Fremtidens Læringsmiljø

Senest opdateret d. 11/4-2018
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg, Service og offentlig innovation og Transport
Cathrine Steenberg
Afdelingschef, FORCE Technology
Carsten Møller
Forretningsudvikler

Projektet afdækker hvor man med fordel kan anvende VR/AR teknologi, samt dokumenterer i hvilken grad disse teknologier kan understøtte en mere cost-effektiv læring i kombination med udvikling af nye pædagogiske metoder og adaptive læringskoncepter.

Anvendelse af mixed reality teknologier har for store virksomheder som fx Siemens1 haft en række konkrete fordele, som reduceret oplæringstid, nedgang i antal af fejl og som følge deraf øget produktivitet. Dette projekt vil undersøge fordelene ved anvendelse af mixed reality teknologi frem for traditionelle læringsmidler og metoder i små og mellemstore virksomheder.

Projektet vil dokumentere i hvilken grad mixed reality teknologier kan understøtte en forbedret læringsoverførsel i kombination med pædagogiske metoder og dynamiske adaptive læringskoncepter. Denne viden mangler i dag, da fokuseret forskning på området er i sin vorden. Projektet skal ses som et 2-årigt forprojekt, som kan danne grundlag for en efterfølgende specifikation og udvikling af specifikke mixed reality baserede læringsmetoder.

 

Nøgleord

60 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Mads Troelsgaard (CEO, Unity Studios)
Fredag d. 20/4-18 kl. 11:22

Vi har igennem flere år arbejdet med disse teknologier hos Unity Studios. Vi vil som privat virksomhed gerne anses som potentiel samarbejdspartner.

Ditte Rønhøj Frostholm (Projektleder, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Mandag d. 23/4-18 kl. 15:09

Hej Mads
Tak for din kommentar. Vi er glade for jeres interesse for at være potentiel samarbejdspartner. Som projekt under GTS er formålet med Fremtidens Læringsmiljø at hjemtage den nyeste teknologi inden for virtual og augmentet reality og formidle den viden, der bliver skabt gennem projektet. Viden, som uafhængigt af domæner kan være med til at skabe grundlag for udvikling af konkrete løsninger til brug af VR og AR i forbindelse med træning og læring. Som en del af projektet forventer vi at etablere en følgegruppe eller lignende for at sikre samarbejde om at få den nyeste viden bragt i spil.

Martin H. Pedersen (GM, RK Brand og Teknik A/S)
Mandag d. 23/4-18 kl. 08:53

Vil helt sikkert være relevant i forhold til uddannelse og vedligeholdelse af denne hos brand- og beredskabsfolk, som konstant udfordres på såvel materiel som de miljøer de arbejder i. I dagens Danmark har disse, oftest frivillige og deltidsfolk, ingen chance for at holde sig opdaterede og klar til en effektiv og sikker indsats.

Ditte Rønhøj Frostholm (Projektleder, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Mandag d. 23/4-18 kl. 15:10

Hej Martin
Tak for din kommentar og fordi du ser et potentiale i at udvikle materiale, der kan være med til at sikre, at ny viden kan udbredes til alle relevante modtagere på en let tilgængelige måde. Også til de frivillige og dem, der arbejder på deltid, så de fortsat kan være med til at sikre en effektiv og sikker indsats i brand beredskabet.

Jens Lauritsen (Chief Product Officer, Virsabi )
Mandag d. 23/4-18 kl. 13:50

I har fat i noget af det helt rigtige. MR har et stort potentiale til at facilitere træning og uddannelse på måder, som fremtidens arbejdsmarked kommer til at efterspørge. Her taler vi både praktiske forhold (eks. registrering/dokumentering & fleksibilitet i forhold til tid og sted), men MR er også yderst interessant at forholde sig til, når vi kigger på, hvordan medarbejdere lærer og omsætter denne læring til korrekte og sikre handlinger i deres arbejdspraksis. Virsabi udvikler allerede arbejdsstøtte- og læringsløsninger baseret på MR i samarbejde med bl.a. MAN Diesel & Turbo samt Maersk Supply Service, hvor vi støttet af den Danske Maritime Fond netop forsker i og tester, hvordan MR kan understøtte praktiske processer i den maritime sektor. Vi har anlagt en pragmatisk tilgang, men testresultaterne giver allerede nu en markant indsigt i, hvordan man kan bruge MR i industrielle sammenhænge på den mest optimale vis.

Vi står gerne til rådighed for et samarbejde - både i form af erfaringsudveksling og eventuelle del-leverancer ifm. dette projekt.

Michael Macdonald Arnskov (FORCE Technology)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 13:03

Hej Jens,
Tak for din støtte til projektet. Vi er helt enige i den operationelle eller pragmatiske tilgang som du fremhæver. For FORCE Technology og DBI er det afgørende at projektets resultater bidrager til at fremme brugen af MR på et kvalificeret grundlag. En væsentlig forudsætning for dette er en god dialog med de forskellige interessenter der arbejder med MR, som udviklere, leverandører eller brugere. Derfor forventer vi at etablere en følgegruppe eller et lignende forum med mulighed for at dele viden. Formen vil afhænge af de interessetilkendegivelser og kommentarer vi får til projektet her på siden.

I projektet har vi valgt at tage udgangspunkt i den maritime branche og byggebranchen, hvor sikkerhed er en helt central faktor som følge af de risici der er. Håndtering af disse kræver bedre og mere effektive måder ved oplæring af medarbejdere, hvilket netop er kernen i projektet. Projektet sigter således mod det anvendelsesorienterede baseret på eksisterende teknologi. Metoderne og erfaringen der udvikles forventer vi at kunne overføre til andre brancher og dermed medvirke til udbredelsen og forståelsen af de værdier der ligger i MR og hvad ’best practice’ er.

Vi håber I vil deltage i en følgegruppe eller lignende og bidrage med jeres erfaringer.

Med venlig hilsen
Michael Macdonald Arnskov, FORCE Technology

Palle B Jensen (Nautisk Inspektør, Scandlines Danmark ApS.)
Mandag d. 23/4-18 kl. 15:46

I Scandlines ser vi et stort potentiale i brugen af VR/AR teknologi i forbindelse med simulation af sejladshændelser. Vi ser også et stort potentiale i at benytte teknologien ved lovpligtige øvelser af diverse art (brand-, rednings-, indtrængning i lukkede rum, havari- og andre øvelser), der vil kunne gøres mere realistiske. Scandlines deltager gerne i udviklingen af mulige scenarier.

Peter Sørensen (Vice President, FORCE Technology)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 08:23

Mange tak for din kommentar. Vi mener at den maritime industri potentielt kan høste store fordele ved at kunne gennemføre læringsforløb, der giver større læringsoverførsel og som dertil er billigere. Det er specielt godt at se, at Scanlines ser muligheder, da I jo allerede benytter Jeres egne skibssimulatorer til træningsformål. Vi ønsker netop at sammenligne ny MR teknologi med de traditionelle skibssimulatorer, der er dyre på hardwaren, for at teste læringsoverførslen og forhåbentlig se en forbedring bl.a gennem øget realisme, men også vha forbedrede pædagogiske metoder og et adptivt læringskoncept. Fremtidens læringssystemer vil få gavn af at kunne være adptive tilpasset den enkeltes læringsbehov og stil. MR teknologien sammen med et adptivt læringssystem sigter mod tre megatrends: Digitalisering, individualisering og globalisering. Disse trends kan omfavnes i dette projekt, da det ultimative mål er individualiseret læring, hvor som helst og når som helst vha digitale læremidler.
Med venlig hilsen
Peter K. Sørensen

Lene Nielsen (associate professor, ITU)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 19:35

Når man ser på læringsmiljøer især i forbindelse med at de der skal lære måske ikke er i en større organisation, bliver det meget vigtigt at inkludere de personer der skal deltage i læringen. hvad er deres forudsætningerne, hvordan kan systemer vedligeholdes. Det er ikke nok at se på teknologierne, man må også kunne på de kontekster teknologierne anvendes i og de der skal bruge dem

Cathrine Steenberg (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 10:46

Mange tak for din kommentar som vi er meget enig i. Vi har stor erfaring med brug af deltagerlogiske principper i undervisningen i forbindelse med vores traditionelle simulatorkurser og kender vigtigheden heraf. Derfor har vi i forslaget valgt ikke blot at se på hvilke muligheder teknologien kan tilbyde, men at se disse i samspil med nye pædagogiske metoder og psykologiske effekter således at et egentligt læringskoncept udvikles der ikke bare sikrer størst mulig træningsoverførsel men også sikrer en effektiv læring for den enkelte person.

Med venlig hilsen
Cathrine M. Steenberg

Lotte Lind Nielsen (Forretningsudvikler, DBI)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 12:26

Kære Lene, vi er meget enige i din kommentar om, at man skal se på de kontekster, teknologierne anvendes i og de, der skal bruge dem. Derudover synes vi også, at det er interessant at kigge på, hvordan man kan sikre, at man kontinuerligt bruger de relevante teknologier. Teknologier forældes jo med stor hastighed, og vi mener, at det er vigtigt at lave strategier for, hvordan man fremtidssikrer og forlænger levetiden for de teknologier man anvender og tage stilling til, hvad der sker, når de forældes.

Mikkel Hansen (CEO, MDC - Maritime Development Center)
Søndag d. 29/4-18 kl. 16:52

I det maritime erhverv har MR/AR or VR teknologier et enormt potentiale der bør afdækkes. Vi har i MDC fulgt området længe, og bl.a. supporteret Virsabi, MAN og Maersk Supply Service i et banebrydernede MR projekt, der har sat fokus på hvordan teknologierne kan understøtte- og optimere processer i et maritimt miljø.

At benytte teknologierne til læring og kompetenceudvikling er naturligt næste skridt. Potentialerne er enorme. Alene mulighederne for at spare indkøb af dyr hardware til simulatorer, eller f.eks. understøttelse af læring on-the-job vil potentielt kunne betyde at ansatte i det maritime erhverv får de relevante kompetencer, i et højere kompetence niveau, til en lavere pris grundet lavere hardware investeringer og lavere logistik udgifter.

I et erhverv hvor traditionel e-learning fylder en stor del af træningsbudgettet i mangel af bedre - er der et stort behov for forbedring. Tiden er den rigtige nu for Danske virksomheder og forskningsinstitutioner at udnytte potentialet i en vordende teknologi der er på vej ind i mainstream.

Peter Sørensen (Vice President, FORCE Technology)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 09:53

Tak for din kommentar Mikkel. Godt at se, at I ser et stort potentiale i MR teknologien indenfor undervisning. Vi sigter netop mod at kunne vise at denne teknologi på sigt er både billigere og giver en mere effektiv læringsoverførsel - hvis de pædagogiske metoder følger med og tilpasses til den enkeltes behov og læringsstil.
Med venlig hilsen
Peter K. Sørensen

Allan Sloth Christensen (Systems Developer, Rambøll)
Mandag d. 7/5-18 kl. 14:35

I Rambøll har vi de seneste år også haft mere fokus på det store potentiale der er i brugen af VR/AR teknologien. Derfor er det yderst interessant med dette aktivitetsforslag, sådan at man kan få bedre afdækket hvilke fordele og muligheder teknologien kan give i forhold til læring og visualisering af komplekse problemstillinger.

Cathrine Steenberg (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 14/5-18 kl. 15:48

Mange tak for din kommentar. Det er glædeligt at I kan se behovet for at få afdækket hvilke muligheder der er for brugen af teknologien, således at vi alle kan blive klogere på hvordan vi kan høste fordelene ved tilpassede og effektive læringsforløb.

Med venlig hilsen
Cathrine M. Steenberg

Cecilie Lykkegaard (Underdirektør, Danske Maritime)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 11:48

Hos Danske Maritime ser vi et stort potentiale i anvendelsen af VR/AR i forbindelse med læring, og projektet her er således meget relevant. Som en del af projektet Maritime Kompetencer, som er støttet af Den Danske Maritime Fond, er Danske Maritime netop ved at udvikle VR-baseret læringsmateriale til grundskoleelever. VR/AR giver mulighed for at skabe indlevende, virkelighedsnær og i mange tilfælde individuelt tilpasset læring. Teknologierne bør ses som et redskab og ikke et mål i sig selv, hvorfor samspillet mellem VR/AR og relevante pædagogiske metoder er særdeles relevant, og en øget viden om virtuelle miljøer til læring vil kunne bidrage til en større og bedre anvendelse af nye teknologier i forbindelse med læring og simulering. Danske Maritime bidrager gerne til projektet med vores erfaringer og viden på området, ligesom vi i det hele taget er meget interesserede i at følge projektet undervejs.

Peter Sørensen (Vice President, FORCE Technology)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 08:59

Mange tak for din kommentar Cecilie
Vi er glade for at I har set, at netop den pædagogiske del skal være i fokus. Det er let at lade sig begejster af teknologien, men den skal som du skriver være et redskab og ikke et mål i sig selv. Derfor er udviklingen af adaptive pædagogiske koncepter også et fokus område i projektet.
Med venlig hilsen
Peter K. Sørensen

Søren Westerskov (Lodschef, DanPilot)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 12:23

Nye læringskoncepter og i den forbindelse brug af nye teknikker som mixed reality teknologier som måske kan hæve indlæringsniveauet hilses velkommet.
I DanPilot bruger vi relaltivt store summer på efteruddannelse. Den store udfordring vi til dagligt står med på vore kunders skibe er i særdeleshed at der mellem lods og skibets kaptajn/broteam skabes den nødvendlige tillid for at sejladen bliver så sikker som muligt. Det gør at der stilles krav til kulturel bevisthed fra lodsens side.
Nye måder der kunne facilitere dette forhold på hilses velkommen.

Cathrine Steenberg (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 14/5-18 kl. 15:48

Mange tak for din kommentar Søren. Adaptive metoder der understøtter en mere effektiv læringsoverførsel i forhold til at forskellige kulturer har forskellige læringstile er et helt relevant aspekt.

Med venlig hilsen
Cathrine M. Steenberg

Peter Sørensen (Vice President, FORCE Technology)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 12:26

Mange tak for din kommentar Cecilie
Vi er glade for at I har set, at netop den pædagogiske del skal være i fokus. Det er let at lade sig begejster af teknologien, men den skal som du skriver være et redskab og ikke et mål i sig selv. Derfor er udviklingen af adaptive pædagogiske koncepter også et fokus område i projektet.
Med venlig hilsen
Peter K. Sørensen

Jens Rulle (Afdelingsleder, Furuno Maritime Training)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 15:42

Anvendelsen og udviklingen af VR/AR eller mixed reality som hjælpemiddel, enkeltstående eller supplerende træningsredskab, vil uden tvivl åbne nye døre og muligheder. Nye døre for øget indlæring og muligheder i form af mobilitet og skabelse af virtuelle læringsmiljøer.
Det kunne være en del af løsningen på en grundlæggende nødvendighed for at effektivisere træningsmulighederne, men fastholde det stigende behov for kvalitet og individualiseret indlæring i fremtiden.
Hos Furuno Maritime Træning er kvaliteten af læringen i højsæde og vi arbejder løbende med at udvikle og skabe virtuelle læringsmiljøer, hvor der ikke nødvendigvis er behov for fysisk tilstedeværelse, herunder brugen af AR/VR og mixed reality i forbindelse med simulationsbaseret undervisning.
Vi deltager gerne med vores mangeårige viden indenfor maritime træning og stiller gerne op med engagerer os i projektet, som kan belyse sammenhænge mellem metoder, koncepter og mixed reality.
Med venlig hilsen
Jens Rulle

Cathrine Steenberg (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 14/5-18 kl. 15:53

Mange tak for din kommentar og for opbakningen til projektet. Det er overordentlig vigtigt at I som leverandør af simulatorbaseret undervisning finder forslaget relevant og vi vil meget gerne inddrage Jeres viden og erfaring gennem eksempelvis en følgegruppe.

Med venlig hilsen
Cathrine M. Steenberg

Karsten Koed (CEO, NEW&)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 12:20

Simulering som læringsøvelse er altid den bedste forankring af adfærd.og jo tættere på virkeligheden des bedre - ganske enkelt

Lotte Lind Nielsen (Forretningsudvikler, DBI)
Mandag d. 14/5-18 kl. 08:46

Kære Karsten, det kan være, at det er så enkelt. Det vil vise sig. Det er i al fald det, vi gerne vil undersøge i projektet ved at sætte fokus på mixed reality teknologier som læringsværktøjer. Mange hilsner Lotte, DBI

Henrik Thorn (Partner, IT Kartellet ApS)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 12:24

Forskning har indtil nu vist, at VR og AR har større potentiale i forhold til traditionelle indlæringsmetoder, idet hukommelsen bliver yderligere stimuleret igennem fornemmelsen af at være i de rette omgivelser. Det giver derfor rigtig fin mening med et projekt, som går i dybden med brugen af dette. Sigtet med denne undersøgelse er i samme boldgade, som et nyligt opstartet projekt i et konsortie med KU, CBS og AU - samt støtte fra en lang række erhvervsorganisationer. Projektet omhandler digital ledelsesundervisning i små og mellemstore virksomheder og bliver i øjeblikket udviklet med gennemførsel planlagt til Q1 2019. Selvom dette projekt ikke nødvendigvis indeholder VR og AR, som underliggende teknologier, vil det være interessant at knytte erfaringerne fra projektet til ovenstående projekt.

Selvom VR og AR er spændende nye teknologier, skal det ses i en sammenhæng med en platform til styring af det virtuelle indhold. Vi kommer fra en baggrund med udvikling af Learning Management Systemer, som vil kunne benyttes til at håndtere brugere og indholdet, samt gøre indholdet interessant igennem gamifikation. Vi har erfaring med udvikling af både VR og AR og vil kunne bidrage som privat udbyder med ekspertise heri, samt lang erfaring i opbygningen i fungerende læringssystemer for en lang række store og små organisationer.

//Henrik Thorn

Lotte Lind Nielsen (Forretningsudvikler, DBI)
Mandag d. 14/5-18 kl. 08:55

Tak for din kommentar, Henrik og for din tilkendegivelse af, at det giver mening med et projekt, der går i dybden med brugen af VR og AR som alternative læringsmetoder. Det kunne være interessant at kigge nærmere på undersøgelsen i KU, CBS og AU projektet, som du henviser til. En væsentlig forudsætning for projektet er netop dialogen med forskere, udviklere, leverandører og brugere af teknologierne. Vi forventer derfor, at etablere et forum, fx en følgegruppe, hvor der vil være mulighed for at del viden på området. Mvh Lotte, DBI

Brian Wahl Olsen (Skadedirektør, Alm. Brand Forsikring)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 15:35

Tænker helt klart dette projekt bør nye fremme - det er E-learning version 2. Med fremtidens medarbejdere tænker jeg det vil have stor betydning, for bedre oplæring, standardiseret oplæring og ikke mindst vil den enkelte virksomhed kunne opnå besparelser. Med ny teknologi vil vi kunne gå langt længere i vores digitale oplæring end nogensinde før.

Lotte Lind Nielsen (Forretningsudvikler, DBI)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 06:53

Tak for din kommetar, Brian. Vi håber, at vi med projektet får mulighed for at afklare betydningen for læring med de nye teknologier, og hvordan de kan være til gavn for både medarbejdere og virksomheder. Mvh Lotte, DBI

Tommy Arvidsson (Director, CFPA Europe)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 16:20

Detta DBI projekt är mycket intressant. Inom CFPA Europe arbetar vi ständigt med att harmonisera utbildningskurser inom Europa och idag har vi mer än 40 olika kurser som kan erbjudas av våra medlemmar runt om i Europa. Behovet av utbildning av människor och anställda inom företag är stort och det är viktigt att utbildningen genomförs så att deltagarna får maximal nytta av sina kurstimmar och att det som förmedlas kommer till användning i vardagen. "Mixed reality" teknologi är intressant och det är värdefullt att få metoden testad och utformad på ett bra sätt. Detta projekt kommer att få stor nytta.

Lotte Lind Nielsen (Forretningsudvikler, DBI)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 07:00

Kære Tommy, tak for din kommentar. Det er interessant, at der også fra kursusudbyders side ses et potentiale i at få testet læringspotentialer via mixed reality teknologier. Ikke mindst at undersøge effekten af, at uddannelse og læring med de nye teknologier kan formidles så tæt på hverdagssituationen som muligt. Mange hilsner Lotte, DBI

Per Winther Christensen (Teknisk Chef, Danske Rederier)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 08:07

Danske Rederier finder dette projekt meget interessant og relevant. Hvis det kan dokumenteres at mixed reality teknologi kan understøtte og forbedre læringsoverførelsen, vil de være meget relevant at se denne metode, som en mulighed for at forbedre træningen af maritime officerer. Ikke kun en bedre indlæring, men også mulighed for mere decentrale kurser vil være attraktivt.

Peter Sørensen (Vice President, FORCE Technology)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 16:23

Tak for din kommentar Per.
Det er godt at se, at du har fat i det decentrale element. Vi sigter netop i dette projekt mod tre mega trends: Globalisering, individualisering og digitalisering. Oversat til denne aktivitet er det ultimative mål, at man skal kunne deltage i individuelt tilpassede træningsscenarier hvor som helst og når som helst - og det ovenikøbet med forbedret træningsoverførsel og på en mere omkostningseffektiv måde.
Med venlig hilsen
Peter Sørensen

christian lystager (senior lecturer, KEA)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 15:07

På KEA (Københavns ErhvervsAkademi), bachelor uddannelsen Produktudvikling og Teknisk Integration, har vi i en periode arbejdet med VR og vores erfaring pt er blandt andet, at en af de helt store gevinster er at undervisning der tager udgangspunkt i VR bliver et pull frem for et push. Dem som har brug for undervisningen efterspørger den med andre ord langt mere aktivt. Derfor vil fortsat fokus på denne type undervisning indlejret i VR/AR/MR miljøer være særdeles interessant og vi deltager gerne som uddannelse/partner hvor det kan være muligt.
Bedste hilsner
Christian Lystager

Thomas Koester (Psykolog, human factors specialist, FORCE Technology, Afdelingen for Anvendt Psykologi)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 15:49

Hej Christian,
tak for dit input. Jeg har taget det med i betragtning i forbindelse med en generel kommentar, som jeg netop har tilføjet tråden nederst.
Dbh. Thomas

Ditte Rønhøj Frostholm (Projektleder, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 16:35

Hej Christian
Vi er meget enige med dig i, at digitale værktøjer som AR og VR er en stærk faktor mht. at engagere til læring - og skabe aktiv læring. Det er jo også dokumenteret, at jo mere engagerende læring er, desto bedre husker man det - f.eks. Neil Beyorsdorf her:
https://www.slideshare.net/optimaltransformation/how-we-learn-48493561
Tak for et godt indspark i debatten!
Venlig hilsen
Ditte Rønhøj Frostholm

Lars Henriksen (Managing Director / Parter, APEX)
Søndag d. 27/5-18 kl. 22:43

Ambitionerne for at arbejde med læring og træning i forbindelse med fremtidens teknologier er et must – Apex har arbejdet med dette siden Oculus 1st dev kit og markedet har generelt kunne set potentialet siden genfødslen af VR.

Det er dog essentielt, at man slipper teknologibegejstringen og målretter indsatsen mod indholdet og use casen i produkter/løsninger. Uanset tech og muligheder ser vi det som vigtigt at holde et skarpt fokus på, hvor der kan skabes målbart løft i værdiskabelsen og læringsløftet og at dette er større end andre tekniske platforme. Derudover er teknologien ikke fuldt moden endnu, og udviklingshastigheden går så stærkt endnu, hvorfor vi ser det er vigtigt at arbejde med løsninger der ligger 2-3 år ud i fremtiden da I ellers er bagud.

Apex som de fleste ser væsentlig flere muligheder i AR/MR teknologien end ren VR grundet de begrænsninger, der ligger i positionering omkring læringsobjekterne og brug af hænder og relevant udstyr mm. i rum hvor AR/MR i fremtiden vil kunne skabe det lag imellem – samtidig med at dette kan ske på simple virables inden for de næste år.

Mvh
Lars Henriksen

Ditte Rønhøj Frostholm (Projektleder, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 21:05

Hej Lars
Tak for din kommentar. Det er en særdeles væsentlig betragtning, at man ikke skal lade sig forblænde af teknologien, men have fokus på, hvor den kan skabe en øget værdi. Det er også en udfordring, vi arbejder med i DBI for tiden.
Det er også en spændende udvikling, som AR-teknologien er i i disse år, og vi følger med spænding, hvilke nye muligheder det giver.
Venlig hilsen
Ditte Rønhøj Frostholm

Lars Schiøtt Sørensen (Associate Professor, M.Sc., Ph.D., Technical University of Denmark)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:49

Dette projekt er ikke specifikt brandrelateret, men er ikke desto mindre meget relevant. Her på DTU Byg arbejder vi også med VR-teknologi, BIM og digital undervisning, så det kunne for så vidt være interessant for DTU Byg/Brandgruppen at gå ind i projektet, evt. i et mindre omfang. Mvh. Lars Schiøtt

Lotte Lind Nielsen (Forretningsudvikler, DBI)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 07:31

Tak for din kommentar Lars og din tilkendegivelse af, at DTU Byg kunne være interesserede i at indgå i projektet. Såfremt projektet får støtte, forventer vi at etablere en projektgruppe samt en følgegruppe, hvor jeres erfaringer med teknologien vil være et velkomment input. Mvh Lotte, DBI

John Paulin Hansen (Professor, Technical University of Denmark)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:15

Det er en god ide at kombinere mixed reality med adaptive læring. Mixed reality vil sikre at den viden der formidles bliver forankret direkte med den situtation hvor den skal anvendes og adaptiv læring vil sikre, at undervisningen ligger på det niveau, der optimalt stimulerer den person der modtager læring. Vi arbejder med brug af øjenregistrering og pupil-måling i VR-briller og det bliver en tilgængelig teknologi inden for de næste 3- 5 år. Med øjenregistrering kan man tjekke at eleven kigger på de rigtige informationer og med pupilmålinger kan det registreres om eleven er engageret i undervisnigen eller er under/over-stimuleret.
En række danske virksomheder bruger adaptiv læreringsstrategier med kommerciel succes. Senest har virksomheden Area9 modtaget en meget stor støtte fra Vækstfonden til at videreudvikle deres unikke adaptive læringsprodukter. I human Factors gruppen på DTU Manangement Engineering vil vi være meget interesseret i at få indsigt i de resultater projektet Fremtidens Læringsmiljø vil komme til at kaste af sig.
Mvh John Paulin Hansen

Peter Sørensen (Vice President, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:43

Mange tak for din kommentart John. Det er godt at se, at du bemærker relationen mellem VR og adaptiv læring. Meget spændnende at I arbejder med at identificere, at eleven kigger på det rigtige. Det kan formentlig være et godt input senere til dette projekt. Vi skal sørge for at holde Jer opdateret og inddraget på det der udvikles i projektet og tak for referencen til Area9. Viden fra deres projekt kan givevis anvendes i dette projekt.
Med venlig hilsen
Peter Sørensen

Guido Makransky (Lektor)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:26

VR and AR have great potential for training, specifically related to increasing the transfer of training to the workplace and for reducing training costs. What is important in this type of project is to ensure that evidence based research is used as the basis for developing and implementing the VR/AR training, as technological features in themselves do not increase learning or transfer, and can actually decrease learning and transfer when training is not developed based on the affordances of the technology. On limitation in this field is that there is limited research evidence about best practice. Therefore, this project is very relevant and has great potential, but this potential will only be realized if research is used and conducted to ensure that the content of the training is developed optimally. The Virtual Learning Lab at the Department of Psychology at the University of Copenhagen specializes in conducting evidence based research to uncover the underlying mechanisms of developing and implementing optimal learning and training material in VR/AR. This project has the potential to collect relevant and interesting data regarding the optimal development of VR/AR training solutions and we could potentially be interested in collaborating on developing research in this area.
Best Regards,
Guido Makransky
Associate Professor and Leader of The Virtual Learning Lab

Peter Sørensen (Vice President, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:47

Thank you very much for your comment Guido. Good to see that you find the project relevant and have great potential if the focus is kept on the training content. We will definately like to keep you posted on the developments of the project and any possible opportunities for collaboartion.
Best regards
Peter Sorensen

Morten S. Johansen (Brandteknisk Rådgiver, Tyréns Rådgivende Ingeniører)
Mandag d. 28/5-18 kl. 22:34

Dette lyder til rigtig spændende projekt, hvor det er helt sikkert VR, AR og "serious gaming" vil være en stor del af den fremtidige oplærings process.
Kunne det forestilles, at dette aktivitetsforslag kunne have en mindre sammenkobling til aktivitetsforslaget "Brandteknisk dimensionering af komplekse byggerier" ? Det kunne være utrolig interessant, hvis disse redskaber kunne bruges til at projektere komplekse bygninger iht. brandsikkerhed. Det ses oftere og oftere, at der projekteres komplekse brandtekniske bygninger, hvor det kunne give utrolig stor værdi for projekteringen og mulig myndighedsbehandling/3. parts kontrol hvis man med disse redskaber kunne bevæge sig rundt i bygningens BIM model, sammenholdt med CFD simuleringer/brandscenarier. Dette kan så også senere hen være et vigtigt redskab for træning af personale for evakuering og det lokale redningsberedskabet for indsats.

Lotte Lind Nielsen (Forretningsudvikler, DBI)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:18

Hej Morten, tusind tak for din kommentar. Projektet om "Fremtidens læringsformer" og "Brandtekniske dimensionering af komplekse byggerier" er tænkt som to uafhængige projekter, men du har en pointe i, at der kan være noget sammenfald i brug af teknologier. Man kan sagtens forestille sig, at VR og/eller AR kunne bruges i forbindelse med projektering ved, som du skriver, at give mulighed for at bevæge sig rundt i en BIM model eller træne evakuering. Det er i det hele taget teknologier, der potentielt har en meget bred anvendelse. I dette projekt vil fokus være på, i hvilken grad de nye teknologier kan understøtte læringsoverførsel, og hvor effektive de er i forhold til mere traditionelle læringsmetoder.

Steffen Jöhncke (Seniorrådgiver, Institut for Antropologi, Københavns Universitet)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 17:38

Det er et meget spændende og relevant projekt, som kunne få betydning for indsigten i betydningen af mixed reality teknologier for læringsprocesser i mere generel forstand. Fra et antropologisk perspektiv vil vi foreslå at supplere projektet med en vurdering af læringseffekten af mixed reality teknologier i forhold til den daglige, professionelle praksis, som den opnåede viden skal fungere i bagefter: Udgør den faktisk en gavnlig forbedring i praksis, og i så fald hvordan? Nok ikke overraskende vil vi her foreslå etnografisk feltarbejde i blandt de professionelle, der har gennemgået læringsforløbene - ikke (kun) mens undervisningen foregår, men (især) mens de inddragede skal udøve deres læring i praksis. Vores igangværende erhvervs-ph.d.-samarbejde med DBI (om digitalisering af værktøjer til brandsikring af byggeri) har peget på værdien af at forstå de videre sociale og organisatoriske rammer, som teknologier og viden opnået gennem nye læringsmidler i praksis skal fungere i. Det er vigtigt at overveje, hvordan det her foreslåede projekt kan tilrettelægges som en case til at skabe generaliserbar viden ikke blot om de her specifikt afprøvede læringssystemer, men om læring ved brug af mixed reality teknologier i bredere forstand, langt ud over casen selv. Vi ser store potentialer i projektet, og støtter det varmt.
Mvh, Bettina Skårup og Steffen Jöhncke, Antropologisk Analyse, Inst. f. Antropologi, KU

Lotte Lind Nielsen (Forretningsudvikler, DBI)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 07:50

Kære Bettina og Steffen, tak for jeres kommentar og for jeres input til projektet. Vi er glade for jeres støtte, og synes bestemt, at det er relevant at tænke jeres perspektiver om bl.a. læringseffekt ind i projektet, ligesom det også er særdeles væsentligt at forholde projektet til den kontekst, de nye værktøjer anvendes i. Mange hilsner Lotte, DBI

Johan Norén (R & D Director, Briab Brand & Riskingenjörerna)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:27

Jag tycker detta är väldigt intressant område och jag ser att det finns ett stort behov av forskning och utveckling king bättre lärande med ny teknik. I Sverige diskuteras frågan relativt frekevent, men det är lite fokus på att faktiskt realisera nya sätt och utvärdera hur väld de kan fungera för att skapa bättre utbildningar för kritiskt säkerhetsarbete. Med hänsyn till dagens digitalisering och tekniska utveckling finns det stora möjligheter att effektivt skapa skräddasrydda utbildningar för olika funktioner inom en organisation. Genom att arbeta med BIM från tidigt skede i designprocessen och säkertsälla att all aktuell information finns ett digitalt format och i en visuell modell finns möjligher att skapa en specifik utbildningsmiljö som representerar den faktiska miljön där man kommer arbeta i framtiden. Detta kommer kunna öka förståelsen för aktuella förutsättningar och förhoppningsvis öka effekten av utbildninginsatserna .

Lotte Lind Nielsen (Forretningsudvikler, DBI)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 12:07

Hej Johan, tak for din kommentar og for din tilkendegivelse af, at der er et behov for forskning og udvikling i forhold til læringspotentialet med de nye teknologier. Vi ser, som du, et stort potentiale i at bruge teknologierne til at skræddersy uddannelsesprogrammer til specifikke funktioner og dermed gøre læringen meget målrettet og fokuseret på den opgave, der skal løses og den kontekst, den skal løses i. Venlig hilsen Lotte, DBI

Thomas Koester (Psykolog, human factors specialist, FORCE Technology, Afdelingen for Anvendt Psykologi)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 15:47

Jeg vil med denne kommentar benytte lejligheden til at følge op på flere af de tidligere kommentarer. Min kommentar knytter sig blandt andet til Lene Nielsens (ITU) kommentar om vigtigheden af fokus på deltagerne i læringen, Cecilie Lykkegaards (Danske Martitime) kommentar om de pædagogiske metoder og viden om virtuelle miljøer og læring mv., Henrik Thorns (IT Kartellet ApS) kommentar om menneskets hukommelse, Christian Lystagers (KEA) kommentar vedrørende deltageres motivation og aktive efterspørgsel, Lars Henriksens (APEC) kommentar vedrørende ”teknologibegejstring” og nødvendigheden af fokus på indhold, John Paulin Hansens (DTU) kommentar om optimal stimulering af den lærende person samt Guido Makranskys (Københavns Universitets) kommentar omkring viden og evidens i forbindelse med udvikling og implementering af læringskoncepter.
Aktivitetsforslaget rummer en psykologisk del med to forgreninger: (1) Måling af digitale oplevelser og (2) Et nyt læringskoncept.
For så vidt angår måling af digitale oplevelser ønsker vi at udvikle og afprøve en målemetode, hvormed vi kan måle psykologisk effekt (eksempelvis parametre såsom engagement, boredom, excitement, arousal og workload) af forbrugeres oplevelser – herunder digitale og virtuelle oplevelser – under hensyntagen til og relateret til psykometriske parametre, individuelle forskelle og personlighed. Vi vil i den forbindelse tage udgangspunkt i psyko-fysiologiske måleteknologier – blandt andet som nævnt i kommentar af John Paulin Hansen (DTU) – og måle de psykologiske effekter ved hjælp af disse.
Grundtanken her er ved hjælp af målingerne at kunne vise, at deltagerne i læringsforløb er psykologisk ”aktiveret” i en grad, som svarer til aktiveringen i en lignende realistisk situation i hverdagens virkelighed uden for det digitale læringsmiljø. Det er nemlig antagelsen, at reproduktion af en realistisk psykologisk aktivering er relevant for læringens udkomme. Dels for så vidt angår deltagerens motivation og engagement og dels i relation til det man kalder ”kontekstbaseret læring”.
Hvis ikke deltageren er motiveret og engageret, er der mindre sandsynlighed for et frugtbart udkomme af læreprocessen. Som Christian Lystager (KEA) nævner, kan noget af motivationen og engagementet være givet i læringens format i sig selv. Men der vil stadig være et behov for at kunne måle og kvantificere deltagerens psykologiske involveringsgrad – om ikke andet i forbindelse med validering af et læringskoncept.
Kontekstbaseret læring går ud på, at man har nemmere ved at huske det lærte, hvis situationen man lærer det i svarer til situationen, hvor man skal kunne genkalde/huske det lærte. Med andre ord skal der eksempelvis være et vist psykologisk pres under læring, hvis man skal kunne bruge det lærte i praksis i pressede situationer. Altså svarende til Henrik Thorns (IT Kartellet ApS) kommentar om hukommelse og de rette omgivelser blot overført til den psykologiske tilstand under læring/genkaldelse.
For så vidt angår det nye læringskoncept ønsker vi at udvikle et læringskoncept hvor deltageren – med udgangspunkt i en kombination af egen psykometri og personlighedsprofiler og nye læringsteknologier (eksempelvis digitale/virtuelle teknologier) – dels (1) opbygger erfaring med egne grundlæggende psykologiske mekanismer, barrierer og parathed i forhold til sikker og/eller effektiv adfærd og dels (2) opbygger et repertoire af strategier og kompensationsmekanismer, som kan anvendes i vanskelige og krævende situationer. Udviklingen af læringskonceptet ledsages af mindst 3 konkrete og generiske forløb herunder udvikling af de nødvendige scenarier samt eventuelle virtuelle miljøer.
Grundtanken er her at fokusere på de psykologiske kompetencer og individuelle forskelle hos deltagerne jævnfør kommentar fra Lene Nielsen (ITU). Først ved at måle på styrker og svagheder i de psykologiske kompetencer hos den enkelte ved hjælp af psykometri og personlighedsprofiler og dernæst gennem læringskonceptet at styrke de psykologiske kompetencer hos deltageren ved at han/hun opnår indsigt i egne personlige psykologiske mekanismer mv. samt via formidling af nogle relevante strategier og kompensationsmekanismer, som deltageren kan tage i brug med henblik på styrkelse af egne psykologiske kompetencer. Læringskonceptet flytter således fokus fra de mere tekniske og faglige kompetencer til de psykologiske kompetencer. Psykologiske kompetencer kan eksempelvis være evnen til at bevare ro og overblik i en kritisk situation, evnen til at overskue komplekse problemstillinger og træffe hurtige beslutninger, viljen til at følge regler og procedurer eller evnen til at kommunikere effektivt når det drejer sig om at give eller modtage kritik. De psykologiske kompetencer er universelle på tværs af brancher og jobs. De er vigtige i alle erhverv. Og de er specielt vigtige i sikkerhedskritiske jobs, hvor andre menneskers liv og velbefindende og eventuelt store værdier afhænger af godt og sikkert udført arbejde – dette uanset om man er brandmand eller børnehavepædagog.
Det er vores opfattelse, at man – billedligt talt – kan sige, at hvis træning af de tekniske/faglige kompetencer svarer til træning af maratonløberens kondition/styrke, så svarer træningen af de psykologiske kompetencer til at lære at tage løbeskoene på og binde snørebåndene. Man kan være en super god og veltrænet langdistanceløber, men hvis man ikke kan tage løbeskoene på og binde snørebåndene, når man ikke langt. De psykologiske kompetencer er forudsætningen for, at man overhovedet kommer i gang – og dermed for at de tekniske og faglige kompetencer kommer i spil. Det er derfor de psykologiske kompetencer er så vigtige, og det er derfor vi ønsker at fokusere på dem i det nye læringskoncept.
Vi ønsker at demonstrere og afprøve læringskonceptet (”proof of concept”) som service i form af kurser for personale inden for 2 scenarier:
• Sjældne og kritiske situationer som det er vanskeligt eller helt umuligt at opbygge erfaring med gennem daglig praksis, men hvor simulering, VR mv. kan bruges til virtuel erfaringsopbygning i forbindelse med disse sjældne og kritiske situationer, og personalets parathed til at kunne håndtere situationerne dermed styrkes og effektiviseres
• Situationer i forbindelse med eksempelvis nye infrastrukturanlæg, produktionsanlæg, bygninger mv. som personale – i kraft af at anlægget endnu ikke er bygget – i sagens natur ikke kan opnå praktisk erfaring med, men hvor simulering, VR mv. kan bruges til virtuel erfaringsopbygning i de endnu ikke eksisterende fysiske miljøer, og ”ramp-up” dermed kan effektiviseres.
Aktivitetsforslagets psykologiske del med de to forgreninger: (1) Måling af digitale oplevelser og (2) Et nyt læringskoncept vil overordnet set bidrage i forhold til dels den viden, som blandt efterspørges af Cecilie Lykkegaards (Danske Martitime) og Guido Makranskys (Københavns Universitets), og dels det fokus på indhold frem for blind ”teknologibegejstring” som Lars Henriksens (APEC) efterspørger. I forbindelse med måling af digital oplevelse kigger vi på det psykologiske indhold i og effekt af eksempelvis digitale læringsforløb. I forbindelse med det nye læringskoncept er vores fokus på den indholdsmæssige side i form af de psykologiske kompetencer.

Patrick van hees (Professor, Lund universitet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:53

Use of VR technology is for us interesting as we have several application within evacuation where the technology is being applied. It can create synergy for us.
Patrick van Hees, Prof. Lund university, Chair ISO TC92

Lotte Lind Nielsen (Forretningsudvikler, DBI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:25

Hi Patrick, thanks for you comment, perhaps you can take part in the project at some level to share your experience with the technology. Best, Lotte, DBI

Bo Mathiesen (Direktør, Danish Pilot Service)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:20

Hej.
Der er ingen grund til at gentage de mange kloge kommentarer til projektet og Danish Pilot Service udtrykker hermed vores støtte. Nye teknologier spreder sig lynhurtigt på alle områder, men på læringsområdet er det gået knap så hurtigt ... måske på baggrund af en almindelig pædagogisk opfattelse af, at god læring er noget der sker mellem mennesker og ikke teknologi.
FORCE har altid været med forest i nytænkning og udvikling og det bliver spændende at følge dette projekt. Dansk Søfart, og lodserier er ingen undtagelse, er pakket ind i forholdsvist rigide uddannelseskrav hvor formål, metode og effekt undertiden kan virke temmelig løst. Det er forfriskende når nogen ryster posen.... så kom bare i gang ... ryst!
Det er også nemt at forestille sig at projektet, udover læringsformålet, kan føre til en række afledte værdier og andre anvendelsesområder, - som flere andre også er inde på.
Mvh Bo

Cathrine Steenberg (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:11

Hej Bo
Mange tak for din kommentar og for din opbakning til projektet. Udfordringen i netop at tilpasse undervisning til det enkelte individ således at mest mulig læring kan opnås mest effektivt er en udfordring, vi ønsker at arbejde med i dette projekt og som på sigt vil gavne Jer som lodseri og mange andre i en sikkerhedskritisk branche hvor uddannelseskravene er høje. Vi vil meget gerne holde Jer orienteret om udfaldet af projektet, såfremt det bevilges.

Mvh Cathrine

christian Koch (Professor, Chalmers University of Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:07

Jeg ser et stort potentiale i at udvikle redskaber baseret på nye teknologier i forbindelse med træning af medarbejdere, som arbejder med facility management. Min erfaring er, at mere traditionelle læringsformer kan betyde, at nye teknologier ikke bliver fuldt operationaliserede i organisationen og derfor ikke bliver implementeret og udnyttet optimalt i den daglige drift med risiko for sikkerheden til følge. Jeg synes, at det vil være interessant at undersøge, hvorvidt de nye teknologier kan være med til at styrke sikkerhedskulturen ved at gøre det muligt at træne virkelighedsnære scenarier og ved at give adgang til on-demand træning i specifikke situation, hvor – og når - et behov opstår. Sekundært vil det være interessant at undersøge, hvordan værdien af, og omkostningerne til, træning balancerer og om omkostningerne eventuelt kan nedbringes, fordi træningen netop vil kunne målrettes specifikke behov i specifikke situationer og dermed gøres mere effektiv. Chalmers har lang forskningerfaring indenfor ledelse og kompetencer i bygningsdrift og bidrager gerne till den her foreslåede udvikling.

Lotte Lind Nielsen (Forretningsudvikler, DBI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:30

Hej Christian, Tak for din kommentar og for at dele din erfaring om, at man bør være opmærksom på, at de nye teknologier ikke udnyttes optimalt, hvis de ikke bliver operationaliserede i organisationen. Det er bestemt et opmærksomhedspunkt i forhold til den potentielle læring og værdi, man kan opnå med teknologierne. De kunne være interessant, hvis Chalmer i en eller anden form kan bidrage til projektet med den erfaring, I har gennem jeres forskning. Mvh Lotte

Sara Møller Christensen (Head of Crewing, Esvagt)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:37

Det er meget positivt, at der bliver iværksat initiativer til yderligere at inkludere VR/AR/MR i træningen af vores søfolk. Vi arbejder i forvejen i en kompetencekrævende branche, og derfor er det yderst spændende, om vi aktivt kan bruge de nye teknologier til både at øge effektiviteten af vores træning og samtidig potentielt spare på omkostningerne forbundet med træning. Samtidig giver det rigtig god mening at undersøge, om simulatortræning kan være en del af den forberedelse, vi giver vores søfolk inden mødet med hverdagen til søs - og om de i en skarp situation står bedre rustet ved at have trænet i simulator inden. Det kan vi god have en holdning til, men det vægter altid væsentligt tungere, når forskningen også bakker op om det. Alt i alt et rigtigt spændende projekt, som I har iværksat.

Peter Sørensen (Vice President, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:53

Mange tak for din positive kommentar Sara. Godt at se, at I som driver en avanceret flåde af specialskibe kan se en fordel (både træningsmæssigt og økonomisk) i at bruge ny teknologi i kombination med nye læringskoncepter.
Det ville være en uoverkommelig opgave for Jeres rederi (og andre), at engagere sig i et sådan udviklingsprojekt alene, og det vil heller ikke give mening ifht at give enkeltfirmaer en konkurencefordel, da der netop er tale om både at øge sikkerheden og effektiviteten i operationerne. Projektet vil generelt understøtte et positivt image af erhvervet, som alle parter kan have glæde af. Dertil kommer, at løsningerne kræver et højt innovationsniveau, der kan være svær at scope i en ren kommerciel kontekst.
Med venlig hilsen
Peter K. Sørensen

Martin Jakobsen (Marine Operations Specialist, Maersk Supply Service)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:50

Brugen af MR/ VR i læring/ træning vil kunne forbedre træning i håndtering af mange forskellige kritiske situationer. Maersk Supply Service benytter sig i forvejen af simulatortræning, og kan drage nytte af yderligere udvikling inden for denne form for træning.

Cathrine Steenberg (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:17

Kære Martin,
Mange tak for din kommentar og din støtte til projektet. Det glæder os at en virksomhed som Maersk Supply kan se mulighederne i et projekt som dette og også at I som virksomhed vil kunne drage nytte af resultaterne.

Mvh Cathrine