Fremtidens medicinske udstyr

Senest opdateret d. 9/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Sune Dowler Nygaard
Direktør

Bedre forebyggelse, diagnoser og behandling af den enkelte patient: En tværfaglig udvikling af funktionelle belægninger, som fx antibakterielle eller med bedre vævsintegration, 3D-print med bio-egenskaber og mikro- og molekylærbiologiske kompetencer.

Dansk medikoteknologi står med gode muligheder for vækst på det internationale marked. Derfor vil Teknologisk Institut udvikle nye produkter og processer, som kan indgå i innovative medikoteknologiske produkter og udvikle og demonstrere specialiserede og tværfaglige services, der støtter virksomheders udvikling af biomaterialer. Baseret på kombinationer af produktionsteknologi (3D-printede dele), materialeviden (funktionelle overfladebelægninger) og biologiske kompetencer (mikro-/molekylærbiologi) vil Instituttet bidrage til medikovirksomhedernes produktudvikling, især inden for implantater, invasivt udstyr og in vitro diagnostik.

Nøgleord

71 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

14193-
Onsdag d. 18/4-18 kl. 12:21

Dette er et særdeles godt initiativ. Ny medikoteknologi er en hjørnesten i relation til at sikre bedre sundhedspleje men også mere omkostningseffektiv sundhedspleje i fremtidens sundhedssystem og det er evident at vi på længere sigt skal tænke i bedre patientindividuelle behandlinger snarere end i store kohorteløsninger der måske/måske ikke passer på den enkelte

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 14:13

Kære ukendte (14193)
Mange tak for din kommentar og støtte til aktivitetsforslaget om Fremtidens medicinske udstyr. Om muligt må du gerne i en ny kommentar angive dit navn og firma, da dette vil være en stor hjælp for os.

Vi er enige med dig i at muligheden for en mere personlig behandling er et meget spændende aspekt ved udviklingen af nyt medicinsk udstyr.

Mvh. Sune D. Nygaard

Morten Alhede (Managing Partner, emendo r&d)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 08:29

Som partner i emendo r&d hvor vi hjælper kunder med at udvikle innovative medical devices og pharmaprodukter kan jeg helt klart bakke op om dette aktivitetsforslag. I stigende grad opsøger jeg SME'er, komponentproducenter og testhuse i udlandet da jeg oplever at vi ikke har den nødvendige ekspertise i Danmark. Et samlet center/Institut med specialistviden og testkapacitet vil være en attraktiv samarbejdspartner for os som rådgivere indenfor netop udviking af implantater, antimikrobielle devices og in vitro diagnostik. Jeg håber at dette initiativ får den støtte det fortjener.

Mvh
Morten Alhede
Managing Partner
emendo r&d
www.linkedin.com/in/malhede

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 13:57

Kære Morten Alhede
Mange tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag om Fremtidens medicinske udstyr.

Vi har netop ambitionen om at være en væsentlig national samarbejdspartner i forbindelse med udvikling af medicinsk udstyr ved at samle og videreudvikle vores kompetencer inden for området.

Vi ser frem til et udbygget samarbejde med emendo r&d.
Mvh. Sune D. Nygaard

Ole Zoffmann Andersen (Research Manager, Elos Medtech Pinol A/S)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 13:20

For Elos Medtech Pinol er det meget vigtig, at have adgang til den nyeste viden og produktionsudstyr indenfor funktionelle overflader. Vi har sammen med Teknologisk Institut udviklede flere nye overfladebelægninger som indgår i vores produkter og som er med til at give adgang til nye markedssegmenter. Vi ser derfor meget gerne at disse aktiviteter fortsættes

Med venlig hilsen
Ole Zoffmann Andersen
Research Manager
Elos Medtech

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 14:01

Kære Ole Zoffmann Andersen
Vi er meget glade for din støtte til vores aktivitetsforslag, og vi ser frem til fortsat samarbejde om udvikling af nye, innovative produkter til medikosegmentet.

Mvh. Sune D. Nygaard

Thomas Jakobsen (Overlæge, PhD, Ortopædkirurgisk afd., Aalborg Universitetshospital)
Fredag d. 20/4-18 kl. 09:58

Meget relevant aktivitetsforslag. Forslaget rummer store perspektiver for at kunne optimere behandling af ortopædkirurgiske patienter. Udvikling af bedre antimikrobielle løsninger samt forbedret in vitro diagnostik ville kunne få stor betydning for patienter med infektioner. Styrket ved forslaget er at translationen til klinikken er umiddelbar. Jeg kan kun give dette forslag min fulde støtte.

Med venlig hilsen
Thomas Jakobsen,
Overlæge, PhD
Ortopædkirurgisk afd.,
Aalborg Universitetshospital

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 14:02

Kære Thomas Jakobsen
Mange tak for din støtte til vores forslag om Fremtidens medicinske udstyr.
Vi anser det som meget væsentlig at sikre translation af forskning, udvikling og innovation til klinisk praksis. Derfor er det også meget værdifuldt for os at samarbejde med klinikere i vores aktiviteter, hvilket vi også fremover vil have fokus på.

Mvh. Sune D. Nygaard

Karen Wonsyld (Projektleder, PlastiSens ApS)
Fredag d. 20/4-18 kl. 13:28

For de mange mindre udviklingsfirmaer inden for mediko- og bio-sensorteknologi i Danmark vil dette initiativ være til stor hjælp, da det vil give mulighed for at dække flere tekniske metoder og ekspertiser inden for et budget, som mindre virksomheder kan klare. Dette vil accelerere udvikling af nye biosensorer til hurtig og billig diagnostik og til fødevare- og miljøanalyser. Danske virksomheder vil få en betydelig konkurrencefordel i forhold til at udvikle nye testmetoder først og bedst med dette initiativ. Hos PlastiSens ApS ser vi meget frem til de nye muligheder.

Med venlig hilsen
Karen
Projektleder, PlastiSens ApS

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 16:34

Kære Karen Wonsyld
Mange tak for din positive kommentar til initiativet.

Vi glæder os til et fremtidigt tværdisciplinært samarbejde inden for medicinsk udstyr/biosensor-området.

Mvh. Sune D. Nygaard

Ulf Bech Christensen (CEO, PentaBase)
Lørdag d. 21/4-18 kl. 05:09

Forslaget ligger i tråd med de fremtidige serviceydelser, vi forventer at efterspørge fra vidensleverandører. Som producent og udvikler af diagnostiske metoder, er det vigtigt at have troværdige samarbejdspartnere som udvikler komplementære kompetencer og bringer viden om nye og alternative metoder til dette og hint. Den personlige behandling er vores fokusområde, og bedre forebyggelse og diagnose er hjørnestenene til at sikre patienten den bedste behandling.

Med venlig hilsen,

Ulf Bech Christensen
CEO
PentaBase

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 11:33

Kære Ulf Bech Christensen
Mange tak for din støtte til vores aktivitetsforslag.

Vi vil netop gerne være en troværdig samarbejdspartner, der udvikler komplementære ydelser og kompetencer.
Vi ser frem til et fortsat spændende samarbejde med jer og resten af branchen inden for udvikling af personlig og mere præcis behandling.
Mvh. Sune D. Nygaard

Søren Michael Karst
Søndag d. 22/4-18 kl. 17:50

Fremtiden for bioscience er tværfaglig og hvis vi i Danmark skal beholde og udbygge vores stærke position indenfor feltet er det vigtigt at vi er på forkant med at udvikle tværfaglige resurser - både metoder, men især også arbejdskraft med tværfaglig forståelse og erfaring. Jeg synes TIs forslag understøtter dette og det er fremsynet og ambitiøst. En naturlig del af dette forslag vil være i højere grad at udbytte DNA baseret analyse af bakterier både til validering af resultater og som integrerede dele af de endelig produkter/processer. I DNASense ser vi frem til at trække på den viden som TI kommer til at opbygge indenfor dette område.

Venlig hilsen
Søren M. Karst
Partner, PhD
DNASense ApS

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 11:34

Kære Søren Michael Karst

Mange tak for din kommentar til vores aktivitetsforslag.

Vi sætter pris på, du støtter dette tværfaglige initiativ.
Mvh. Sune D. Nygaard

Jan Johannes Enghild
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 15:08

Interessant forslag der åbner op for tværfaglige samarbejder med input til løsninger der kan omsætte grundforskning til kommercielle produkter. Diagnostik spiller en stigende rolle i sundhedsvæsenet, men levering af robust videnskabelig evidens der understøtter ny teknologi er krævende og evidens baseret forskning er afgørende for testmetodens udbredelse. Dette initiativ faciliterer denne proces og giver mulighed for adgang til specialiserede og tværfaglige samarbejdspartnere med faglige kompetencer på højt niveau.
Med venlig hilsen
Jan J. Enghild
Professor, cand. scient PhD
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 11:36

Kære Jan Johannes Enghild.

Mange tak for din opbakning og dit input til vores aktivitetsforslag, hvor vi vil være med til at omsætte vigtig grundforskning til kommercielle produkter. Samarbejde på tværs af faggrupper og områder bidrager i stor grad hertil.

Mvh. Sune D. Nygaard

Daniel Otzen
Onsdag d. 25/4-18 kl. 18:05

Et særdeles relevant forslag. Jeg vil særligt fremhæve tiltagene indenfor biofilm og phage display som jeg selv arbejder med. Der er ingen tvivl om at bekæmpelse af bakterielle biofilm er en af de største medikotekniske udfordringer, og koblingen til phage display er en vigtig vinkel til at optimere udnyttelse af denne robuste screening metode. Udfra mine egne erfaringer vil jeg stærkt anbefale fokus på peptider som potentielle kilder til både terapi og diagnostik, og der er ingen tvivl om at dette initiativ er "helt i tiden" m.h.t. at udnytte disse muligheder.
Venlig hilsen
Daniel Otzen
Professor, Ph.D.
iNANO
Aarhus Universitet

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 14:23

Kære Daniel Otzen
Vi takker for dit input til aktivitetsforslaget.

Vi er meget enige i, det er oplagt at kombinere forskellige discipliner for at løse udfordringerne inden for fremtidens medicinske udstyr.

Mvh. Sune D. Nygaard

Per Spindler
Fredag d. 27/4-18 kl. 14:19

Et støtteværdigt forslag. Jeg hæfter mig bl.a. ved, at forslaget angående in vitro diagnostik ligger i tråd med Biopeoples arbejde med Biomarkører som Spirende Vækstområde i Danmark (https://biopeople.eu/biomarkers/), aktiviteterne i Det Danske Biomarkørnetværk og vores øvrige aktiviteter inden for personlig medicin. Kompetenceopbygningen parallelt med etableringen og validering af analyser er vigtig.
Per Spindler
Direktør, Biopeople – Denmark’s Life Science Cluster
www.biopeople.eu

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 14:24

Kære Per Spindler
Vi sætter stor pris på din støtte og interesse og ser frem til at samarbejde med Biopeople fremover inden for området.
Mvh. Sune D. Nygaard

Dianna Mærsk Knudsen
Onsdag d. 2/5-18 kl. 09:22

Vi har flere gange brugt Teknologisk Instituts viden, kompetencer og avancerede coating udstyr i forbindelse med udvikling af nyt aktivt implanterbart medicinsk udstyr. Vi ser det som et absolut must at have adgang til disse avancerede løsninger for, at vi fortsat kan udvikle vores produkter og løsninger. Vi ser gerne denne aktivitet støttes.

Dianna Mærsk Knudsen, InnoCon Medical
(tidligere ansat hos Neurodan A/S)

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 14:43

Kære Dianna Mærsk Knudsen
Mange tak for din kommentar.

Det er vigtigt med løbende udvikling af avancerede løsninger for at være med til at udvikle medicinsk udstyr, der er fremtidssikret. Vi ser frem til yderligt samarbejde med InnoCon Medical og resten af branchen, så vi gennem aktiviteten kan udvikle nye løsninger der understøtter industriens behov.

Mvh. Sune D. Nygaard

jimmy bak (CTO, UVclinical aps)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 10:16

Et meget interessant og relevant forslag. De beskrevne aktiviteter indenfor biofilm og infektionskontrol som er yderst relevante for vores opstartsvirksomhed. Teknologiske løsninger til forebyggelse af og dannelsen af bakterielle biofilm, er en af hjørnestene i den desinfektionsteknologi, vi udvikler til medicinske implantater. Vi er afhængige af at kunne udvikle og teste vores udstyr op til eksisterende state-of-the-art procedurer og standarder. Særligt adgang til analyseudstyr og beskrevne processer er vigtige for en start-op indenfor medical device sektoren, da vi ikke selv har de nødvendige resurser. Ligeledes er det interessant at følge udviklingen af funktionelle materialer og deres egenskaber og en mulig synergi til vores felt: UV desinfektion.
Med venlig hilsen
Jimmy Bak

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 14:44

Kære Jimmi Bak
Mange tak for din interesse og støtte til aktivitetsforslaget.

Vi har ambitioner om at blive en bredere, mere tværfaglig og væsentlig spiller inden for medicinske udstyr til glæde for de samarbejdspartnere, der ikke selv har faciliteter og kompetencer in house.

Mvh. Sune D. Nygaard

Per Halkjær Nielsen (Professor, Aalborg Universitet, Insitut for Kemi og Biovidenskab)
Mandag d. 7/5-18 kl. 21:00

Meget spændende og relevant forslag!

Mvh
Per Halkjær Nielsen
Professor, Aalborg Universitet.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 14:47

Kære Per Halkjær Nielsen
Mange tak for din positive kommentar til vores aktivitetsplan.

Mvh. Sune D. Nygaard

Klaus Kirketerp-Møller (Overlæge, Bispebjerg Hospital)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 10:57

Den post-antibiotiske era er allerede blevet udråbt, men helt så galt står det ikke til endnu. Der er dog behov for at udvikle antimikrobielle tiltag, som kan mindske eller eliminere risikoen for bakteriel kontaminering. Der vil være brug for dette inden for landbrug, fødevareindustri og sundhedsvæsen. Innovative firmaer vil have brug for rådgivning og støtte til produktudvikling og kommercialisering. Jeg vil derfor støtte dette initiativ som har et enormt potentiale.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 14:49

Kære Klaus Kirketerp-Møller
Mange tak fordi du tog dig tid til at kommentere forslaget.

Vi sætter stor pris på, at du som kliniker ser det store potentiale i aktiviteterne.
Mvh. Sune D. Nygaard

Lasse Guldborg Staal (CEO, AddiFab ApS)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 17:53

Jeg har med stor interesse læst forslaget, der ser ud til at tage fat på nogle af de centrale udfordringer der står i vejen for effektiv udnyttelse af 3D-print i medico-sammenhæng. Der er et stort potentiale i individuelt tilpasset udstyr, og perspektiverne i at udvikle personaliserede produkter med funktionelle overflader er betydelige. Fra AddiFab vil vi gerne tilkendegive vores stærke tilslutning til dette forslag.

Venlig hilsen
Lasse Staal, direktør
https://www.linkedin.com/in/addifabceo/

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:15

Kære Lasse Guldborg Staal

Tak for kommentaren og tilslutningen til aktivitetsforslaget.

Vi mener også at der i medico sektoren er særligt potentiale med 3D-print da det på konkurrencedygtig vis muliggør individuelt tilpassede emner.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med AddiFab og resten af branchen.

Mvh. Sune D. Nygaard

Ole Guldager Nielsen (Direktør, Diasence)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 19:40

Forslaget er meget interessant og ligger i tråd med vores forventninger til nye serviceydelser fra vidensinstitutioner. Især området vedrørende udvikling, test og dokumentation af antimikrobielle løsninger til forebyggelse og bekæmpelse resistente infektioner er væsentlig for vores virksomhed.
Ole Guldager Nielsen, direktør
www.diasence.dk

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 13:15

Kære Ole Guldager Nielsen
Mange tak for din støtte og din interesse for forslaget.

Vi ser ligeledes et væsentligt behov for udvikling af nye løsninger og metoder til bekæmpelse af infektioner og resistens.

Mvh. Sune D. Nygaard

Martin Alm
Onsdag d. 9/5-18 kl. 15:44

Vi har igennem en årrække haft et tæt samarbejde med flere afdelinger på teknologisk Institut omkring udvikling af nyskabende medicinsk udstyr. I den forbindelse har Instituttet vist sig som en værdifuld sparrings og samarbejdspartner for os, og vi anser det derfor som vigtigt, at Instituttet også fremover kan tilbyde state-of-the-art services og kompetencer. Derfor vil vi gerne anbefale, at den foreslåede aktivitet opnår støtte.
Martin Alm, Head of Polymers
www.biomodics.com

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 13:16

Kære Martin Alm

Mange tak for din støtte til vores aktivitetsplan.

Vi ønsker lige netop at være på forkant omkring udvikling af medicinsk udstyr for også fremadrettet at være en værdifuld samarbejdspartner for virksomheder som jeres.

Mvh. Sune D. Nygaard

Claus Moser (Afdelingslæge, Ph.D, Rigshospitalet)
Mandag d. 14/5-18 kl. 11:17

Spændende og relevant projekt, både inden for infektionsforebyggelse som for bedret klinisk mikrobiologisk diagnostik.
Vi kan kun støtte om projektet, der også ligger i fin forlængelse af de områder TI tidligere har forsket, udviklet og arbejdet inden for.
Venlige hilnser
Claus Moser, Klinisk Mikrobiolog, Rigshospitalet

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 13:18

Kære Claus Moser

Tak for din støtte og opbakning til aktivitetsforslagets indhold og relevans.

Det er væsentligt for os at vide, at vores aktiviteter inden for fx mikrobiologi og infektioner har relevans for slutbrugere i det danske sygehusvæsen.

Mvh. Sune D. Nygaard

Thomas Møller Holbek (Associate Manager, Novo Nordisk A/S)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 10:26

Lyder som et rigtig spændende projekt, men specielt delen omkring hurtigmetoder inden for mikrobiologi finder jeg interessant som teamleder for et mikrobiologisk team hvor leadtime får større og større betydning.
Venlig hilsen
Thomas Møller Holbek, Associate Manager, Novo Nordisk A/S

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 13:26

Kære Thomas Møller Holbek
Mange tak for din støtte til aktivitetsforslaget.

Vi ser ligeledes hurtigere svartider inden for mikrobiologisk analyse og diagnostik som en væsentlig udfordring, som vi ønsker at adressere med vores aktivitet, både til gavn for industrien og for klinikken.

Mvh. Sune D. Nygaard

Rasmus Lundquist
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 10:27

Som et mindre dansk selskab er vi afhængige af et stærkt netværk af kompetencer. DTI har vist sig som en stærk samarbejdspartner i forbindelse med proteomiske og bakterielle analyser. Da brugen af de nyeste metoder og kvaliteten af videnskabelige data er afgørende for international success er der kontinuerligt et behov for at have best-in-class konsulenter til rådighed. jeg er overbevist om at DTI med de ansøgte midler er i stand til at løfte denne opgave og at vi som virksomhed vil have gavn af dette fremadrettet.
Mvh Rasmus Lundquist, CSO, Reapplix Aps

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 13:28

Kære Rasmus Lundquist

Mange tak for din støtte og opbakning til aktivitetsforslaget.

Det er netop ambitionen for os også fortsat at kunne levere best-in-class services for medikoteknologiske virksomheder som jeres.

Mvh. Sune D. Nygaard

Morten Hanefeld Dziegiel (Overlæge, PhD, Klinisk Immunologisk afdeling, Blodbanken, Rigshospitalet )
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:19

Der er et stigende klinisk og forskningsmæssigt behov for adgang til højt specialiserede proteomics analyser, som det ville kræve store investeringer i udstyr og kompetenceopbygning at etablere lokalt. Vi har med udbytte samarbejdet med laboratoriet i Århus om patienter i forbindelse med udredning og med forskning, hvor målet har været at finde specificiteten af patogene antistoffer.
Det er vigtigt at fastholde og videreudvikle denne kapacitet for at muliggøre en fortsat avanceret udvikling af diagnostik.
Morten Hanefeld Dziegiel, overlæge, Blodbanken, Klinisk Immunologisk afdeling, Rigshospitalet

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:00

Kære Morten Hanefeld Dziegiel,

Mange tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag.

Det at være helt fremme i forhold til kunne levere avancerede proteinanalyser til landets hospitaler anser vi som yderst vigtigt. Vi værdsætter at du som kliniker ligeledes ser disse værktøjer som værdifulde.

Mvh. Sune D. Nygaard

Dang Le (Adjunkt, PhD, AARHUS UNIVERSITY, Dept of Clinical Medicine)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 14:17

Med 10 års forskningserfaring i medicinsk 3D print på Aarhus Universitet, hilser jeg forslaget velkomment. Der er behov for dedikeret GTS ekspertise i dette felt, hvor medicinsk 3D print tidligere har faldet mellem mange stole.
Ved siden af decideret materiale- og teknikekspertise, ser jeg dog også behovet for assistance indenfor det regulatoriske område: "Hvor "substantially equivalent" er et nyt produkt til et eksisterende godkendt produkt når det er produceret vha 3D print"?

Dang Le

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:14

Kære Dang Le

Tak for kommentaren.

Teknologisk Instituts fornemste opgave er at omsætte ny viden og teknologi til reel værdi for danske virksomheder. Og denne aktivitet er et godt eksempel på hvordan vi kan hjælpe danske medico virksomheder med at omsætte mulighederne med 3D-print til faktiske produkter der øger deres konkurrenceevne. Og teknologien er nu moden til at opfylde mange af de krav som medico sektoren har, så jeg er enig I at det er det helt rette tidspunkt for GTS drevne initiativer.

Mvh. Sune D. Nygaard

Anne-Marie Gebbink (Head of Global Product Marketing, TimeXtender)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 22:18

Tak for et særdeles interessant forslag.
Individuel eller personlig dianostik kræver dokumentation af sundhedsdata på mange planer, som skal organiseres, sammenstilles og behandles, før der kan træffes brugbare konklusioner. TimeXtender ser et stort potentiale i samarbejde omkring digitalisering og dataautomatisering i eventuelle fremtidige udviklingsprojekter.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:14

Kære Anne-Marie Gebbink
Tak for din støtte.

Vi er meget enige med dig i at der er store muligheder for udnyttelse af sundhedsrelaterede data til individuel og personlig diagnose og behandling, og at der er et væsentligt udviklingsarbejde omkring organisering, sammenstilling og behandling af disse data. Vi ser frem til at bidrage til denne udvikling.

Mvh. Sune D. Nygaard

Cecilie Christiansen
Onsdag d. 16/5-18 kl. 09:15

Super interessant og relevant forslag. Coloplast Wound Care søger ofte kvalificerede partnere til både sparing og tests i udviklingen af nye løsnigner inden for wound care, herunder antimikrobielle devices. For Coloplast er det derfor vigtigt at en samarbejdspartner er et skridt foran og kan tilbyde gennemtænkte og innovative løsninger både inden for biologi og materialevidenskab. Vi ser Teknologisk Institut som en meget kvalificeret mulig fremtidig samarbejdspartner inden for diverse innovative projekter, og dette forslag vil i høj grad bidrage yderligere til dette.

Cecilie Christiansen, R&D sicentist Coloplast Wound Care Innovation

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 12:57

Kære Cecilie Christiansen

Mange tak for din støtte og opbakning til aktivitetsforslaget.

Vi ser lige netop skæringspunktet mellem biologi og materialer som et væsentligt indsatspunkt fremover og ser frem til at skabe ny tværfaglig viden på området.

Mvh. Sune D. Nygaard

Margit Kristensen
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:55

Dette forslag er yderst relevant. Der er et stort behov for fokus på anvendelse af 3d print generelt indenfor sundhedsområdet, men især også i forhold til de fremtidige muligheder, der ligger i at anvende 3d print indenfor netop de ydelsesområder forslaget primært fokuserer på. Det er her de allerstørste perspektiver for anvendelse ligger. Realisering af anvendelse af 3d printede produkter indenfor forslagets ydelsesområder er yderst komplekst og kræver samarbejde mellem parter med en bred vifte af kompetencer. Indenfor alle disse vil der ligge erhvervsudviklingsmuligheder.
Margit Kristensen
Project Manager
Medtech Innovation Consortium
www.mtic.dk

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:55

Kære Margit Kristensen

Tak for kommentaren – vi mener også at forslaget er yderst relevant for sundhedsområdet. Og som man kan se på den fantastiske opbakning vi havde til vores fælles arrangement ”Potentialet med 3D print i sundhedssektoren” er der også meget stor interesse og opbakning fra danske medico sektoren. Vi er helt sikre på at der indenfor de foreslåede aktiviteter ligger store muligheder for danske virksomheder.

Vi ser frem til godt samarbejde.

Mvh. Sune D. Nygaard

Magnus Mustafa Fazli
Mandag d. 21/5-18 kl. 21:51

Chronic, non-healing wounds are an increasing problem worldwide, which is further enhanced by the worldwide increase in metabolic diseases and ageing populations. Biofilm infections (aggregates of bacteria embedded in a slime-like matrix) are common in chronic wounds and increase disease severity. Biofilms are extremely resistant/tolerant towards antibiotics of all kind and the host immune defenses, and are implicated not only in chronic wounds but also in other difficult- or impossible-to-treat infections. They also substantially contribute to the development and sustainment of antibiotic resistance, prevention of which is a global concern. With no effective treatment option for biofilm infections, and in the light of the paucity of novel antibiotics and the current era of antibiotic stewardship, there is an urgent need for innovative antimicrobial technologies to fight biofilm infections. I believe the proposed activities will bring us a step closer to the development of such technologies that will help millions of patients worldwide.

Magnus Mustafa Fazli, Ph.D.
Head of Research
Soft-Ox Solutions A/S

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:13

Dear Magnus Mustafa Fazli
Thank you very much for your support.

You are absolutely right that there is an urgent unmet need for effective and novel antimicrobial technologies. Our aim is to support and facilitate development of such technologies in cooperation with Danish companies.

Best regards, Sune D. Nygaard

Jakob Janting (Forsker og formand for Dansk Optisk Selskab (DOPS), DTU-Fotonik)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 14:46

Aktiviteterne med opbygning af viden og services indenfor materialer, assays, koblings- og syntese kemi, skræddersyede funktionelle overflader mv. er meget vigtige for den forskning der foregår på DTU-Fotonik indenfor optiske sensorer til fremtidens medicinske udstyr. Med dette resultatkontrakt forslag ser jeg derfor gode muligheder for samarbejde mellem Teknologisk Institut og DTU-Fotonik på området.
Jeg forsker selv i fiber-optiske kemiske sensorer og personligt er jeg derfor meget glad for at se, at sensorer er i fokus. Nye smarte optiske sensorer baseret på de nævnte aktiviteter er også meget vigtige bredere set, da de udgør en central rolle for andre brancher end sundhed (industri, miljø mv.) og de mange initiativer indenfor digitalisering, IoT, AI, Big Data.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:16

Kære Jakob Janting
Mange tak for din kommentar og din støtte.

Vi er enige i din vurdering af at sensorteknologi vil være en vigtig brik ikke kun inden for sundhedsteknologi, men også i mange andre brancher. Der forventes derfor gode muligheder for at overføre teknologier fra en sektor til en anden.

I forbindelse med sensorudvikling ser vi gode muligheder for at benytte fag-displayteknologi til udvikling af specifikke ligander til optiske sensorer, som dem I udvikler på DTU-fotonik.

Mvh. Sune D. Nygaard

Carsten Obel (Professor, Aarhus Universitet)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 15:46

Spændende forslag- og oplagt at samarbejde med universitetsmiljøerne i forhold til at tænkte grundvidenskabelige fund ind i denne aktivitet

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:18

Kære Carsten Obel
Tak for din støtte til aktivitetsforslaget.

Vi ser lige netop samarbejde med universiteter på den ene side og praktisk implementering af løsninger i samfund og erhverv på den anden side som vores opgave, bl.a. i forbindelse med værdiskabelse på basis af sundhedsrelaterede data.

Mvh. Sune D. Nygaard

Dorte Ydemann Pedersen (Uddannelseschef, Erhvervsakademi Aarhus)
Fredag d. 25/5-18 kl. 11:54

Dette projekt er særdeles vigtigt, ikke kun på sundhedsområdet, men også indenfor fødevareproduktion hvor antibakterielle overflader kan gøre en væsentlig forskel både sundhedsmæssigt, holdbarhedsmæssigt og miljømæssigt i relation til vandforbrug og kemikalier i spildevand

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:19

Kære Dorte Ydemann Pedersen
Mange tak for din kommentar.

Vi er fuldstændig enig med dig i, at der vil være gode muligheder for at arbejde på tværs af sektorer med forebyggelse og bekæmpelse af bakterier, heriblandt antibakterielle overflader.
Mvh. Sune D. Nygaard

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:19

.

Tina Mygind
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:19

Spændende initiativ som bestemt er relevant for en virksomhed som DNA Diagnostic hvis vi udvikler og produceret testkits til fødevarer, veterinær og human diagnostik. Specielt interessant er delen omkring udvikling af nye molekylærbiologiske og diagnostiske metoder hvor vi ser et stort potentiale og øget behov på mange områder. mvh Tina Mygind, Development & Production Manager, DNA Diagnostic.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 14:05

Kære Tina Mygind

Tusind tak for din kommentar og opbakning til vores aktivitetsforslag.

Udvikling af nye testkits er et område, som vi har meget fokus på, både til diagnostik og industrielle applikationer. Herunder udvikling af helt nye koncepter, baseret på peptider, der genkender eksempelvis toksiner eller mikroorganismer.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde

Mvh Sune D. Nygaard

Carsten Leander Buus (CEO, Biotest Facility ApS)
Mandag d. 28/5-18 kl. 22:00

Vi mener at det er et særdeles relevant aktivitetsforslag. Som en virksomhed der tester eksperimentelle lægemidler, ser vi et behov for at udvikle prækliniske test-modeller der integrerer nye diagnostiske metoder, materialer og devices med den traditionelle farmakologi. Specielt vedrørende prækliniske modeller for infektionssygdomme, ser vi et behov for denne tværfaglige tilgang til at løse kliniske problemer.
Carsten Leander Buus
CEO, Biotest Facility

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 14:09

Kære Carsten Leander Buus
Mange tak for din kommentar til aktivitetsplanen. Jeg er glad for at du understreger aktivitetsplanens store relevans for en virksomhed som jeres.

Vi ser frem til et potentielt tværdisciplinært samarbejde omkring optimerede testmodeller.

Mvh Sune D. Nygaard

Henrik Pedersen (bestyrelsesmedlem, founder, Nanocore)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:51

Jeg har gennem en del år, og i to forskellige firmaer, arbejdet sammen med Teknologisk Institut, Århus, omkring identificering af peptid-ligander til forskellige avancerede formål. Det har altid været kendetegnet ved et godt og fleksibelt samarbejde, samt uhyre kompetent forskning baseret på de nyeste molekylærbiologiske teknikker, og det har i alle tilfælde ført meget værdifulde resultater med sig. Med så dygtige mennesker involveret skal dette projekt nok komme op og flyve.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 14:07

Kære Henrik Pedersen

Mange tak for opbakningen til vores nye aktivitetsforslag.

Vi er meget glade for at høre, at du har været godt tilfreds med samarbejdet med os omkring brug af fagdisplay til udvikling af peptid-ligander og har haft godt udbytte heraf.

Vi ser frem til et fortsat godt og frugtbart samarbejde med jer og resten af branchen.

Mvh Sune D. Nygaard

Søren Ljungberg Pedersen
Onsdag d. 30/5-18 kl. 14:07

Brugen af phage display til at identificerer nye hit molekyler til peptid medicinal kemi er undervurderet i nutidens peptid drug forskning. Nye indgangs vinkler til at identificerer nye peptid-ligander for at få mere potente stoffer samt ny IP etc er for mig et meget vigtig formål med phage display. Jeg ser teknologisk institut som en rigtig god og fleksibel samarbejdspartner.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:18

Kære Søren Ljungberg Pedersen (Gubra ApS)

Mange tak for din kommentar.

Det glæder os at høre at Gubra også kan se de store muligheder ved at anvende molekylær evolutionsteknologi til identificering af nye peptider og at I støtter vores aktivitetsforslag.

Vi ser frem til at skabe helt nye resultater i tæt samarbejde med biotekvirksomheder som Gubra.

Mvh. Sune Dowler Nygaard

Thorbjørn Terndrup Nielsen (Associate Professor, Aalborg University)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:51

Spændende initiativ. Især peptider og fagdisplay vil være rigtig relevant for os, da det er komplementært med den teknologi vi bruger i vores arbejde med immunoPET.

- Thorbjørn Terndrup Nielsen, Lektor, Sektion for Kemi, AAU

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:19

Kære Thorbjørn Terndrup Nielsen

Tusind tak for din kommentar og opbakning til aktivitetsforslaget.

Fagdisplay-udviklede peptider er et godt og fleksibelt alternativ til antistoffer i mange immunkemi-baserede applikationer – herunder imaging diagnostik.

Vi glæder os til et fremtidigt samarbejde, hvor vi kan udnytte synergien mellem kemien og biologien.

Mvh. Sune Dowler Nygaard

Liselotte Brix (CSO, Immudex)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:24

Spændende initiativ med stor relevans for et Ffrma som Immudex der udvikler immunologiske reagenser og assays til klinisk udvikling og in vitro diagnostik indenfor immunterapi . Fagbaseret identification af ligander kan være et nyttigt værktøj til at identificere nye vaccine kandidater samt udvikle bedre metoder til at måle effekten af en immunterapeutisk behandling.
Kompente folk bag initiativet med stor erfaring indenfor fagbaseret udvikling af ligander og syntese- og koblingskemi.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:41

Kære Liselotte Brix

Mange tak for din støtte og opbakning til aktivitetsplanen. samt uforbeholdne støtte til det faglige niveau bag aktiviteten.

Udvikling og brug af fagbaserede metoder en en vigtig del af aktivitetsforslaget, så det er dejligt at du pointerer vigtigheden og brugbarhedne af denne type af metoder i en virksomhed som Immudex.

Vi ser frem til et godt samarbejde.

Mvh. Sune D. Nygaard