FT02.04_2022 Metrologi som forudsætning for Power-to-X

Senest opdateret d. 18/1-2022
Aktiv
FORCE Technology
Indsatsområdet Power-to-X som driver for grøn omstilling og vækst under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

Med denne aktivitetsplan retter FORCE Technology i 2022 fokus mod oprettelse af konkrete GTS serviceydelser indenfor legal metrologi til flowmåling af flydende og gasformige e-fuels nedstrøms i PtX-værdikæden.

Metrologi-aktiviteterne skal sikre korrekte målinger, der indgår som en central forudsætning igennem alle trin i PtX-værdikæden fra omdannelsen af grønt produceret elektricitet til e-fuels via procesanlæg og transmissionsnet og hele vejen frem til afregningsmåleren hos forbrugeren (virksomhed eller borger).