Fremtidens fleksible kraftvarmesystemer

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Danmark har på fjernvarmeområdet en helt unik position på det internationale marked, bl.a. som system- og komponentleverandør. Denne førerposition er bl.a. funderet på den massive anvendelse af fjernvarme og decentral kraftvarme, som Danmark historisk har haft. Områdets styrker skal ses i dets potentiale for samspil med vind, varmepumper, affaldsressourcer og muligheder i forhold til sol og biogas. En række nye muligheder for denne branche har åbnet sig de seneste år, bl.a. har krav til forsyningssikkerhed og øget fleksibilitet i energisystemet medført stigende krav til værkerne, og den øgede fokus på emner såsom fjernkøling har givet en række danske komponentproducenter nye potentielle markeder.
En række tekniske barrierer skal dog overvindes, bl.a. vil en række styringsmæssige komplikationer, udvikling af nye komponenter mv. skulle håndteres. Mikrokraftvarme (MKV) til husstande med alternative brændstoffer og højeffektiv omsætning til elektricitet i meget små MKV anlæg er et nyt område, hvor Danmark har store muligheder for at komme helt i front, men hvor der først skal løses nogle tekniske barrierer.

Der skal udvikles kombinerede anlæg med bl.a. anvendelse af biogas og varmepumper i kraftvarmesystemer. Det vil kunne medvirke til reduceret varmepris for forbrugerne, samtidig med at udledningen af CO2 reduceres. Øget fokus på optimerede og kombinerede distributionssystemer vil kunne give en markant forbedring i effektiviteten i disse systemer, og andre emner såsom kombineret varme- og kuldeproduktion vil give unikke muligheder for en markant øget fleksibilitet. Der skal udvikles små effektive brændselscellebaserede MKV enheder baseret på flydende brændstof som fx metanol. Derudover gennemføres aktiviteter, der adresserer økonomiske, tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter ved en øget energiproduktion baseret på VE i forbindelse med kraftvarme. Aktiviteterne skal styrkes gennem et målrettet samarbejde med nationale og internationale forskningsinstitutioner (universiteter) og virksomheder.

Den opbyggede viden og de gennemførte aktiviteter skal bl.a. sikre et grundlag for en national eksportsucces for danskproducerede energianlæg samt medvirke til at sikre, at det danske energisystem bliver fremtidssikret mod øgede krav til bl.a. en større andel af vedvarende energi samt en mere effektiv udnyttelse af den primære energi.