Fremtidens pålidelige vindmøller

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Vindkraft er en stor VE-kilde på verdensplan, og den forventes i de kommende år fortsat at ekspandere og dermed være en af de vigtigste teknologier til opnåelse af de europæiske VE forpligtelser frem til 2020. Vindmøllerne vokser i størrelse og placeres i mere og mere udsatte klimatiske miljøer, samtidig med at dansk vindmølleproduktion udsættes for stigende international konkurrence. Dette fordrer et fortsat stærkt udviklingsmiljø på dansk grund omkring alle teknologiske dele af vindmølleproduktionen. Den danske følgeindustri til vindmøllesektoren er ganske betydende, og underleverandørerne stilles hele tiden overfor nye og ofte også ikke-standardiserede krav til ydelse og holdbarhed. Derfor er der et udtalt behov for at opbygge og koordinere uvildige test- og afprøvningsfaciliteter for komponentleverandører til vindmøllesektoren, for derigennem at kunne sikre den danske førertrøje på vindenergiområdet – både i forbindelse med produktudvikling, men også for at sikre vindmøllernes driftssikkerhed. Derudover er dansk viden om nedbrud og analyse af ulykker i forbindelse med vindmøller de former for kompetencer, der efterspørges overalt i verden.

Der skal i GTS-regi samles og udvikles teknologiske kompetencer, der understøtter producenterne, driftsselskaberne såvel som deres underleverandører. Dette indebærer blandt andet udviklingsaktiviteter inden for følgende områder:

  • International videnhjemtagning og bearbejdning
  • Materialeoptimering, både i tårne, vinger og interne komponenter
  • Ikke-destruktive tests og kontrolsystemer for komponenter til sektoren
  • Strategier for vedligehold og driftsoptimering samt pålidelighed
  • Kapacitetsoptimering og vindmøller i samspil med el-nettet
  • IT og styresystemer, el-teknik og sikring af følsomme komponenter såsom effektelektronik
  • Opstilling af industristandarder for området og komponenttests i forhold til disse
  • Skade- og havariundersøgelser

Den opbyggede viden vil blive anvendt til at servicere danske brugere af vindmøller samt den danske vindmølleindustri, inklusiv underleverandører, specielt med henblik på møllernes driftssikkerhed.