Fremtidens visualisering og interaktion

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

I takt med pervasive computings udbredelse, udvikler IKT sig fra at være en teknologi primært rettet mod kontorarbejde til teknologi som i enhver situation er skræddersyet til en optimal understøttelse af den helt konkrete anvendelse. Det sætter store krav til variationen af, hvorledes man kan interagere med IKT og hvorledes man visualiserer de stigende informationsmængder. Derfor bliver visualisering og interaktion meget vigtige fokusområder det kommende årti. Samtidig er der store potentialer i udvikling af nye måder at visualisere store datamængder på nye måder og kombinere dette med nye interaktionsformer. Eksempelvis vil 3D visualiseringer kombineret med nye interaktionsformer slå igennem indenfor forskellige anvendelsesområder.

Aktivitetsområdet vil fokusere på fremtidens visualisering og interaktion med udgangspunkt i forskellige anvendelsesdomæner såsom: energi, finans, grøn-it, industri, Internet, landbrug, miljøforvaltning, new media, oplevelser, produktion, sundhed, service, transport, o.a. Mulige deltemaer er:

 • Medicinsk visualisering, interaktion og simulering
 • Virtuelle livsrum til oplevelser, leg og læring
 • Brugeradfærdspåvirkning, bevidstgørelse af energiforbrug og miljøpåvirkning
 • Usable security
 • Integration af virtuelle og fysiske verdener til brug i forskellige anvendelser.
 • Æstetisk interaktion i fysiske omgivelser
 • Augmented reality – forbedret performance i arbejdslivet
 • Sociale netværk / personlige relationer
 • Virtuelle verdener: simuleret undervisning og træning
 • Virtuelle verdener: kommunikation til beslutningstager
 • Visualisering i formidling af komplekse datasæt
 • Visualisering og interaktion til understøttelse af landmandens arbejde

I samarbejde med brugere, virksomheder og andre interessenter indenfor de forskellige domæner, vil der blive gennemført forsknings- og udviklingsprojekter. Med udgangspunkt i konkrete anvendelser, vil der vil blive udviklet industrielle prototyper og lavet konkrete demonstrationer. De industrielle prototyper vil kunne fungere som en reference implementation for virksomheder, som ønsker at udvikle konkrete produkter og serviceydelser. En stor del af aktiviteterne vil fokusere på målrettet videnformidling til virksomheder, som kan drage nytte af de nye muligheder omkring visualisering og interaktion, og som kan drage forretningsmæssig fordel af dette i deres produkt- og serviceudvikling.
Der vil blive udført anvendelsesorienteret forskning indenfor 3D computergrafik, augmented reality, interaktionsdesign, æstetik o.a.

På grundlag af den opbyggede viden vil GTS nettet udbyde services, herunder rådgivning vedrørende ovennævnte deltemaer.

1 kommentar

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

UCS
Mandag d. 29/6-09 kl. 19:59

Dette er afgjort et område som vi kommer til at se en kæmpe udvikling indenfor de kommende år. Men det er også klart at det må indtænkes hvad brugbarheden er for slutbruger, da det ellers let kan blive et rent reklame båret underholdnings medie. Det der mangler er samlende og data strukturerende platforme der er istand til at tilgængeliggøre data.