FT01.01 Økosystem og videnspredning

Senest opdateret d. 8/3-2021
Aktiv
FORCE Technology
Indsatsområdet Datadrevet risikoevaluering som katalysator for grøn vækst i vindmøllebranchen under temaerne Energi og energieffektivitet, Klimatilpasning og vandressourcer og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

Aktivitetsbeskrivelsen indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet ”Datadrevet risikoevaluering som katalysator for grøn vækst i vindmølleindustrien” samt plan for styrkelse af økosystemet på området.

Målet for aktivitetsbeskrivelsen er at sikre, at indsatsområdet i 2021 samlet set kommer i aktiv berøring med 150 virksomheder. Herunder at sikre videndeling, så flest muligt interessenter bliver eksponeret for relevant viden fra indsatsområdet over hele perioden, og at aktivitetsbeskrivelsen derved understøtter visionen om at bevare og udbygge Danmarks position som verdensførende indenfor vindenergi.