Fremtidens monitering af luftmiljø (AeroSense)

Senest opdateret d. 11/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø og Produktionsteknologi
Karsten Fuglsang
Senior Projektleder, FoU koordinator

Med AeroSense etablerer FORCE Technology et stærkt udviklings- og testmiljø omkring anvendelsen af gas- og partikelsensorer og måletekniske løsninger til fremtidens monitering af luftmiljø.

Mikrosensorer til måling af gasser og partikler åbner mulighed for design af helt nye løsninger til dokumentation og monitering af luftforurening. Formålet med aktiviteten er at etablere et udviklings- og testmiljø omkring anvendelsen af gas- og partikelsensorer, der kan skabe mulighed for udvikling af nye kost-effektive sensorløsninger til måling af emissioner i både udeluft og arbejdsmiljø.

 

Nøgleord

63 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Jon Knudsen (CEO, Explicit)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 08:21

Explicit udvikler nye målesystemer baseret på gas- og partikelsensorer til luftmålinger i bla. røgfaner fra skibe, hvormed vi kan bestemme om skibene overholder miljøbestemmelserne. FORCE Technology har i en årrække bistået Explicit i at udvikle disse sensorsystemer. Vi benytter løbende FORCE til at få kalibreret og valideret vores målesystemer, og det vil derfor som SMV-virksomhed være af stor betydning for vores videre produktudvikling, at FORCE Technology vil kunne videreudvikle deres test- og kalibreringsfaciliteter via Aerosense-projektet.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 11:02

Hej Jon
Tak for din kommentar. Design og opbygning af testfaciliteter, der kan anvendes til validering af krydsfølsomhed mv. ifbm. produktudvikling af gas- og partikelsensorer er netop en vigtig del af vores projektforslag.
Mvh Karsten Fuglsang

Carsten Hansen (Administrerende Direktør, instrumatic aps)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 09:53

Instrumatic udvikler og sælger målesystemer til luftemissionsapplikationer på land samt til marine som er baseret på vores Oxydan fortyndingssonde prøvetagningssystem. FORCE Technology er som Nationalt Referencelaboratorium på Luftemissionsområdet en vigtig samarbejdspartner for os i forbindelse med udviklingsprojekter og godkendelser, hvor vi skal have valideret vores målesystemer. Med aktiviteterne i Aerosense understøttes disse aktiviteter, og vi støtter derfor projektforslaget.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 11:01

Hej Carsten
Tak for din kommentar. Vi er glade for, at I støtter projektforslaget og håber vi med AEROSENSE vil kunne øge vores muligheder for i fremtiden at foretage valideringer af de produkter, som I bl.a. fremstiller, med henblik på feks. certificering og typegodkendelse.
Hilsen Karsten Fuglsang

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 12:43

.

Simon Baagøe (Netværksleder, Innovationsnetværk for Miljøteknologi)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 15:14

Anvendelsen af mikrosensorer åbner op for helt nye muligheder for at monitorerer luft og miljø - både for myndigheder og virksomheder. Det er vigtigt at kunne verificere måledata fra disse sensorer, og Innovationsnetværket for Miljøteknologi støtter derfor fuldt op om denne ansøgning.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 11:38

Hej Simon
Tak for din kommentar. Vi er helt enige i, at der i fremtiden vil være et stigende behov for at kunne verificere, om de små kosteffektive sensorer måler rigtigt. Det er netop dette behov, vi sigter på at imødekomme med AEROSENSE projektet.
Hilsen Karsten Fuglsang

Søren Mølgaard (R&D Manager - Exhaust gas cleaning, Alfa Laval Aalborg)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 09:39

Alfa Laval Aalborg udvikler rensningsteknologier til fjernelse af svovl og partikler fra bl.a. skibsmotorer. Vi har i mange år brugt FORCE som samarbejdspartner og sparringspartner til måletekniske opgaver. Der er et fortsat behov for at kunne udvikle og validere nye metoder til måling af skibsemissioner, herunder ikke mindst Black Carbon. Vi forventer at FORCE med dette projekt vil kunne bidrage til denne udvikling, og vi støtter op om projektforslaget.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 10:50

Hej Søren
Tak for din kommentar. Vi er enige i, at der med en forventet, kommende international regulering af Black Carbon fra skibsmotorer vil være behov for at udvikle nye metoder til håndhævelse og dokumentation, og til at validere disse metoder. Metoder til kontrol af udslippet af Black Carbon fra skibe indgår netop som en central aktivitet i projektforslaget.
Hilsen Karsten Fuglsang

Jørgen Magner (Konsulent, Dansk Miljøteknologi)
Mandag d. 30/4-18 kl. 09:12

Dansk Miljøteknologi er brancheorganisation for danske miljøteknologiske virksomheder inden for bl.a. luftrensning. Blandt medlemmerne er både store, mellemstore og små virksomheder. Et glimrende projektforslag som i høj grad støtter danske virksomheder inden for renluftbranchen. Et testcenter for nye sensorer til gasser og partikler vil være væsentlig for især små og mellemstore virksomheder, der indbygger små sensorer i målesystemer, men som ikke selv har laboratoriefaciliteter til at teste sensorerne.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Mandag d. 30/4-18 kl. 09:32

Hej Jørgen
Tak for din kommentar. Jeg er helt enig i, at især de mindre virksomheder har behov for at kunne få valideret nye sensor systemer. I takt med, at muligheden for at integrere billige sensorer øges, oplever vi at dette behov er stigende. At kunne tilbyde laboratoriefaciliteter til validering er en af de centrale formål med Aerosense projektet.
Mvh Karsten Fuglsang

Tue Johannessen (Senior Innovation Portfolio Manager, A.P. Møller - Mærsk A/S)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 09:16

Amminex udvikler og producerer rensningsteknologier til dieselmotorer og har miljøopgraderede flåder i bl.a. Khb og London. Vi anvender sensorer til bl.a. kontrol af NOx efter rensning i kombination med on-line overvågning (NoxTracker; http://www.amminex.com/retrofit/noxtracker-trade.aspx). Amminex støtter FORCE's projektforslag om at opbygge testfaciliteter til validering af gas- og partikel sensorer.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 16:05

Hej Tue
Tak for din kommentar. Amminex’ NOx tracker viser et godt eksempel på anvendeligheden af små, kosteffektive gassensorer. Validering af sådanne sensorer er netop en af de centrale mål med projektforslaget.
Mvh Karsten Fuglsang

Valdemar Ehlers (Teknisk chef, Danske Maritime)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 10:35

Den internationale skibsfart har udfordringer omkring indførelse af ny teknologi til opfyldelse af nye og strengere miljøkrav. Pålidelige målinger af emissioner for skibe er en forudsætning for at opfyldelse af gældende krav kan eftervises. Desuden er pålidelige målinger, kendskab til målemetoder og - usikkerheder afgørende for myndigheders effektive håndhævelse af gældende krav. Danske Maritime er brancheorganisation for den maritime industri i Danmark. Danske Maritime har medlemsvirksomheder som i dag er førende inden for måling af emissioner. Vi ser gerne at Danmark fortsat er førende inden for dette område og vi støtter derfor op om yderligere forskning og udvikling inden for fremtidens monitering af skibsfartens emissioner til atmosfæren.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 13:50

Hej Valdemar
Tak for din kommentar. Vi er helt enige om, at pålidelige målinger er en afgørende forudsætning i forbindelse med såvel håndhævelse som egenkontrol. Vi håber netop at kunne støtte op om kvaliteten af det stigende antal målinger af emissioner fra skibsmotorer, som vil skulle implementeres som følge af den øgede internationale regulering, som kommer til at finde sted inden for bla. svovl og Black Carbon i de kommende år på det matirime område.
Venlig hilsen Karsten Fuglsang

Vinay Venkatraman (CEO, Leapcraft)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 16:12

At leapcraft we deliver pervasive environmental intelligence (air quality/noise/traffic) for smart city & building applications via easy to deploy, robust sensors and simulation models via cloud computing. We have been collaborating with FORCE technology on developing affordable and easy to deploy air quality sensors. nodes and we find this collaboration as a crucial link to our growth plans. We look forward to deeper collaboration in development, calibration and deployment of sensors for NOx , SOx and particles . Thus we are keen to support Karsten Fuglsang and his colleagues on their plans and engage in future collaborations.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 4/5-18 kl. 16:06

Hi Vinay
Thank you for your comment. We hope that with the Aerosense project, we will be able to support SME’s like Leapcraft in the field of intelligent sensors for air quality measurement.
Best regards, Karsten Fuglsang

Ulla Vogel (Professor, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø)
Fredag d. 4/5-18 kl. 10:44

Arbejdets betydning for helbredet afhænger både af hvad man er udsat for og omfanget af eksponeringen. Forskning i kemisk arbejdsmiljø viser at det er meget vigtigt at måle kemiske eksponeringer, fordi den faktiske eksponering afhænger af mange faktorer som er svære at opfange på andre måder. Små, følsomme og billige sensorer er vigtige for at få data for personlig eksponering. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø støtter derfor dette valideringsprojekt varmt.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 4/5-18 kl. 16:14

Hej Ulla
Tak for din kommentar. Vi er enige om, at de små billige sensorer som kommer på markedet i disse år, åbner helt nye muligheder for at kortlægge eksponering i arbejdsmiljøet. Valideringen af disse små sensorer er essentiel - ikke mindst inden for de ultrafine partikler, som har særlig stor fokus i disse år.
Venlig hilsen Karsten Fuglsang

Anders G. Christensen (Ekspertisechef, NIRAS A/S, NIRAS)
Mandag d. 7/5-18 kl. 11:39

Godt forslag, som vi støtter op om. NIRAS arbejder bl.a. med målinger af metan fra deponier, og vi hæfter os særligt ved den del af forslaget, der vedrører nye moniteringsløsninger. NIRAS har i en årrække arbejdet med udvikling af dronebaseret kortlægning af metan, og det vil være meget værdifuld for os hvis FORCE får mulighed for at opbygge testfaciliteter, som vil kunne bruges til at validere små, billige sensorer, der kan anvendes enten i trådløse netværk eller til dronebaseret kortlægning af feks. metanudslip.

Vh Anders G. Christensen, Ekspertisechef, NIRAS A/S

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 09:44

Hej Anders
Tak for din kommentar. Vi er glade for jeres opbakning og ser frem til at kunne støtte yderligere op om udviklingen og anvendelsen af små sensorer.
Mvh Karsten Fuglsang

Lars Gjedde (CEO, C.K. Environment A/S)
Mandag d. 7/5-18 kl. 13:47

CK Environment arbejder med salg og udvikling af instrumenter til gas- og partikelmålinger. Vi støtter i høj grad tanken om at opbygge et stærkt test- og udviklingsmiljø i Aerosense projekt. Vi ser et stigende marked for små, billige sensorer, men også et øget behov for at kunne validere om de måler rigtigt. Vi forventer, at AEROSENSE projektet vil give os nye muligheder inden udvikling og test af sensorer til gas- og partikelmålinger.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Mandag d. 14/5-18 kl. 11:32

Hej Lars
Tak for din kommentar. Det er netop vores intention at opbygge faciliteter og metoder, der på en kosteffektiv måde kan validere de billige små sensorer, som i stigende grad udvikles og udbydes på markedet, og som i stigende grad vil blive anvendt til luftkvalitetsovervågning, eller integreret i systemer til kontrol af feks. luftrensningsteknologier.
Med venlig hilsen Karsten Fuglsang

Peter Blinksbjerg (Kvalitetschef, Amager Resource Center)
Mandag d. 7/5-18 kl. 13:52

Hos Amager Ressource Center bruger vi FORCE Technology til målinger af luftemissioner. Vi støtter FORCEs forslag om at opbygge et center for test af instrumenter til bl.a. røggasmålinger, inklusiv kalibrering af røggasflow, der er essentiel i.f.m. skatter og afgifter..

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Mandag d. 14/5-18 kl. 12:38

Hej Peter
Tak for din kommentar. En ny og præcis metode til kalibering af røggasflow er netop en af de ydelser, vi håber at få mulighed for at udvikle med projektet. Specielt på affaldsforbrændingsanlæg er der et behov for at kunne verificere de installerede røggas flowmålere med meget præcise metoder til flowbestemmelse, sådan at usikkerheden på opgørelsen af den årlige CO2 emission kan minimeres, jf. kravene for CO2 kvoteopgørelser.
Med venlig hilsen Karsten Fuglsang

Charlotte Scheutz (Professor, Institut for Vand og Miljøteknologi, DanmarksTekniske Universitet)
Mandag d. 7/5-18 kl. 15:30

DTU Miljø forsker i innovative metoder til at måle emissioner af gasser fra diverse store og små kilder. Vi samarbejder med FORCE Technology i udviklingen af metoder samt test af måleudstyr. Aktiviteterne i FORCE Technologys projektforslag kan give DTU Miljø muligheder for at teste og benytte nye og billigere sensorer, som potentielt kan bruges til kontinuerte målinger på flere forskellige emissionskilder, som i dag kun måles periodevis.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Mandag d. 14/5-18 kl. 12:49

Hej Charlotte
Tak for din kommentar, og for støtten til projektet. Vi håber at vi med projektet kan få mulighed for at samarbejde med DTU omkring feks. metoder til overvågning af udslip af feks. metan fra deponier eller biogasanlæg med billige mikrosensorer.
Hilsen Karsten Fuglsang

Flemming Bak (Udviklingsingeniør, MAN Diesel & Turbo)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 08:58

MAN Diesel & Turbo designer 2-taktere til skibe. I vores udviklingsarbejde har vi i en årrække haft gavn af at trække på FORCE’s ekspertise inden for måling af emissioner. Vi støtter FORCEs projektforslag om at videreudvikle metoder til validering af gas- og partikel måleudstyr.
MVH Flemming Bak

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 09:28

Hej Flemming
Tak for din kommentar. Der er er igangsat mange tiltag for at reducere emissioner fra skibsmotorer i de senere år, og vi håber vi med forslaget vil kunne bidrage med nye tiltag inden for bla. kontrolmetoder til Black Carbon fra skibsmotorer.
Hilsen Karsten Fuglsang

Ole John Nielsen (professor, Københavns Universitet)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 15:51

Vi ser i disse år, at der kommer et stigende antal små, billige sensorer til luftkvalitetsmåling på markedet. På Københavns Universitet har vi set, at disse sensorer ofte enten er krydsfølsomme over for andre gasser eller parametre som temperatur og fugt. Hvis sensorerne skal finde praktisk anvendelse til f.eks. overvågning i inde/udeluft eller i industrien, er det nødvendigt at kunne validere sensorerne under kontrollerede betingelser i laboratoriet. Vi støtter FORCEs projektforslag om at opbygge faciliteter til test af sensorer til målinger af gasser og partikler. Det er vigtigt at dette arbejde sker i samarbejde med universiteterne. For det første er det et område hvor der er rum for en hel forskning. Endvidere er det vigtigt at der uddannes unge mennesker med interesse og kompetencer indenfor området.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 09:33

Hej Ole John
Tak for din kommentar. Vi er helt enige i, at der er behov for yderligere forskning i udvikling og anvendelse af mikrosensorer til måling af gasser og partikler, og vi ser frem til at fortsætte vores samarbejde med KU inden for dette område.
Med venlig hilsen Karsten Fuglsang

Anders Skibdal (CEO, PureteQ A/S)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 15:39

PureteQ anvender FORCE i forbindelse med design og udvikling af scrubbere til røggasrensning. Projektforslaget støtter fint op om vores udviklingsarbejde, hvor vi gerne ser en implementering af billigere og driftsikre sensorer til kontrol af emissionen efter rensning.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 09:39

Hej Anders
Tak for din kommentar. Implementering af mikrosensorer til proceskontrol er netop et af de områder, vi ønsker at supportere med projektforslaget, så det er glædeligt at I finder det anvendeligt i jeres udviklingsarbejde.
Med venlig hilsen Karsten Fuglsang

Johan Schmidt (Airlabs)
Fredag d. 11/5-18 kl. 10:58

Airlabs arbejder med luftrensning og luftmonitoring i bymiljøer. Vi benytter mikrosensorer til måling af gasser og partikler i vores monitoringspakker og som integreret del af vores luftrensningssystemer. Vi tester løbene vores sensorer mod reference målinger foretaget på feltstationer og i laboratoriet. Aerosense understøtter vores arbejde med mikrosensorer og vi støtter derfor fuldt op om denne ansøgning.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 09:50

Hej Johan
Tak for din kommentar, og for jeres støtte til forslaget. Måling af luftkvalitet i bymiljøer med mikrosensorer er et område med stort potentiale. Udfordringen er, at de små sensorer typisk udviser krydsinterferens i de ofte meget lave koncentrationsområder, som findes i udeluften. Det er derfor vigtigt at udvikle algoritmer, der kan korrigere for disse interferenser. Fra FORCE Technology’s side deltager vi i den igangværende europæiske standardisering på dette område, og vi ønsker med projektforslaget at kunne tilbyde testfaciliteter for danske virksomheder, som ønsker at anvende mikrosensorer på luftområdet.
Med venlig hilsen Karsten Fuglsang

Jens Peter Hansen (PhD Chem Eng, ECA engineering Aps)
Mandag d. 14/5-18 kl. 21:22

ECA Engineering rådgiver om design og drift af scrubberteknologier til skibsmotorer. På scrubbere er der behov for at kunne dokumentere udslippet af gasformige forbindelser – og i fremtiden kan Black Carbon også blive en parameter, der skal kontrolleres. Aktiviteterne i Aerosense bidrager til udvikling og validering af målemetoder på dette område. Vi støtter projektforslaget.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 10:12

Hej Jens Peter
Tak for din kommentar, og for jeres støtte til projektforslaget.
Med venlig hilsen Karsten Fuglsang

Mende Trajkovski (Direktør, Purefi A/S)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 11:59

Purefi A/S har mange års erfaring med salg og udvikling af emissionsreducerende systemer til dieseldrevne maskiner. FORCE Technology’s projektforslag er bestem godt og det støtter den del af renluftbranchen, der arbejder med at reducere skadelige partikler og NOX i arbejdsmiljø. Purefi A/S støtter FORCE's forslag om at opbygge testfaciliteter til validering af gas- og partikel sensorer.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 11:26

Hej Mende
Tak for din kommentar. Udviklingen af gas- og partikelsensorer går stærkt, ikke mindst på systemer der kan anvendes til at kontrollere udslip fra emissionesreduktion fra dieseldrevne maskiner - og behovet for at verificere disse sensorer stiger i takt med den øgede anvendelse. Mange tak for jeres støtte til forslaget.
Mvh Karsten Fuglsang

Poul Kodal Sørensen (Technical Advisor, Green Instruments)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 15:10

Som førende producent af emissionsmåleudstyr til den internationale skibsfart ser vi i Green Instruments meget positivt på et nationalt kalibreringscenter til både partikler –og gassensorer.
Fra Green Instruments spæde start med måling af NOx emission og sodpartikler omkring årtusindskiftet til i dag er der sket en stor udvikling som i disse år accelereres med øget fokus på emission fra skibe af skadelige gasser og partikler. En udviklingen som betyder store krav til hurtig og kosteffektive målinger og dermed behov for pålidelig kalibrering og dokumentation.
Green Instruments ønsker at forsætte den positive udvikling som global leverandør af emissions måle udstyr og vil helt klart bakke op om et nationalt kalibreringscenter til sensorer for både partikler og gasser.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 11:29

Hej Poul
Mange tak for jeres støtte til projektforslaget. Vi håber at vi med Aerosense projektet i fremtiden får endnu bedre mulighed for at støtte op om jeres udvikling af udstyr til on-line måling gasser og partikler fra skibsmotorer.
Venlig hilsen Karsten Fuglsang

Per Winther Christensen (Teknisk Chef, Danske Rederier)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 07:52

IMO har gennem de sidste år skærpet fokus på luft emissioner som fx SOx, NOx og Black Carbon. Med ny regulering kommer der også et behov for øget monitering, så compliance kan verificeres og reglerne effektivt implementeres og håndhæves. Danske Rederier støtter udvikling af nye cost-effective løsninger til dokumentation og monitering af emissioner fra skibe og vi støtter derfor også at der etableres et udviklings- og testmiljø for anvendelsen af gas- og partikelsensorer.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 11:38

Hej Per
Danske Rederiers opbakning til udviklingen af kosteffektive løsninger til monitering ifbm. IMOs skærpede regulering på luftområdet er central for implementeringen af nye teknologier på dette område. Mange tak for kommentaren, og for jeres støtte til forslaget.
Med venlig hilsen Karsten Fuglsang

Kim Crillesen (Miljøkoordinator, projektleder, Vestforbrænding)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 15:34

På Vestforbrænding har vi stor fokus på at kunne udføre korrekt måling af gasser og partikler i røggas, og på korrekt måling af røggasflow. Sidsnævnte er vigtig for os ifbm at minimere usikkerheden på vores årlige CO2 opgørelser. Vi støtter projektforslagets aktiviteter vedr. en udvikle nye, mere nøjagtige og kosteffektive metoder til flowkalibrering på energi- og industrianlæg.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 12:29

Hej Kim
Tak for din kommentar, og for støtten til forslaget. Vi håber med forslaget at få mulighed for at udvikle en ny og mere kosteffektiv metode til at kalibrere flowmålere til røggasmålinger på bla. danske affaldsforbrændingsanlæg. Det er glædeligt, at I ser dette som en aktivitet, der giver værdi ifbm de årlige CO2 opgørelser, som kræves jf. CO2 kvoteloven for alle større energianlæg.
Mvh Karsten Fuglsang

Victor Hug (cand.techn.soc, Trafikselskabet Movia)
Fredag d. 18/5-18 kl. 12:31

Trafikselskabet Movia er Danmarks største trafikselskab med cirka 215 millioner passagerer om året, 448 buslinjer og ti lokalbanestrækninger. Movia står for planlægningen af bus-, flex- og lokalbanetrafikken på Sjælland og øerne. Movia har i 2016-17 fået eftermonteret røggasrensningssystemer på 300 busser, således at bussernes udledning af NOx og partikler er reduceret til Euro VI-niveau. Bedre muligheder for overvågning af udledningen af partikler fra bustrafikken og black carbon fra havnebusser vil kunne styrke trafikselskaber og operatørers mulighed for at sikre at køretøjer/fartøjer overholder grænseværdier. Movia støtter derfor udvikling af cost-effektive løsninger til monitorering af partikler og black carbon.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 15:00

Hej Victor
Tak for din kommentar. Det glæder os, at Movia støtter forlaget, som bla. sigter på validering af nye sensor systemer til overvågning af gasser og partikler i emissioner fra feks. køretøjer. Et andet af projektets fokusområder er netop Black Carbon fra skibstrafikken.
Med venlig hilsen Karsten Fuglsang

Bjørn Hasse Nielsen (Arbejdsmiljøleder, Sund & Bælt)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 10:25

Sund & Bælt kontrollerer med jævne mellemrum den eksponering, som dieseludstødning fra bla. troljer kan forårsage ved arbejde i tunneler. Det vil for os være interessant at anvende små, billige sensorer til dette formål – herunder ikke mindst ultrafine partikler, som der er mere og mere fokus på i disse år. Sund & Bælt støtter FORCEs projektforslag om smart monitering af bl.a. ultrafine partikler i arbejdsmiljøet.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 15:08

Hej Bjørn
Tak for din kommentar. VI ser i disse år en stigende interesse for måling af ultrafine partikler (UFP) i bla. arbejdsmiljøet. Vi forventer desuden, at Arbejdstilsynet inden for kort tid vil foreslå en grænseværdi relateret til UFP fra dieselmotorer. I dag kan vi måle UFP med håndbårne instrumenter, men disse systemer er - i modsætning til måling af partikelmasse - endnu ikke særligt kosteffektive. Vi håber, at vi med Aerosense projektet vil kunne bidrage med nye prototyper, som er billigere og dermed kan udbredes til feks. overvågning i tunneler mm.
Tak for jeres støtte til projektforslaget.
Med venlig hilsen Karsten Fuglsang

P. Michael Rodey (Senior Innovation Manager, A.P. Moller-Maersk)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 14:44

Maersk has a strong focus on the reduction and control of air emissions from ships. Sensor systems for monitoring of air emissions are foreseen as important tools in the future regulation and enforcement of emissions from ships. We are currently co-operating with Danish SMEs and FORCE Technology to develop new air emission monitoring systems for ship engines. Maersk supports FORCEs proposal in the field of sensor development, validation and calibration.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 15:19

Dear Michael
Thank you for your comment. With the Aerosense project, we hope to get the opportunity to continue our support to the development of sensor systems for e.g. ship engine emissions in new areas such as Black Carbon emissions.
Thank you and your support to the project proposal.
Regards, Karsten Fuglsang

Majbrit Hoppe
Onsdag d. 23/5-18 kl. 15:30

IMO's udmeldelse af reduktion af CO2 og andre emissioner i den internationale skibsfart, kalder på udvikling/videreudvikling af nye/eksisterende grønne teknologier. For at sikre, at løsningerne er optimale mhp. emissionsreduktion, bør det sikres, at der kan skaffes pålidelige målinger af emissionerne. Kendskabet til pålidelige målinger, målemetoder og måleusikkerheder er kritisk for effektiv eftervisning/håndhævning af myndighedernes skærpede krav, samt en mulighed for at påvise udledninger før såvel som efter installationen af de nyere teknologier.
Fyns Maritime Klynge består af 125 medlemsvirksomheder som tæller rederier, industri, værfter og uddannelse. Og tæller bl.a. virksomheder der producerer grønnere teknologier, røgrens og energieffektive løsninger, hvilket sikre reduktion af emissioner.
Vi ser gerne at vores virksomheder får mulighed for at teste deres løsninger i praksis og vi støtter derfor op om yderligere forskning og udvikling inden for fremtidens teknologiudvikling inden for monitering af skibsfartens emissioner til atmosfæren.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:42

Hej Majbrit
Tak for din kommentar. Det glæder os, at I finder projektforslaget relevant for de maritime virksomheder på Fyn. Tak for jeres støtte til forslaget.
Mvh Karsten Fuglsang

Mette Dam Jensen (Innovationschef, Krüger A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 10:43

Krüger deltager i projekter i spildevandssektoren, hvor renseprocesser optimeres for at minimere emissionen af drivhusgasser til atmosfæren. Billige sensorer til måling af emissioner til atmosfæren, vil muliggøre en mere omfattende monitering af effekten af de ændringer, der lavet i projekterne og vil kunne understøtte den videre udvikling af klimavenlige løsninger til spildevandsrensning. Vi vil derfor gerne støtte op omkring projektet og glæder os til fremtidigt samarbejde.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:29

Hej Mette
Tak for din kommentar. Spildevandsrensningsanlæg er et godt eksempel på en kilde til drivhusgasser og lugt, hvor små, billige sensorer har et stort potentiale til kortlægning i omgivelserne (fenceline målinger), sådan at man løbende kan kontrollere og minimere udslippet af gasser.
Tak for jeres støtte til projektforslaget.
Venlig hilsen Karsten Fuglsang

Thomas Rosenørn (Chief Scientific Officer/lektor, INFUSER DENMARK/Københavns Universitet)
Fredag d. 25/5-18 kl. 12:16

Infuser udvikler fotokemiske rensningssystemer til luftemissioner og den omgivende luft. Vi bruger FORCE Technology som samarbejdspartner i forbindelse med dokumentation af emissioner før/efter rensning og er altid imponerede over deres høje niveau. Vi støtter projektforslaget, fordi aktiviteterne i projektforslaget kan give os muligheder for at anvende mere kosteffektive sensorer til kontrol og kontinuerlige målinger af emissioner i forbindelse med vores installationer over hele verden.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:38

Hej Thomas
Tak for din kommentar, og for jeres opbakning. Vi er helt enige i, at der ligger et stort potentiale for Infuser - og for producenter af luftrensningsteknologier generelt - i at implementere kosteffektive sensorer til dokumentation af udslip og til kontrol af rensningseffektivitet. Tak for støtten til projektforslaget.
Venlig hilsen Karsten Fuglsang

Jacob Kroløkke Ljungberg (QHSE Coordinator, Eltronic A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:06

Eltronic udvikler både kundespecifike samt markeds orienterede levarncer. Til vindindustrien er vi i tæt samarbejde med de største på markedet og uvikler bla. løfteudstyr og produktionsudstyr. Med fokus på arbejdsmiljø, miljø og effektivitet har vi udviklet et særligt slibehjælpemiddel som nedbringer både arbejdsbelastning, miljøbelastning samt dyr produktionstid. Til sikring af at dette udstyr kan finde anvendelse i flere industrier og produktionsplatforme, er vi i tæt dialog med både Arbejdstilsynet og Dansk Industri om at påvirke regler og myndighedskrav.
I forbindelse med den maritime sektor har vi i samarbejde med en af de største motorbyggere i verden, udviklet og med stor succes implementeret anlæg der sikrer at motorer kan anvende forskellige brændstoffer i samme forbrændinsgsystem. Dette anlæg er under konstant videreudvikling og en af retningerne for fremtiden er genanvendelse af forbrændte gasser. Dette både for den maritime sektor som for landbasserede anlæg.

Vi hos Eltronic støtter dedikeret op omkring projektforslaget og vil følge dette tæt - og derfor også udvide vores allerede tætte samarbejde med Force Technology.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:24

Hej Jacob
Tak for din kommentar. Det glæder os, at I støtter projektforslaget. Vi ser også store muligheder i anvendelsen af små sensorer til bla. kontrol af emissioner fra forbrændingsmotorer.
Med venlig hilsen Karsten

Jesper Jacobsen (Senior Project Manager, Københavns lufthavne A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:34

Vi bruger luftmålinger som et dagligt værktøj til at kontrollere luftkvaliteten i Københavns lufthavn. Vi følger udviklingen i nye, små sensorer, og FORCEs projektforslag vil kunne bidrage væsentligt til at afklare, om disse sensorer måler rigtigt. Vi støtter projektforslaget.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:30

Hej Jesper
Tak for din kommentar. Vi er helt enige i, at små, billige sensorer vil kunne forbedre kontrollen med emissioner, der foregår med stor spredning over tid og sted - som for eksempel i lufthavne. Tak for jeres støtte til forslaget.
Med venlig hilsen Karsten Fuglsang

Anne Birgitte Bonde (Arbejdsmiljøchef, Aarsleff A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:49

hos Per Aarsleff A/S arbejder vi fortløbende på at forbedre vore ansattes arbejdsmiljø. Vi støtter FORCEs forslag om at bidrage til en forbedret kortlægning af støv, ultrafine partikler og gasser ved arbejde på bla. byggepladser.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:33

Hej Anne Birgitte
Tak for din kommentar, og for jeres støtte til forslaget.
Med venlig hilsen Karsten Fuglsang