Fremtidens Smarte Bioenergi

Senest opdateret d. 22/8-2016
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi, Informations- og Kommunikationsteknologi, Klima og miljø og Materialeteknologi
Kristian L. Andersen
Afdelingschef

FORCE Technology vil understøtte den danske bioenergiklynge i udviklingen af fremtidens smarte bioenergi med øgede evner til selvoptimering og selvovervågning samt øgede muligheder for at kommunikere og udnytte data om deres tilstand. Målet er at øge energieffektiviteten og reducere drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne, men også åbne mulighederne for stærke value-propositions gennem nye forretningsmodeller og produktservitisation.

Denne aktivitetsplan vil indhente den efterspurgte viden og udvikle systemer og teknologi, som understøtter den danske bioenergi-klynge i at kunne levere fremtidens smarte bioenergi med øget evne til selvoptimering og selvovervågning, samt øgede muligheder for at kommunikere og udnytte data om anlæggenes tilstand. Klyngens teknologileverandører vil få deres konkurrenceevne styrket via smarte teknologier, der ikke alene øger energieffektiviteten og reducerer omkostninger til drift og vedligehold, men også styrker virksomhederne værditilbud via nye forretningsmodeller (fx ”Design Build Finance Operate”) og salg af løsninger, hvor produkt og serviceydelser er integreret (”Product Servitization”). Branchens afledte eksportstigning vil øge antallet af arbejdspladser i klyngen yderligere.

Budget:
2016: 2.800.000 kr.
2017: 2.800.000 kr.
2018: 2.800.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Fremtidens Smarte Bioenergi

Nøgleord