Fremtidens procesteknologer - samarbejde med Erhvervsakademi Lillebælt

Senest opdateret d. 9/5-2017
Teknologisk Institut
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Produktionsteknologi og Særlige Indsatser
David Tveit
Direktør

Danmark står overfor en gigantisk bioøkonomisk vækst, og danske virksomheder vil have et løbende, og voksende, behov for kvalificerede medarbejdere i takt med udviklingen af bioøkonomien. Denne aktivitetsplan vil dække dette behov ved at over-føre den nyeste internationale bioøkonomiske viden til erhvervsakademiuddannelsen, i første omgang til Erhvervsakademi Lillebælt, og dermed øge videndelingen og værditilvæksten i innovationssystemet.

Danmark har potentialet til at blive et stærkt bioøkonomisk vækstcenter, og dermed være blandt frontløberne til at udvikle nye bioøkonomiske værdikæder, der fører til jobskabelse (Det Nationale Bioøkonomipanel, 2014). For at fastholde virksomheder og jobs i Danmark skal der være kvalificeret arbejdskraft til rådighed på alle niveauer.

Erhvervsakademiet Lillebælt skal som øvrige erhvervsakademier og professionshøj-skoler holde fokus på kvalitet og relevans. En forestående institutionsakkreditering for Erhvervsakademiet Lillebælt i 2017 har sat ekstra fokus på at sikre kvalitet og relevans af uddannelsernes videngrundlag. Viden om hvad der er relevant opnås i høj grad igennem samarbejder med forsknings-/udviklingsinstitutioner som fx Teknologisk Institut. Dette projekt vil i høj grad være med til at understøtte samarbejdet og vil løfte videngrundlaget for processtudieretningen på den procesteknologuddannelse.

Den beskrevne aktivitet vil imødekomme Erhvervsakademiet Lillebælts behov for at have adgang til den nyeste viden, opbygget gennem aktivitetsplanen ’G2 Det biobaserede samfund’ (2016-2018). Denne bidrager til at understøtte udviklingen af nye forretningsområder og jobs i danske virksomheder. Viden herfra er yderst relevant at gøre tilgængeligt hos Erhvervsakademi Lillebælt, da det i høj grad vil være studerende herfra, der skal varetage de praktiske opgaver i virksomhederne. Dette vil foregå gennem opdateret praktisk og teoretisk viden om mekanisk og enzymatisk forbehandling af biomasse, produkt- og procesudvikling gennem nøgleteknologier, omfattende pelletering og ekstrudering samt bioraffinering af komponenter fra plantebiomasser.

Budget:
2016: 0 kr.
2017: 300.000 kr.
2018: 200.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Fremtidens procesteknologer – samarbejde med Erhvervsakademi Lillebælt

Nøgleord