Fremtidens hybride testbed

Senest opdateret d. 13/1-2021
FORCE Technology
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

Når fortsat flere industriproduktioner og -produkter digitaliseres, stiger behovet for at supplere fysiske test med digitale test og kombinere de to i en hybrid testinfrastruktur.

Indsatsområdet vil imødekomme anbefalingerne fra de tidligere vækstteams og de nuværende klimapartnerskaber om styrket adgang til test, udviklings- og demonstrationsfaciliteter, der er afgørende for især den grønne omstilling, hvor fortsat ukendte og umodne teknologier skal hurtigere på markedet.

Indsatsens springbræt er, at danske virksomheder i de seneste år har implementeret sensorer, AI og digitale teknologier i deres produkter, produktioner og processer, der øger muligheden for real time test og datafangst – og muligheden for i endnu højere grad at kunne supplere traditionelle fysiske tests med virtuelle. Indsatsen vil deraf opbygge en nyskabende TDU-facilitet som en hybrid testbed, der etablerer en sammenhæng imellem avancerede fysiske tests, virtuelle simuleringsbaserede tests og test af produktet i dets reelle brugsmiljø, fx som digitale tvillinger, til brug af danske, eksporterende styrkepositioner.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Planlagt

FT09.01_2023 Videnspredning og økosystem som en del af Fremtidens hybride testbed

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet FT09 Fremtidens hybride testbed samt plan for en fortsat opbygning og styrkelse af økosystemet på området for 2023.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Planlagt

FT09.07_2023 AI og ML som teknologisk enabler for fremtidens hybride testbed

Aktiviteterne arbejder med digitale realtidsmodeller baseret på ML og AI i relation til hybride testbænke og Digitale Tvillinger. Formålet er effektivt at pålideligt kunne producere og eksekvere digitale modeller med databaserede og numeriske metoder.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT09.04_2022 Fjernovervågning som demonstrator for den hydride testbed

Denne aktivitet demonstrerer hybrid interaktion mellem en fysisk og en virtuel udgave af monitorering af produkter i drift.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT09.06_2022 Pitch bearing tests som demonstrator og del af Fremtidens hybride testbed

Målet med aktivitetsplanen er at afdække og på sigt demonstrere øget værdiskabelse ved kombinationen af to af elementerne fra indsatsens vision: 1) avancerede fysiske tests og 2) virtuelle simuleringsbaserede tests.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT09.05_2022 Datakommunikation og interface som del af Fremtidens hybride testbed

Målet med aktivitetsplanen er at samle de enkelte datastrømme til og fra de enkelte testmetoder og output fra indsatsens aktivitetsplaner på én platform i skyen.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT09.03_2022 Digitale tvillinger, virtuelle modeller, IoT, big data og AI som en del af Fremtidens hybride testbed

Denne aktivitet understøtter indsatsens målsætninger om at møde de danske SMV’er med en testinfrastruktur indenfor specielt digitale tvillinger og virtuelle modeller ved brug af understøttende teknologier som IoT, Big Data og kunstig intelligens (AI).

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT09.02_2022 Digitalisering af fysiske forsøgsfaciliteter som en del af Fremtidens hybride testbed

Målet med aktiviteten er i 2022 at etablere datamæssige interfaces kompatible med hybride tests, hvor data fra eksterne kilder som fx modeller kan påvirke de fysiske testparametre, og hvor data fra testfaciliteten samtidig kan understøtte modellen.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT09.01_2022 Videnspredning og økosystem som en del af Fremtidens hybride testbed

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet FT09 Fremtidens hybride testbed samt plan for en fortsat opbygning og styrkelse af økosystemet på området for 2022.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Afsluttet

FT09.03 Digitale tvillinger, virtuelle modeller, IoT og big data som en del af den hybride testbed

Denne aktivitet understøtter hovedindsatsens målsætninger om at møde de danske SMV’er med en testinfrastruktur indenfor fokuspunkterne digitale tvillinger, virtuelle modeller, IoT, Big Data og kunstig intelligens (AI).

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Afsluttet

FT09.04 Fjernovervågning som demonstrator for den hybride testbed

Formålet med denne aktivitet er at demonstrere platformen og overensstemmelsen mellem en fysisk og en virtuel digital version af monitoreringsudstyr på produkter i drift, samt sandsynliggøre forbindelse til resten af den hybride testbed.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Afsluttet

FT09.02 Digitalisering af fysiske forsøgsfaciliteter som en del af den hybride testbed

Målet med aktivitetsplanen er at digitalisere udvalgte avancerede fysiske testfaciliteter med henblik på markant at øge værdien af de resultater, testen producerer.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Afsluttet

FT09.01 Økosystemer og videnformidling som en del af den hybride testbed

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet FT09 Fremtidens hybride testbed samt plan for opbygning og/eller styrkelse af økosystemet på området.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.