, at danske virksomheder kan gøre brug af persondata på en etisk og privatlivsbevarende måde.

Målet med dette forslag er at bidrage til udviklingen af Danmark som foregangsland inden for både cybersikkerhed og etisk, sikker og privatlivsbevarende brug af persondata. Ved at fokusere på styrkepositioner inden for digitalisering og forskning kan vi styrke vores position som leverandørland inden for området. Både FORSK2025 og regeringens Strategi for Danmarks digitale vækst (2018) nævner direkte it-sikkerhed som konkurrenceparameter for danske virksomheder.

Forslaget vil understøtte danske virksomheders adgang til ny teknologi på cybersikkerhedsområdet – f.eks. blockchain, kryptologi og kunstig intelligens. Samtidig vil forslaget bidrage til, at virksomheder kan skabe værdi med persondata på sikre og privatlivsbevarende måder, så vi som samfund kan få gavn af værdien i data, uden at der sker læk og misbrug, som vi f.eks. har set i sagen med Cambridge Analytica og Facebook-data.

Nøgleord

21 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Jakob Illeborg Pagter (CTO, Sepior)
Mandag d. 23/4-18 kl. 11:28

Danmark har en styrkeposition indenfor sikkerhedsteknologier som fx kryptologi, men det er vigtigt at denne viden bliver stillet til rådighed for markedet på en tilgængelig måde, for derigennem at gøre det muligt for danske virksomheder at høste gevinsten af disse teknologier. Samtidigt er der også er behov for at få let adgang til viden om moderne sikkerhedsteknologier generelt, således at danske virksomheder kan udvikle deres forretning uden at krav it-sikkerhed og privacy kommer på tværs – noget som netop er muligt igennem den rette forståelse og anvendelse af moderne sikkerhedsløsninger.
Det er derfor min overbevisning at denne aktivitet vil have stor værdi ikke bare for både danske virksomheder (leverandører) men også for borgere og samfundet generelt.

Gert Læssøe Mikkelsen (Head of Security Lab. , Alexandra Instituttet A/S)
Mandag d. 23/4-18 kl. 13:33

Kære Jakob.
Jeg er enig med dig i at vi har nogle styrkepositioner i Danmark, som det er vigtigt at vi får udnyttet. Jeg er glad for at høre, at I som leverandør finder dette projekt vigtigt og relevant.
Venlig hilsen Gert Læssøe Mikkelsen.

Michael Lind Mortensen (Senior Consultant, Netcompany A/S)
Mandag d. 30/4-18 kl. 11:04

Forslaget forekommer at være en klar balanceret styrkelse af brugen af sikkerhedsteknologi i samfundet. At drage nytte af persondata simultant med at disses beskyttelse højnes er desuden noget der vil kunne skabe stor samfundsværdi, i det at det giver leverandører klarer ROIs uden at kompromitere basale individuelle rettigheder. Jeg støtter til fulde forslaget.
Med venlig hilsen, Michael Lind Mortensen

Gert Læssøe Mikkelsen (Head of Security Lab. , Alexandra Instituttet A/S)
Fredag d. 4/5-18 kl. 12:06

Kære Michael

Tak for din kommentar. Vi er glade for at du er enig med os I at vi skal have fokus på hvordan, vi både beskytter persondata og personers rettigheder, men samtidigt gør det muligt for DK virksomheder af udnytte nogle af de værdier der er i data.
Venlig hilsen Gert Læssøe Mikkelsen.

Claus Andersen
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 09:53

BlockChain er et varmt emne indenfor en del fagområder og ikke kun en teknologi til brug for betaling. Brugen af BlockChain og Smart Contracts indenfor energiområdet til eksempelvis dokumentation af hvornår en given decentral produktionsenhed (f.eks. solcelleanlæg) har produceret VE – kan jo give et godt samspil til hvornår en elbil i samme lokale distributionsnet, kan oplade miljøvenligt.
Det er vigtigt at fremtidens energiløsninger er baseret på teknologier som er ’security by design’ og som samtidig ikke kræver særlige tekniske forudsætninger for praktisk udbredelse.
Vores anbefaling vil være at fortætte med understøtning af teknologiprojekter, som har stor fokus på den praktiske anvendelse og demonstration.
Mvh. Claus Amtrup Andersen, EURISCO

Gert Læssøe Mikkelsen (Head of Security Lab. , Alexandra Instituttet A/S)
Fredag d. 4/5-18 kl. 22:06

Kære Klaus.
Vi mener også at teknologiprojekter med fokus på praktisk anvendelse og demonstration er en god måde at få de nye teknologier i anvendelse hos virksomheder. Det er ofte mere konkret end en teknologien i sig selv, både hvad BlockChain og andre teknologier angår. Så det er helt klart også vores plan, at det skal være en stor del af projektet, hvis vi får det bevilget.

Mange tak for din kommentar, venlig hilsen Gert Læssøe Mikkelsen

Michael Nielsen (Apprestige ApS)
Lørdag d. 5/5-18 kl. 14:46

De seneste tyve år har gentagende gange vist nødvendigheden af cybersikkerhedsteknologier. Vi mener, at Danmark bør agere foregangsland i forhold til cybersikkerhed - både i forhold til etik og politik, men også den generelle anvendelse og udbredelse af de seneste teknologier. Dette forslag vil øge den danske viden om cybersikkerhed gennem rådgivning samt muliggøre udvikling af centrale sikkerhedsteknologier til samfundet.

Specielt ser vi det nationale samtykkeregister og udvikling af teknologier indenfor multiparty-computation som meget spændende aspekter, der har potentiale til at blive en selvfølge ved fremtidig offentlig behandling af data. Vi støtter derfor forslaget til fulde.

Michael Nielsen

Gert Læssøe Mikkelsen (Head of Security Lab. , Alexandra Instituttet A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:40

Kære Michael.

Tak for din kommentar. Vi håber projektet får støtte og at vi i forbindelse med projektet kan samarbejde med jer omkring disse emner.

Venlig hilsen Gert Læssøe Mikkelsen.

Jens Roed Andersen (Konsulent, Jens Roed Andersen Aps)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 13:20

Danmark er unikt i mange henseender, men særligt omkring den strukturelle indsamling af data, især på individniveau, er vi i en klasse for sig. Derfor er det med det aktuelle trusselsbillede indlysende, at der skal satses på at højne informationssikkerheden i alt hvad vi gør, både som samfund og som forretning. Det er simpelthen en forudsætning for at få nogen som helst glæde af disse enorme datamængder, uden at datasubjekter og borgere mister tilliden til systemerne, havd enten de er offentlige eller private, og derfor begynder af forurene data.
I min optik har vi også en enestående position omkring kompetencer indenfor kryptografi, bl.a. med verdens dygtigste teoretikere og praktikere indenfor Secure Multiparty Comnputation (SMC). Denne anvendelse af kryptografi bærer i sig evnen til at kunne løse den p.t. Gordiske knude med at sætte data fri uden at gå på kompromis med privatlivets fred og dermedkrænke brugere og borgeres tillid til systemet. Derfor bør SMC's anvendelse fremmes og de enestående kompetencer vi har i DK på dette område sættes i spil.
Endvidere skal der udvikles en langt bedre forståelse for det essentielle i at oppebære høje standarder indenfor informationssikkerhed, både rundt omkring i virksomhedernes ledelser, men i lige så høj grad hos hr. og fru Jensen. Uden en bedre forståelse og dermed en decideret ændring af sikkerhedskulturen, når vi ikke i mål med at forblive et hyper-digitaliseret samfund, men vil tabe på alle parametre, også som velfærdssamfund.
Disse forslag er ikke i overvensstemmelse med de herskende politikere, som jo tilsyneladende mener at samfundet ejer borgernes data og at de har ret til at samkøre alt i en "målet helleiger midlet" (ond) spiral. Men det bør I ikke lade jer forlede af, for deres approach vil tabe i sidste ende, da brugerne lidt efter lidt vil gennemskue denne væg-til-væg overvågning, som er under opsejling.

Gert Læssøe Mikkelsen (Head of Security Lab. , Alexandra Instituttet A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:59

Kære Jens.

Vi er meget enige med dig i, at vi skal undgå at forbrugerne/brugerne/borgerne mister tilliden til både danske virksomheder og det offentlige. Vi håber med dette projekt, at kunne hjælpe med tekniske løsninger, så vi kan højne sikkerheden og den fortsatte tillid. Som du også skriver så findes der teknologier, og forskning på området som der er behov for kommer mere i anvendelse.
Mange tak for din kommentar. Vi håber at kunne samarbejde med dig, hvis projektet bliver bevilget.

Venlig hilsen Gert Læssøe Mikkelsen.

Klaus Bolving (CEO & Klyngedirektør, CenSec)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 09:19

Vi oplever en kontinuerlig efterspørgsel efter sikkerhedsløsninger båret af ny sikkerhedsteknologi hos virksomhederne. Derfor har vi som virksomhedsfokuseret netværk brug for at kunne henvise til troværdige og nye løsninger og teknologier, og det gør vi bedst ved at bygge bro mellem virksomhederne og videninstitutionerne. Alexandra Instituttets initiativ med ny sikkerhedsteknologi er således en stærkt efterspurgt vare hos virksomhederne og vurderes ligeledes nødvendigt for at sikre offentlige myndigheder.

Gert Læssøe Mikkelsen (Head of Security Lab. , Alexandra Instituttet A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 15:02

Kære Klaus

Tak for din kommentar, og det gode samarbejde vi i andre projekter har haft med jeres Netværk. Vi er glade for din støtte og håber projektet bliver bevilget, så vi kan være med til at bringe de efterspurgte teknologier på området i anvendelse i danske virksomheder.

Venlig hilsen Gert Læssøe Mikkelsen

Kurt Nielsen (CEO, Partisia)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 14:22

Digitalisering af alting har skabt en fantastisk mængde data om os alle, på godt og ondt. I en sammenhæng vil data kunne hjælpe os til at gøre det helt rigtige og spare resourcer og endda redde liv. I en anden sammenhæng vil de selv samme data kunne bruges imod os.

Heldigvis er løsningen ikke at lukke ned for brug af de her til tider følsomme data, men at åbne op for de mange moderne muligheder der allerede findes for sikker deling og brug af data. Moderne kryptografi tilbyder løsninger der til tider er kontra intuitive og svært forståelige. Som et eksempel, hvem skulle fx tror at man kan gøre data mere sikre ved at dele dem på den rette måde?

Der er derfor et stort behov for øget kendskab til moderne kryptografi hos politikere og andre beslutningstagere samt ikke mindst, os alle som data subjekter. Manglende viden om de tekniske muligheder gør at vi nogle gange diskuterer dilemmaer som slet ikke er dilemmaer, men mere et spørgsmål om at vælge den rette teknologi.

Forskning og udvikling skal sikre at de rette kryptografiske teknologier bliver let tilgængelig - som en infrastruktur alle kan anvende. Blockchain er godt eksempel på en infrastruktur som er lettere mystisk for de fleste, men som vi alle muligvis vil bruge uden at tænke over det om nogle år.

Fuld støtte til forslaget!

Gert Læssøe Mikkelsen (Head of Security Lab. , Alexandra Instituttet A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:45

Kære Kurt.

Tak for din kommentar. Vi håber vi kan få projektet bevilget, så vi derigennem kan være med til at støtte op om virksomheder, som Jeres, der arbejder på at få nogle at disse teknologier, bragt fra forskningsverdenen inden for kryptografi, og så i anvendelse både i Danmark og i udlandet.

Venlig hilsen Gert.

Anders Pall Skött (senior advisor, DTU / Smart City Cybersecurity Lab)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 11:06

Tak for et godt forslag om fremtidens cybersikkerhedsteknologier i anvendelse. Cybersikkerhed der er en af vores helt store samfundsmæssige udfordringer og vi må være på forkant med løsninger og teknologier. Det kræver forskning og innovation.

Jeg er sekretariatschef for initiativet Smart City Cybersecurity Lab https://www.sc-lab.dk/, der arbejder med kommuner og andre organisationers cybersikkerhed ift smart city løsninger. Smart City løsninger har kæmpe potentiale for bedre services for borgerne, bedre indsigter om miljø, trafik mv., men også sikkerhedsmæssige udfordringer, hvor systemer og devices kan hackes eller gå ned eller persondata og andre data kan kompromitteres eller manipuleres. Derfor er det vigtigt med initiativer som dette, der kan understøtte de udfordringer som vi står overfor og måske være med til at skabe løsninger og teknologier, hvor "Made in Denmark" er et kvalitetsstempel for god sikkerhed.

Så fuld støtte fuld støtte til forslaget og vi glæder os til fortsat innovation og samarbejde med Alexandra Instituttet.

Gert Læssøe Mikkelsen (Head of Security Lab. , Alexandra Instituttet A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 23:06

Kære Anders

Tak for din kommentar. Det er godt at høre, at der er andre end os selv, der finder projektet interessant, og vi er helt enige i at cybersikkerhed er meget vigtigt for vores samfund når vi digitaliserer det, blandt andet via Smart City løsninger. Vi ønsker igennem dette projekt, og som du også er inde på, at være med til at styrke "Made in Denmark" også som digitalt kvalitetsstempel.

Venlig hilsen Gert.

Christian Hjortgaard (Co-Founder, Collektive)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:41

Danmark er ét af de mest digitaliserede lande i verden, et godt udgangspunkt for at danske virksomheder kan udvikle innovative datadrevne services. Men det skal gå hånd-i-hånd med god etik og respekt for det enkelte individs data og privatliv. En god balance, åbenhed og transparens for hvordan persondata anvendes vil fremadrettet være et væsentligt konkurrenceparameter hvorfor forslaget er top relevant.

Gert Læssøe Mikkelsen (Head of Security Lab. , Alexandra Instituttet A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:31

Kære Christian.

Tak for din kommentar, det er dejligt med opbakning fra et firma som Jeres der arbejder med nogle af de nyeste teknologier indenfor dette område. Vi håber, at vi gennem dette projekt kan være med til at understøtte de behov du beskriver.

Venlig hilsen Gert.

Berit Aadal (Seniorkonsulent, Dansk Standard)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:48

Dansk Standard anerkender behovet for at danske virksomheder får adgang til ny teknologi som eksempelvis blockchain og kunstig intelligens på cybersikkerhedsområdet, og vi ser positivt på, at en af de centrale aktiviteter i forslaget er, at bidrage til den internationale standardisering. Dansk Standard deltager i internationalt standardiseringsarbejde inden for blockchain, informationssikkerhed, IoT og kunstig intelligens. Inden for sidstnævnte område arbejder det danske standardiseringsudvalg især med dataetik og ambitionen er at sætte danske fingeraftryk på de internationale standarder, der bliver fremtidige markedskrav.
Dansk Standard mener at GTS’erne har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale/europæiske standarder på områder som er af afgørende interesse for dansk erhvervsliv. Gennem internationale standarder kan GTS’erne effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.
GTS’erne er ofte i en unik situation, hvor deres brede kendskab til danske virksomheders behov og udfordringer, sætter dem i stand til at varetage danske interesser, når der udvikles nye internationale standarder. Dansk Standard oplever at GTS'erne er efterspurgte i standardiseringsarbejdet, da de bidrager med unik og aktuel viden, som efterspørges af virksomhederne.

Gert Læssøe Mikkelsen (Head of Security Lab. , Alexandra Instituttet A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:17

Kære Berit

Tak for opbakningen fra Dansk Standard. Vi håber, at vi år bevilget projektet, og at vi igennem dette projekt kan udvide vores samarbejde med jer på standardiseringsområdet. Som du skriverer er det vigtigt for virksomhederne, og en rolle hvor vi også selv mener, at vi som GTS kan spille en meget relevant rolle.

Venlig hilsen Gert Læssøe Mikkelsen.

Martin Staal Boesgaard (CEO & Founder, MSB Information Security ApS)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:38

Kravene til beskyttelse af persondata er blevet meget strikse samtidigt med at virksomhedernes behov for at analysere og behandle data er stadigt stigende. Denne konflikt kan dog løses ved hjælp af teknologier så som kryptering og anonymisering.
Vi er hos PII Guard selv en videnstung og højteknologisk virksomhed, som fokuserer på dette område. Vi har haft stor glæde af at arbejde sammen med Alexandra og DTU i forbindelse med udvikling af vores teknologi og produkter.
Vores erfaring er, at udvikling af teknologier og produkter på dette område er så teknologisk avanceret at, det overgår de fleste virksomheders egne kompetencer og kapacitet. Samarbejde med universiteter og samarbejde mellem virksomheder er derfor essentiel, hvis vi i Danmark ønsker at bevare vores førerposition.