Fremtidens homecare og sammenhængende patientforløb

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed og medicoteknologi

Det er internationalt anerkendt, at der er store gevinster forbundet med at sikre behandling tættere på patienten dennes daglige liv. Det handler både om økonomiske, patientmæssige og samfundsmæssige gevinster. Med udsigten til en demografisk udvikling mod stadig flere ældre i den vestlige verden og et deraf stigende behov for behandlingstilbud, er der en accelererende efterspørgsel efter nye teknologiske løsninger, der nedbringer omkostningerne til behandling. Sygdomsudviklingen følges meget bedre med kontinuerlig monitorering frem for enkeltmålinger hos den praktiserende læge eller i ambulatoriet. Fra en samfundsøkonomisk vinkel stilles der krav om mere kost-effektive løsninger i patientbehandlingen, men under hensyntagen til at det er uacceptabelt at forringe behandlingerne.

I de fleste vestlige lande er der forsknings¬- og udviklings aktiviteter, der sigter mod tekniske løsninger, som kan sikre monitorering af patienter samt ældre besværede i eget hjem og patienttrygheden er derfor helt afgørende. Blandt de foreslående aktiviteter er:

  • Udvikling af telemedicin-løsninger i kombination med modificerede monitoreringsudstyr (f.eks. hjertekardiografiske målinger), iltmætning af blodet, eller måleværdier fra digitale vægte og blodtryksmålere mv.
  • I den forbindelse – udvikling af sensorsystemer og tilhørende instrumentering som er mobil, sikker, miniaturiseret, bekvemme at bære og relativt billig.
    Universitetshospitalerne bliver inddraget tidligt, og den kliniske afprøvning vil blive udført af disse.

I GTS-nettet opbygges viden om kom¬¬¬mu¬¬¬nikation, energioptimering, ny ASICs teknologi, digital signal behandling, miniaturisering, biokompatibilitet, FDA-godkendelses regimer, store software infrastrukturer mv. De nødvendige teknologier der skal udvikles for at udvide moniteringen af flere nye sygdomme omfatter bl.a. mikro-/nanosensorer, trådløse teknologier, displayteknologier. Opgaven er tværfaglig, og samlet set har GTS systemet de allerbedste forudsætninger for med en stribe aktiviteter som beskrevet at kunne styrke Danmarks flotte internationale virksomhedsposition mht. eksport af medicoprodukter.

Via GTS-nettet videnopbygning vil danske virksomheder få adgang til rådgivning og teknologiplatforme som sætter dem i stand til at udvikle produkter (f.eks. nyt telemedicinsk udstyr, nye sensorer) og processer (nye algoritmer, styringssoftware, produktionssystemer, displaysystemer) til det voksende homecare-område

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Zenia Stampe
Fredag d. 26/6-09 kl. 17:04

Vi er enige i behovet for fokus på telemedicin og andre løsninger, der kan flytte aktiviteter ud til borgeren og derved nedbringe transporttid for såvel personale som borger. Udover selve teknologien kunne vi dog godt tænke os en mere gennemgribende behandling af, hvad det betyder for de daglige arbejdsgange, organisering og arbejdsmiljø. Et andet element, der kunne belyses i forhold til telemedicin er, hvorledes det spiller sammen med en øget anvendelse af borgernes egne ressourcer. Både i forhold til selvmonitorering, selvindberetning og selvbehandling og i forhold til den styrkelse af borgerens egne handlekompetencer, som forskellige digitale løsninger kan give. Dette fokus på egne ressourcer/ mestring og styrkelse af egenomsorgskapaciteten kunne også med fordel have en mere fremtrædende placering i afsnittet Forebyggelse - preventive healtcare. Groft sagt kan man sige, at der fokuseres meget på biologien - og meget lidt på borgeren.

Lars H Pedersen
Onsdag d. 1/7-09 kl. 17:14

Kære Zenia Stampe,

Tak for kommentaren som er meget relevant.

Vi vil inddrage den som et markant element i udviklingsaktiviteterne.

Jeg er bekendt med at der også i forhold til programmet "Innovative Samfundsløsninger" (se www.fi.dk) er fokus på det område.