Fremtidens renoverede byggeri i et totalværdiperspektiv

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg og Klima og miljø
Anne Pedersen
Teamleder

Fremtidens renoveringer kommer til at bestå af mere komplekse sammensatte løsninger, der udfordrer kendt teori og praktiske erfaringer. Erfaring fra klassiske renoveringer med fokus på vedligehold og energibesparelser viser nye typer følgeskader, som kun kan undgås fremover ved udvikling af ny viden på området. Hertil kommer at det sjældent er rentabelt at renovere alene med energireduktion som mål. Renoveringer i et totalværdiperspektiv bliver fremtidens renoveringer, dvs. med fokus på mere end vedligehold og energibesparelser. Totalværdi inkluderer blandt andet indeklimaforhold, fugttekniske forhold, tæthed, funktionstilpasning, arkitektonisk tilpasning, miljø- og ressourceforhold, levetid og produktivitet.

Nye materialer og nye renoveringsløsninger er essentielle for at sikre at fremtidens renoveringer foretages uden risici for fugtmekaniske- og konstruktive følgeskader. Desuden skal renoveringer leve op til ressource- og energibesparelseskrav samt forholde sig til flere af ovennævnte totalværdiparametre.

Denne aktivitetsplan arbejder med fremtidens renoveringer i totalværdiperspektiv og har med afsæt i Teknologisk Instituts kompetenceområder fokus på:

• Indeklimaklassificering
Udvikling af indeklima- eller sundhedsklasser
Udvikling og harmonisering af Indeklimamærket

• Udvikling af registrerings- og monitoreringsløsninger
Udvikle nye registrerings- og monitoreringsløsninger til bygningsundersøgelser og indeklimamålinger

• Udvikling af klimaskærmsløsninger
Udvikle og fuldskalateste nye facadeløsninger.
Udvikle fugttekniske løsninger til nye komplekse klimaskærmsrenoveringer
Udvikle og afholde udvidet fugtteknisk uddannelsesforløb

• Udvikling og tilpasning af totalværdimodeller
Markedsafsøgning og udvikling af totalværdimodeller samt omsætning af disse til konkret anvendelse

Der udvikles indeklimaklassificeringer, registreringsløsninger til avancerede bygningsundersøgelser, klimaskærmsløsninger og totalværdiværktøjer samt kurser, vejledninger og dokumentationsfaciliteter.

Målgruppen er byggebranchen med et hovedfokus på SMV inden for udførende håndværkere og entreprenører. Flere ydelser vil også henvende sig til byggevareproducenter, arkitekter, rådgivere og bygherrer.

Budget:
2016: 2.310.000 kr.
2017: 2.310.000 kr.
2018: 2.310.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Fremtidens renoverede byggeri i et totalværdi perspektiv

Nøgleord