FT02.01_2022 Videnspredning og økosystem

Senest opdateret d. 18/1-2022
Aktiv
FORCE Technology
Indsatsområdet Power-to-X som driver for grøn omstilling og vækst under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet ”Power-to-X som driver for grøn omstilling og vækst” samt plan for opbygning og styrkelse af økosystemet på området.

Målet for aktivitetsbeskrivelsen er at sikre, at indsatsområdet i 2022 samlet set kommer i aktiv berøring med 300 virksomheder. Herunder at sikre videndeling, så flest muligt interessenter bliver eksponeret for relevant viden fra indsatsområdet over hele perioden.

I hver af de faglige aktivitetsbeskrivelser er der blevet angivet nogle kvantitative mål for aktiviteterne, og de aktiviteter, der relaterer sig til videnspredning og økosystem er opsummeret herunder:

  • Interviews af 30 virksomheder
  • 8 casebeskrivelser
  • 8-10 demonstrationsopgaver
  • 3 webinarer
  • 1 konference
  • 5 ansøgninger om eksternt finansierede projekter