Fremtidens integrerede solenergisystemer

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Solenergi – såvel solvarme som sol-el – udgør globalt set et forretningsområde af samme størrelsesorden som vindkraft og vil også fremover indtage en betydende plads i energiforsyningen. EU’s nyligt vedtagne VE-direktiv stiller forpligtende krav omkring forøgelse af de enkelte landes VE og skærpelse overfor byggeriet - krav der kan blive vanskelige at overholde uden udnyttelse af energi fra solen. Dette fremskynder behovet for udvikling af billige og æstetiske standardløsninger for bygningsintegrerede solenergianlæg og -systemer tilpasset danske og nordeuropæiske byggetraditioner og vejrforhold. Solvarmeanlæg har allerede nu en fornuftig økonomi etableret på de rigtige forudsætninger. Sol-el anlæg forventes at blive rentable indenfor de næste 10 år i Danmark.

Der skal udvikles nye koncepter for sol-el og solvarmeanlæg samt nye kombinerede systemer for solkøling, solvarme og fjernvarme, solvarme og varmepumper, solceller og varmepumper, solceller og el-lagring. Disse kombinationer og systemer har et stort eksportpotentiale. Der skal fortsat udvikles nye materialer til opsamling af solenergien, især indenfor solcelleområdet. Der skal udvikles og implementeres kvalitetskontrol af komponenter, installationer og systemer, hvilket afspejles i VE-direktivet, der foreskriver opstilling af nationale certificeringsordninger for installatører af solenergianlæg og i det hele taget øget indsats for oplysning og uddannelse. Der skal ydes betydelige bidrag til såvel udbredelsen af solenergi som vækst i de relaterede brancher f.eks. ved udvikling, overvågning og hurtig hjemtagning af ny teknologi, udvikling af bygningsintegrerede og stand-alone løsninger, udvikling af kombinerede energianlæg, og analyse og udvikling af samspil med centrale energiforsyningssystemer.
Den danske solvarme og sol-el industri vil gennem den opbyggede viden kunne opnå en betydelig eksport og vokse gennem et tæt samarbejde med andre VE teknologier.

6 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

out-sider Ib
Torsdag d. 7/5-09 kl. 11:46

Udnyttelse af solens energi og omdannelse til el er fremtidens væsentligste energifornyelse. Vi er i DK ikke de eneste, der har set skriften på væggen, så vi skal finde vores niche at arbejde indenfor. Da vi har en lang og flot tradition indenfor innovative designløsninger, er det oplagt vi kombinerer clean-tech/solcelle-teknologi og design på vores måde. Vi skal i vore udddannelser, i forsker-miljøer, i politiske handlinger, i virksomheders R&D-afdelinger og i den store offentlige og private energisatsning skabe vores "DK-symbiose" mellem disse 2 verdener. Gør vi det, kan vi vælte verden - og samtidig hjælpe miljøet hjemme og ude...
Er du enig ?

Bjørn lykke
Søndag d. 10/5-09 kl. 21:11

Kære Ib
Tak for dit konstruktive input. Vi er helt enige i dine betragtninger. Der er her Danmark kan gøre en forskel for vi har et stort godt internationalt ry for vores design af komponenter og bygninger. Ved at kombinere vores spidskompetencer på energiområdet med design kompetencerne vil vi kunne skabe nogle unikke løsninger. Bl.a. i USA er der en kraftig grøn bølge i gang, hvor man netop vil skabe denne sammenhæng og her vil de danske løsninger kunne få en kraftig indflydelse. Ser du andre områder hvor man vil kunne udnytte denne form for symbiose mellem danske styrkepositioner?

med venlig hilsen

Bjørn Lykke Jensen
Teknologisk Institut, medlem af GTS-redaktionsgruppen

leif.jensen
Tirsdag d. 12/5-09 kl. 10:27

Jeg er enig i at vi bør koncentres os om nicher.
Når der skal laves energi med solceller er det vigtig at medtage elektronkbranchen eller mere specifik effektelektronik. Alle solcelleløsninger kræver invererterkredse for tilpasning af den elektriske energi til forbrugsstedet. Det er derfor vigtig, at elektronikbranchen er med i design og produktion af de integrerede løsninger.

Hilsen
Leif Jensen
Topsil Semiconductor Materials A/S

Bjørn lykke
Torsdag d. 14/5-09 kl. 09:37

Kære Leif
Ja det er vigtigt at man ser på systemløsninger i stedet for enkeltkomponenter. Man kunne føre denne tankegang videre og se på solcellernes integration med bygningerne, elbiler og det omgivende energisystem, som Teknologisk Institut f.eks. gør i EnergyFlexHouse konceptet, se http://www.teknologisk.dk/projekter/energyflexhouse . Dette vil yderligere medføre nye udfordringer for effektelektronikken og styringen af systemet.

med venlig hilsen
Bjørn Lykke Jensen
teknologisk Institut, medlem af GTS redaktionsgruppe

soldata
Lørdag d. 23/5-09 kl. 10:07

Det er vigtigt at understrege, at solenergi også er veletableret teknologi, der har ydet gode bidrag i Danmark i mange år. Innovationen kan således bygge på et solidt udgangspunkt.
- Vandopvarmning med solfangere. Der er mange danske anlæg, der har været i drift i flere årtier. Man kunne bringe "cases" med f.eks. 5-6 eksempler på tilfredse familier, der har brugt solenergi. I Silkeborg har vores solvarmeanlæg på 2,5 m2 til vandopvarming været i drift siden ca. 1980 og leverer stadigvæk 1000 kWh årligt til vandopvarming og dermed betalt sig selv mange gange.
- Solvarme med bidrag til rumopvarmning. Gerne flere eksempler på veletablerede anlæg, der har fungeret i en årrække.
- Nettilsluttede fotovoltaiske anlæg. Der er mange eksempler at tage af. Fremhæv et antal "best practice" eksempler med data på etableringspris, driftsudgifter og præstationer.

Bjørn lykke
Torsdag d. 28/5-09 kl. 13:58

Ja det er vigtigt med de gode historier, både mht driftsstabilitet og økonomi. Vi mener også det er vigtigt ved videreudviklingen af solenergiløsninger at lægge vægt på bygningsintegration og smart design samt et intelligent og aktivt samspil med det øvrige energisystem, som Teknologisk Institut bl.a. demonstrerer i EnergyFlexHouse, http://www.teknologisk.dk/projekter/25280?cms.query=energy. Her vil man ligeledes kunne udvikle og demonstrere innovative solenergiløsning i forbindelse med renovering af eksisterende bygninger.

med venlig hilsen
Bjørn Lykke Jensen