Fremtidens procesteknologer – samarbejde med Erhvervsakademi Lillebælt

Senest opdateret d. 10/10-2016
Teknologisk Institut
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
David Tveit
Direktør

Danmark står overfor en gigantisk bioøkonomisk vækst, og danske virksomheder vil have et løbende, og voksende, behov for kvalificerede medarbejdere i takt med udviklingen af bioøkonomien. Denne aktivitetsplan vil dække dette behov ved at overføre den nyeste internationale bioøkonomiske viden til erhvervsakademiuddannelsen, i første omgang til Erhvervsakademi Lillebælt, og dermed øge videndelingen og værditilvæksten i innovationssystemet.

Danmark har potentialet til at blive et stærkt bioøkonomisk vækstcenter, og dermed være blandt frontløberne til at udvikle nye bioøkonomiske værdikæder, der fører til jobskabelse (Det Nationale Bioøkonomipanel, 2014). For at fastholde virksomheder og jobs i Danmark skal der være kvalificeret arbejdskraft til rådighed på alle niveauer.

Erhvervsakademiet Lillebælt skal som øvrige erhvervsakademier og professionshøjskoler holde fokus på kvalitet og relevans. En forestående institutionsakkreditering for Erhvervsakademiet Lillebælt i 2017 har sat ekstra fokus på at sikre kvalitet og relevans af uddannelsernes videngrundlag. Viden om hvad der er relevant opnås i høj grad igennem samarbejder med forsknings-/udviklingsinstitutioner som fx Teknologisk Institut. Dette projekt vil i høj grad være med til at understøtte samarbejdet og vil løfte videngrundlaget for processtudieretningen på den procesteknologuddannelse.

Den beskrevne aktivitet vil imødekomme Erhvervsakademiet Lillebælts behov for at have adgang til den nyeste viden, opbygget gennem aktivitetsplanen ’G2 Det biobaserede samfund’ (2016-2018). Denne bidrager til at understøtte udviklingen af nye forretningsområder og jobs i danske virksomheder. Viden herfra er yderst relevant at gøre tilgængeligt hos Erhvervsakademi Lillebælt, da det i høj grad vil være studerende herfra, der skal varetage de praktiske opgaver i virksomhederne. Dette vil foregå gennem opdateret praktisk og teoretisk viden om mekanisk og enzymatisk forbehandling af biomasse, produkt- og procesudvikling gennem nøgleteknologier, omfattende pelletering og ekstrudering samt bioraffinering af komponenter fra plantebiomasser.

Nøgleord

12 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Annette Bruhn (Forsker, Aarhus Universitet)
Onsdag d. 7/9-16 kl. 03:01

Fuld support til tværgående samarbejder mellem erhvervsakademier, GTS' institutter og andre vidensinstitutioner. Det er vigtigt at understøtte hele proceskæden for at udnytte vækstpotentialet indenfor bioøkonomi i Danmark. Derfor skal der fokus på at uddanne procesteknologer og professions bachelorer, der er kvalificerede både til at varetage de job, der skabes indenfor produktion og processering af biomasse, og til at bidrage til den videre innovation og udvikling af know-how.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 20/9-16 kl. 10:04

Tak for kommentaren. Vi værdsætter opbakningen til aktiviteten og deler i høj grad betragtningen om at understøtte uddannelse i hele proceskæden på alle uddannelsesniveauer som en del af udviklingen af bioøkonomien i Danmark.

Ebbe Nørgaard (Direktør, DryingMate A/S)
Søndag d. 18/9-16 kl. 11:31

Min virksomhed har før sommerferien indgået et samarbejde med erhvervsakademiet i Århus om en virksomhedspraktik for en fødevareteknolog studerende. Den studerende er nu i praktik og det lever fuldt ud op til mine forventninger. Men jo mere opdateret viden de studerende kan få fyldt på i løbet af deres studie, desto bedre for os som virksomhed i fødevarebranchen. Så fuld opbakning herfra.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 20/9-16 kl. 10:05

Tak for din kommentar. Det er godt, at der kan findes praktik til de studerende og med denne aktivitet ser vi store muligheder for at understøtte Erhvervsakademi Lillebælt med udvikling af endnu bedre uddannelser.

Jonas Høeg Hansen (Adjunkt, Erhvervsakademiet lillebælt)
Tirsdag d. 20/9-16 kl. 09:30

Som uddanmelsesinstitution er det væsentligt at sikre at de studerende arbejder med emner som er relevante i forhold til fremtidens Danmark. Vi mener at det beskrevne emne i høj grad er med til at sikre, at de studerende ikke uddannes til arbejdsløshed, da emnet er højaktuelt og branchen er i vækst. Muligheden for at give de studerende en opdateret viden og vores lyst til at forbedre de studerende der kommer ud er motivation for deltagelse i samarbejdet.
Vi har opbagning hele vejen op gennem systemet

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 22/9-16 kl. 08:47

Tak for opbakningen til aktiviteten. Målet med aktiviteten er netop at bidrage til at erhvervsakademierne får adgang til så relevant og opdateret viden som muligt, og vi ser meget frem til samarbejdet.

Karsten Høy (Head of Technology and R&D , Andritz Feed & Biofuel a/s )
Fredag d. 23/9-16 kl. 10:38

Vi ser et voksende globalt marked indenfor behandling og udnyttelse af biomateriale på forskellige områder. Værdikæderne forandres og udvikles kontinuerligt, industrier mødes og skaber derigennem nye muligheder.
Potentialet er enormt og med den rette forskning og fokus for uddannelse indenfor området, vil dette med sikkerhed styrke både dansk erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne.
Godt initiativ der med sikkerhed vil bringe efterspurgte kompetencer ud i nuværende og kommende virksomheder. Jeg kunne sagtens se praktik og jobmuligheder i ved Andritz Feed & Biofuel.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 27/9-16 kl. 12:17

Tak for den klare opbakning til aktiviteten og for meget relevante input. Det er godt at få bekræftet, at der blandt virksomhederne er en interesse i at sikre bedst mulige kandidater, og at der ses muligheder for praktik og job efter endt uddannelse.

jette bergwall (sales director, swedish oat fiber ab)
Fredag d. 23/9-16 kl. 11:08

Også jeg giver projektet min fulde opbakning. For det første er det svært at generelt set holde studerende opdaterede på den teknologi som gælder idag, for den vil vi godt i fødevareindustrien holde for os selv og bruge som konkurrencefordel. Med dette projekt blir der et tydeligt og struktureret samarbejde som i konfidentielle former kan tilføre de studerende en højere teknologisk viden om nye fremskridt end hvad som ellers var muligt.
For det andet lægges der i fødevareindustrien en utrolig masse energi og penge på at udvikle nya produkter, nye ingredienser, forfine råvarer osv – dvs det første skridt i produktudvikling. Derimod lægges der ikke samme kraft i at udvikle nye rutiner, nye processer, nyt udstyr osv som kan føre selve produktionen fremad. Der bruger vi helt enkelt den teknik vi har og gør så godt vi kan. Med det her projekt ser jeg store muligheder at få en lidt hurtigere udvikling af produktionstekniken i realiteten, når studenterne kommer ud i arbejdslivet med en verktøjskasse, som også indeholder element af den allernyeste teknologi.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 27/9-16 kl. 12:19

Tak for kommentaren. Det er interessante og gode input, som vi vil bringe med i den videre proces - ikke mindst behovet for at sikre, at de studerende, med de rette kompetencer fra uddannelserne, kan ses som fornyere af de rutiner, produktionsteknikker og processer, som virksomhederne anvender i den daglige drift.

Mette Albrechtsen (direktør, Organic Seaweed - ebeltoft Vig Aps)
Fredag d. 7/10-16 kl. 14:23

Som virksomheds repræsentant er det vigtigt at vide at der hele tiden tilstrømmer fagene nye veluddannede medarbejdere, som kan understøtte hele proceskæden for at udnytte vækstpotentialet indenfor bioøkonomi i Danmark. Derfor skal der fokus på at uddanne procesteknologer og professions bachelorer. Nye folk er med til at sikre nye tendenser og flere felter indenfor værdikæden.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 15:46

Tak for støtten til vores aktivitetsforslag. Det er vigtigt for os at få input fra de virksomheder, der skal aftage fremtidens procesteknologer og professionsbachelorer, og som kan udvikle deres virksomheder gennem den ny viden, som de studerende bringer med sig.