Fremtidens energiteknologier

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Det danske energisystem er karakteriseret ved en stor andel af vedvarende energi, hvor el-produktionen bl.a. følger variationerne i vejret. Denne fluktuation kan udlignes dels gennem intelligent forbrugsstyringen dels gennem intelligente lagrings og distributionsteknologier, hvilket bl.a. vil være med til at sikre el-nettets stabilitet. Fremtidens store el-forbrugere kan bidrage til at øge forsyningssikkerheden ved en intelligent forbrugsstyring. Et stort potentiale ligger bl.a. i elbilers indbyggede batteripakke via intelligent ladning af køretøjerne. I fremtiden vil VE være en knap ressource, hvorfor en intelligent og effektiv udnyttelse af VE er essentiel og der er fokus på at minimere alle tab.

Aktiviteter:

  • Udvikling af køle/fryseprocesser som energilagring – udvikling af processer og systemer, der over en længere tidshorisont kan lagre el-produktion i varer (primært frostlagre) og i lagringstanke inden for køle/fryseområdet.
  • Udvikling af kraftvarmesystemer med effektive højtemperatur varmepumper, der både kan producere energi ved høj temperatur og samtidig være med til at udjævne den fluktuerende el-produktion.
  • Udvikling af systemer til produktion af brint eller flydende energibærer via elektrolyse af vand.
  • Udvikling af decentrale reformeranlæg og membraner til oprensning af biobrændsler samt katalytisk konvertering af biobrændsler.
  • Udvikling af intelligent ladning af elbiler, herunder udvikling af dynamiske metoder til bestemmelse af batteriets samlede kapacitet og ladetilstand.
  • Udvikling af nye avancerede systemer til forbrugsstyring.

Via projektsamarbejde med relevante virksomheder opbygges viden om metoder og muligheder for elnettets regulering via intelligent forbrugsregulering med fokus på varmepumper, elektrolyse, reformering og ladning af elbiler.

Danske producenter af energiudstyr vil gennem den opbyggede viden blive rustet til et stort fremtidigt internationalt marked, når lande som Tyskland, England og Spanien får en tilsvarende stor andel af VE i deres energisystem.