FT01.01_2022 Videnspredning og Økosystem

Senest opdateret d. 18/1-2022
Aktiv
FORCE Technology
Indsatsområdet Datadrevet risikoevaluering som katalysator for grøn vækst i vindmøllebranchen under temaerne Energi og energieffektivitet, Klimatilpasning og vandressourcer og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President
Steen Arnfred Nielsen
R&D Coordinator

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet ”Datadrevet risikoevaluering som katalysator for grøn vækst i vindmølleindustrien” samt plan for opbygning og styrkelse af økosystemet

Målet for aktivitetsbeskrivelsen er at sikre, at indsatsområdet i 2022 samlet set kommer i aktiv berøring med minimum 150 virksomheder. Herunder at sikre videndeling, så flest muligt interessenter bliver eksponeret for relevant viden fra indsatsområdet over hele perioden og at aktivitetsbeskrivelsen derved understøtter visionen om at bevare og udbygge Danmarks position som verdensførende indenfor vindenergi.