FT02.02 Brintfremstilling som forudsætning for Power-to-X

Senest opdateret d. 18/1-2021
Aktiv
FORCE Technology
Indsatsområdet Power-to-X som driver for grøn omstilling og vækst under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

Målet med aktiviteten er at opnå et indgående kendskab til processerne i forbindelse med brintproduktion med henblik på at understøtte virksomhederne i at overvinde teknologiske barrierer for at kommercialisere produktionen.

Arbejdet med at udvikle teknologiske services relateret til brintfremstilling påbegyndes med kompetenceopbygning, og indgåelse af samarbejder. Samtidig påbegyndes den egentlige udvikling af ydelser, herunder etablering af risikovurderingsprocedure for arbejde med brint og brintomdannelsesprocesser under højt tryk og temperatur, opbygning af opstilling og procedure til test og optimering af elektrodeoverflader og -coatings i autoklave, samt virtuel model af opstillingen.