FT02.02_2022 Brintfremstilling som forudsætning for Power-to-X

Senest opdateret d. 18/1-2022
Aktiv
FORCE Technology
Indsatsområdet Power-to-X som driver for grøn omstilling og vækst under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

Målet med aktiviteten er at få indgående kendskab til processerne i forbindelse med brintproduktion med henblik på at understøtte virksomhederne i at overvinde teknologiske barrierer for at kommercialisere produktionen.

Baseret på kortlægningen i 2021, retter FORCE Technology i 2022 fokus mod systemer og det tilknyttede udstyr i højere grad end selve elektrolysecellerne. FORCE Technologys ambition er samtidig at positionere sig som en 3. part til tekniske tvists vedr. skader og havarier (og evt sikkerhed) i elektrolyseanlæg.

FORCE Technology skal udvikle sine eksisterende ydelser med henblik på at bistå virksomhederne i optimering af processer og procesudstyr under hensyntagen til virkningsgrad, pålidelighed og sikker drift.