Fremtidens hospital

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed & fødevarer

De næste mange år investeres der massivt i udbygning af de offentlige sygehuse. Dertil sker der løbende opbrud og reorganisering i hele sundhedssektoren. For at forbedre arbejdstilrettelæggelsen i sundhedssektoren er der behov for massiv teknologiunderstøttelse til at optimere kommunikation og koordinering mellem personalet. Sygehusinvesteringerne alene vil være forbundet med en lang række projektmæssige og teknologiske risici, men også være en drivkraft for den omkringliggende industri, leverandører og ikke mindst samfundet. Dermed skal fremtidens hospitaler planlægges og indrettes under hensyn til de samfundsmæssige prioriteter, lægefaglige krav, den brugermæssige adfærd, de teknologiske muligheder og en række andre forhold.

GTS nettet vil med dens brede faglighed bidrage med viden og teknologi, der sikrer optimalt udbytte af den store samfundsmæssige investering såvel økonomisk, teknologisk, brugermæssigt og lægefagligt. Der vil blive fokuseret på international viden-hjemtagning og formidling, da der i udlandet findes eksempler og erfaringer, der vil være logisk at trække på. Blandt forslag til aktiviteter er:

  • Analyser af arbejdsprocesser, ”Human Factors” og byggeforhold med henblik på planlægningen af fremtidens hospital, således at samfundet indfrier de forventede mål med de nye sygehuse.
  • Kombination af f.eks. displayteknologier, sensornetværk, RFID og mobile enheder med henblik på at forbedre udnyttelsen af ressourcerne i sundhedssektoren
  • Anvendelsesorienteret fokus på øget betjeningsvenlighed, ergonomi og tilgængelighed.
  • Teknologi (bl.a. trådløs) i arbejdsprocesser, herunder i journalisering og monitorering

GTS opbygger viden om arbejdsprocesser, ”Human Factors” og byggeforhold som led i planlægningen af fremtidens hospital, således at samfundet opnår de forventede mål med de nye sygehuse. Der opbygges endvidere viden om fremtidens hospital med hensyn til teknologi (f.eks. non-invasiv sensing, telemedicin, virtual surgery, trådløs journalisering og virtuel patientanalyse etc.). I hele værdikæden vil der være adskillige effekter på både samfund og erhvervsliv – og i alle led vil GTS nettets viden spille en afgørende rolle.

På grundlag af den opbyggede viden vil GTS-nettet udbyde adskillige services og teknologiplatforme til danske virksomheder, herunder rådgivning vedrørende arbejdsprocesser på hospitaler, byggeforhold, human factors, platforme vedrørende sensorsystemer, trådløs kommunikation og journalisering, displayteknologier.

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Zenia Stampe
Fredag d. 26/6-09 kl. 17:05

Fremtidens hospital er taget med, men hvad med fremtidens ældrebolig/plejehjem? Når der nu er så stort fokus på ældrebyrden, hvorfor så ikke sætte ind der, hvor det virkelig batter, og hvor tingene virkelig kan forebygges, nemlig i hjemmet hos den enkelte borger? Der er stort set kun fokus på de medicinske (medicotekniske) forbedringer som fx telemedicin, men hvad med en form for telepleje eller telehjemmetræning? Man kunne med fordel have en terapeut siddende på et træningscenter, der via teleinformatik kunne instruere i forskellige øvelser eller tiltag. Man kunne måske endda have holdtræning på tværs af kommunen via samme model. Det ville både spare tid og penge på kørsel samt sikre at de borgere, der er svagest også får et godt tilbud. I det hele savner vi, at der tages højde for aktiveringen af de ældre - både fysisk og socialt - som et forebyggende perspektiv. Telekommunikation som gruppesamtaler/debatter kunne måske også arrangeres via forebyggerne.

Lars H Pedersen
Onsdag d. 1/7-09 kl. 17:16

Kære Zenia Stampe,

Tak for indlægget. Det er en ny interessant vinkel som du bringer ind og vi vil prøve at bringe sådanne løsninger i spil som du efterlyser.