Fremtidens produktionssystemer

Senest opdateret d. 20/12-2010
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Globaliseringen stiller fortsat store krav til fremstillingsindustrien, der oplever en udflytning af produktionen til udlandet. Men af strategiske årsager beholder industrien en del forskning og udvikling i Danmark. For at bistå dansk industri heri og for at sikre virksomhedernes internationale konkurrenceevne er det afgørende, at Danmark opretholder viden om de seneste teknologier og nyeste fremstillingsprocesser.

Globaliseringen stiller fortsat store krav til fremstillingsindustrien, der oplever en udflytning af produktionen til udlandet. Men af strategiske årsager beholder industrien en del forskning og udvikling i Danmark. For at bistå dansk industri heri og for at sikre virksomhedernes internationale konkurrenceevne er det afgørende, at Danmark opretholder viden om de seneste teknologier og nyeste fremstillingsprocesser. For at fastholde den danske fremstillingsindustri som en videntung industri skal vi udbygge vores viden om højteknologisk industriproduktion; fastholde danske virksomheder, der har valgt at bevare sinud udviklingsafdelinger i Danmark; servicere de virksomheder, der er på vej ud; og tiltrække og fastholde internationale virksomheder, der forudsætter højtuddannet arbejdskraft. Det er samtidig et formål at udvikle procesteknologi til brug for fremtidens energisystemer. Miljø og sikkerhed i forbindelse med partikler dannet ved de anvendte processer er vi også optaget af.

Globaliseringen af produktionssystemerne, som medfører en øget samhandel og udveksling af materialer, delkomponenter og produkter, giver dansk industri nye udfordringer, når det gælder ledelse, produktionsstyring, kvalitetssikring og miljømæssig ansvarlighed. Globaliseringen med danske datterselskaber i udlandet og udenlandske selskaber i Danmark byder på en række udfordringer på det organisatoriske og ledelsesmæssige plan. Produktionssystemer og processer skal ses som sociotekniske systemer, der omfatter såvel en teknologisk del som en organisatorisk og ledelsesmæssig del. De to elementer interagerer med hinanden i feltet mellem mennesket og produktionsapparatet. Human factors-området og de psykologiske discipliner, der er omfattet, er vitale for at sikre samspillet mellem teknologi, organisation og ledelsessystemer. I et globaliseret marked med stadigt stigende krav til kvalitet, sikkerhed og miljøansvarlighed møder virksomhederne udfordringer mht. mere komplicerede leverandørkrav. Der er behov for udvikling af nye services inden for ledelsessystemer, nye auditeringssystemer, nye kvalitetssikringssystemer og nye miljøledelsessystemer, som kan hjælpe virksomhederne til at sikre en øget konkurrenceevne i fremtidens globaliserede produktionssystemer.

Målgruppen for aktiviteterne er såvel fremstillings- og procesindustrier, der masseproducerer højkvalitetsprodukter, som enkeltstyks producerende virksomheder, der fremstiller komplicerede produkter. Målgruppen rummer desuden virksomheder inden for energi- og miljøteknologi såvel som inden for elektronik-, medico- og telekommunikations-industrien, foruden industrier og organisationer inden for administration, service, undervisning, pleje, omsorg og behandling, hvor udfordringerne ligger i samspillet mellem teknologi og menneske.

FORCE Technologys vil afhjælpe industriens behov inden for kontrol og styring af produktionsprocesser med udgangspunkt i svejseteknologier. Foruden fokuserer vi på Nye procesteknologier til fremtidens energisystemer, på Kvalitetssikring i det globaliserede produktionssystem, på Intelligent produktions- og kvalitetskontrol samt på Human Factors-metoder, der også kan bidrage til at øge den danske fremstillingsindustris konkurrenceevne. Vi vil også sætte fokus på Nanopartikler i fremstillingsindustrien og på Nye landvindinger inden for sammenføjningsteknologi.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 7.95 M
2011: 7.95 M
2012: 7.95 M
Totalt: 23.85 M

Kontaktinformation
Kontaktperson: Divisionschef Ernst Kristensen
Tlf. 43267484
Mail: eck@force.dk