Fremtidens klima- og miljøovervågning

Senest opdateret d. 8/12-2010
DELTA
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Energi og Informations- og Kommunikationsteknologi

Vores klode står overfor stadig stigende klima- og miljøproblemer, men forskerne har svært ved at fastslå problemernes omfang og udviklingshastighed. Ny IKT-teknologi kan indsamle data over store arealer/kontinenter og sikre, at myndigheder og politikere tager de rigtige beslutninger i tide.

Vores klode står overfor stadig stigende klima- og miljøproblemer, men forskerne har svært ved at fastslå problemernes omfang og udviklingshastighed. Ny IKT-teknologi kan indsamle data over store arealer/kontinenter og sikre, at myndigheder og politikere tager de rigtige beslutninger i tide.

Danmark har en god international position for ”Miljøbevisthed”, ”Grønne teknologier” og dertil virksomheder med eksport i milliardklassen indenfor sektoren. Førende internationale eksperter peger på, at sensorteknologi kombineret med mikroelektronik vil blive det næste årtis lige så store teknologispring PC’erne var i 80’erne og World Wide Web var det i 90’erne.

Det er derfor vigtigt, at Danmark positionerer sig optimalt og forbereder sine produktions- og servicevirksomheder på dette konkurrencemæssige vækstpotentiale ved at udnytte de forsknings- og demonstrationsmuligheder Danmark har i kraft af sin størrelse og infrastruktur. Smarte miniaturiserede sensorer, dataopsamling uden ekstern energiforsyning, selvkonfigurerende netværk, trådløs kommunikation til centrale stationer kan blive midlet.

DELTA vil sammen med DTU, IT-Universitetet og internationale universiteter udvikle den nødvendige teknologi, skabe en funktionel platform med et bredt potentiale og gennemføre demonstrationsprojekter med det formål at inspirere danske firmaer og serviceorganisationer til at stræbe mod en international førerposition.

Det er ikke hermed hensigten, at DELTA vil konkurrere med danske producenter af miljøteknologier, men alene at etablere en mulig teknologiplatform, demonstratorer og konkurrencemæssige fordele, som skal inspirere mange danske virksomheder og skabe ny innovation indenfor cleantech områderne.

DELTA har ingen ambitioner om at udfordre eksisterende danske produkter af denne eller lignende karakter, men det er vores målsætning at styrke vores kompetence og drive teknologien videre, således at helt nye applikationsspecifikke produkter kan bringes på markedet af danske virksomheder med reduceret risiko. Endeligt sigter kompetenceopbygningen og videnspredningen mod hele værdikæden og ikke kun den produktudviklende del af markedet.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:

2010: 6,43 mio. kr.
2011: 6,43 mio. kr.
2012: 6,43 mio. kr.

Kontaktinformation
Ole Steensen
os@delta.dk
72194000