FT02.05_2022 Brintoparbejdning som forudsætning for Power-to-X

Senest opdateret d. 18/1-2022
Aktiv
FORCE Technology
Indsatsområdet Power-to-X som driver for grøn omstilling og vækst under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

FORCE Technology fortsætter indsatsen med at kortlægge aktører og teknologier indenfor processer til oparbejdning af brint uden ændret fokus i forhold til 2021, eftersom aktiviteten i 2021 først blev igangsat sidst på året.

Målet med aktiviteten er at opnå et indgående kendskab til processerne i forbindelse med oparbejdning af brint samt produktion af grønne brændsler fra power-to-x relaterede processer. Det sker med henblik på at på sigt kunne understøtte virksomhederne i at overvinde teknologiske barrierer for at kommercialisere produktionen.

FORCE Technology vil videreudvikle sine eksisterende ydelser med henblik på at bistå virksomhederne i optimering af processer og procesudstyr under hensyntagen til virkningsgrad, pålidelighed og sikker drift. Målgruppen for denne aktivitetsplan er teknologileverandørerne af udstyr til de involverede processer samt producenter og aftagere af de grønne brændsler.