FT01.04 Multidisciplinær monitorering som forudsætning for risikoevaluering

Senest opdateret d. 29/1-2021
Aktiv
FORCE Technology
Indsatsområdet Datadrevet risikoevaluering som katalysator for grøn vækst i vindmøllebranchen under temaerne Energi og energieffektivitet, Klimatilpasning og vandressourcer og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

Risikoelementerne i driftsfasen af en vindmølles levetid er generelt dårligt belyste og dokumenterede. Det er vanskeligt at forudse alle påvirkninger, som den eneklte vindmølle eller komponent udsættes for under installation og under drift.

Formålet med nærværende aktivitet er, gennem udførelse af specifikke forsøg, at skabe data til at dokumentere og kvantificere disse risici og således direkte indgå i og forbedre den datadrevne risikoevaluering - potentielt i hele vindmøllens levetid.