Fremtidens IKT infrastrukturer – the Internet of things

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

For at virksomheder kan udnytte det store potentiale i anvendelsen af IKT i forskellige domæner, er der et behov for at gentænke, revidere og nyudvikle grundlæggende IKT infrastrukturer. Fleksible og effektive infrastrukturer vil i fremtiden være en forudsætning for en succesfuld udvikling af nye IKT baserede anvendelser. Området omhandler udvikling, standardisering og demonstration af basale IKT infrastrukturer indenfor forskellige anvendelsesdomæner såsom: energi, finans, grøn IT, industri, Internet, new media, oplevelser, produktion, sundhed, service, transport, o.a.

Mulige deltemaer er:

 • Integration of cloud computing og pervasive computing paradigmer
 • Åben global infrastruktur for indlejrede apparater
 • Intelligente smart-grids til effektiv energistyring
 • Preventive healthcare teknologier og infrastrukturer
 • Fremtidens IKT infrastruktur for sundhedsservices
 • Åbne værktøjer til integration af modeller, f.eks. OpenMi (europæisk standard)
 • Fremtidens it-sikkerhedsparadigmer indenfor pervasive computing og cloud computing
 • Teknologi til støtte af service i sværttilgængelige miljøer
 • Fremtidens trafikstyring
 • Avancerede trådløse teknologier – bl.a. håndtering af multidetektorer til flere anvendelser
 • Trådløs kommunikation til effektivisering af brand og sikringstiltag.
 • Uafbrudt opkobling af mennesker og enheder
 • Fremtidens webbaserede serviceydelser
 • Fremtidens infrastrukturer til pervasive betalingstransaktioner og eBusiness

I samarbejde med brugere, virksomheder og andre interessenter indenfor de forskellige domæner, vil der blive gennemført forsknings- og udviklingsprojekter. Der vil blive udviklet konkret software, hvoraf en del vil være som open source. Disse vil blive afprøvet og demonstreret indenfor forskellige anvendelser. Derudover vil GTS nettet deltage i mulige relevante standardiseringsarbejder.

Der vil blive udført anvendelsesorienteret forskning indenfor distribuerede arkitekturer, positionering, sensor netværk, trådløs kommunikation, it-sikkerhed, o.a.
På grundlag af den opbyggede viden vil GTS nettet udbyde services, herunder rådgivning vedrørende ovennævnte deltemaer.

5 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Morten kamper
Fredag d. 1/5-09 kl. 14:55

Jeg er meget tilfreds med at se dette indsatsområde.

De digitale infrastrukturer spiller en stor rolle for virksomhedernes konkurrenceevne - infrastrukturen skal være på plads, tilgængelig og til rådighed i rigelige mængder.

I takt med at virksomheder, private og det offentlige i stigende grad benytter ehandel, to-vejs kommunikation, betalinger og alle mulige web tjenester skal vi udnytte digitale infrastrukturer til at skabe innovation og vækst.

Hans Henrik Heming
Fredag d. 1/5-09 kl. 22:19

Kære GTS

Indsatsområdet er vigtigt, slet ingen tvivl om det. Men jeg synes oplægget er ensidigt teknisk anlagt - det er lige som om, at der skal udvikles flere dimser for at tilgodese behov, som måske nok er tilstede, men hvor hele anvendelsessiden af teknologien synes overset. Den organisatoriske forankring af teknologierne er mindst lige så vigtig som teknologien i sig selv.

Tro mig - jeg er forelsket i teknik og de muligheder som den giver, men jeg synes alt for ofte at se, at de som skal anvende teknikken lades i stikken.

Det jeg forsøger at sige er, at virksomhedernes anvendelse af IKT ikke nødvendigvis handler om IKT i sig selv, men om de mennesker som skal anvende den.

Hvad tænker indsatsområdet at gøre ved det? Er det tænkt ind?

Martin Møller
Tirsdag d. 5/5-09 kl. 16:31

Kære Hans Henrik Heming,

Mange tak for din kommentar.
Jeg inddrømmer gerne, at oplægget er meget teknisk anlagt. Jeg vil dog gerne understrege, at udgangspunkttet i høj grad er anvendelsesorienteret og behovsdreven, og det er klart hensigten at involvere brugere og andre interessenter i aktiviteterne.
Som vi skriver vil vi tage udgangspunkt i forskellige anvendelsesdomæner og arbejde tæt sammen med brugere og virksomheder gennem en brugerdreven proces.

Rune Domsten
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 23:31

Indgår GTS'er i ovennævnte aktiviteter vil det være i helt eller delvist direkte i konkurrence med de service og teknologi tilbud som allerede er tilstede fra private videns-og teknologi-virksomheder.
Virksomheder der i dag tilbyder at stille viden til rådighed eller udvikle tilsvarende løsninger er f.eks Prevas, Develco og Datarespons.

Langt de fleste af de nævnte teknologier er indarbejde og anvendes dag når f.eks der udvikles koncepter og tænkes i anvendelse i nye produkter. Der er derfor ikke nogen grund til at GTS'er opbygger viden og teknologi på bagkant. Der er i øvrigt nævnt tilsvarede tekniske opremsninger flere steder i dette site.

Martin Møller
Onsdag d. 1/7-09 kl. 16:17

Kære Rune Domsten,

Som også formuleret andre steder på dette site, så vil GTS-systemet fokusere på de fremadrettede, forskningsnære emner i ovennævnte bredt formulerede område. GTS-systemet vil naturligvis gerne i dialog med din og andre rådgivervirksomheder i forhold til at målrette aktiviteterne mod de behov, som I ser tegner sig.