FT02.03 Brinthåndtering som forudsætning for Power-to-X

Senest opdateret d. 18/1-2021
Aktiv
FORCE Technology
Indsatsområdet Power-to-X som driver for grøn omstilling og vækst under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

Hvis brint skal spille en rolle i fremtidens energiforsyning, er der behov for teknologier til sikker og omkostningseffektiv håndtering af brint. Målet med denne aktivitet er at understøtte udviklingen af infrastruktur til transport og lagring af brint.

Aktiviteten vedr. brinthåndtering omfatter kompetenceopbygning, videnhjemtag og samarbejde, og der påbegyndes udvikling af services:

  • Der udvikles de første services indenfor brints påvirkning på materialer
  • Der foretages sikkerheds- og risikoanalyse af brinttransport i rørledninger
  • Der foretages indledningsvise forsøg med videreudvikling og tilpasning af udstyr til måling af brintpermeabilitet i metaller