FT 10.01_2022 Økosystemer og videnformidling

Senest opdateret d. 18/1-2022
Aktiv
FORCE Technology
Indsatsområdet Industriens Nationale Lyd og Luft LAB under temaerne Byggeri og anlæg, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Sundhed og medicoteknologi
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet 10. Industriens Lyd og Luft Lab samt plan for opbygning og/eller styrkelse af økosystemet på området.

Målet for aktivitetsbeskrivelsen er at sikre, at indsatsområdet Industriens Lyd og luft Lab samlet set kommer i aktiv berøring med 100 virksomheder i 2022. Herunder at videndeling og inddragelse sikres, så flest muligt interessenter bliver eksponeret for og interagerer med relevant viden fra indsatsområdet over hele perioden.