FT01.04_2022 Multidisciplinær monitorering som forudsætning for risikoevaluering

Senest opdateret d. 18/1-2022
Aktiv
FORCE Technology
Indsatsområdet Datadrevet risikoevaluering som katalysator for grøn vækst i vindmøllebranchen under temaerne Energi og energieffektivitet, Klimatilpasning og vandressourcer og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President
Steen Arnfred Nielsen
R&D Coordinator

FORCE Technology arbejder i denne aktivitetsplan med sensorer til datadreven evaluering af vindmøller i deres driftsfase.

Formålet med nærværende aktivitet er at - gennem udførelse af specifikke monitoreringsforsøg - skabe data til at dokumentere og kvantificere en række risici og således direkte indgå i og forbedre den datadrevne risikoevaluering - potentielt i hele vindmøllens levetid. På den baggrund er planlagt forsøg på en offshore installation, hvor udstyret skal klargøres. Målet er, at udstyret bliver installeret, så det bliver muligt at analysere data.