FT02.04 Metrologi som forudsætning for Power-to-X

Senest opdateret d. 11/6-2021
Aktiv
FORCE Technology
Indsatsområdet Power-to-X som driver for grøn omstilling og vækst under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

Metrologi-aktiviteterne skal sikre korrekte målinger, der er en forudsætning i alle trin i PtX-værdikæden, fra omdannelsen af grønt produceret elektricitet til e-fuels via procesanlæg og transmissionsnet og hele vejen frem til afregningsmåleren.

Aktiviteten starter med behovsafdækning og videnhjemtag, samt etablering af samarbejder. Dertil bidrages med metrologisk ekspertise til skalering og effektivisering af brintfremstilling og -håndtering, og i forbindelse med håndtering af input (strøm, vand) og output (brint, ilt, varmeenergi) med store afregningsmålere imellem professionelle aktører (custody transfer).

Aktiviteten er 11. juni 2021 opdateret med deltagelse i standardiseringsarbejde, og med inklision af oparbejdning af brint.