FT06.01 Økosystemer og videnformidling

Senest opdateret d. 3/1-2022
Afsluttet
FORCE Technology
Indsatsområdet Længe leve produkter og materialer under temaerne Materialeteknologi, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Produktionsteknologi
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet ”Længe leve produkter og materialer” samt plan for opbygning og/eller styrkelse af økosystemet på området.

Målet for aktivitetsbeskrivelsen er at sikre, at indsatsområdet i 2021 samlet set kommer i aktiv berøring med 150 virksomheder i 2021. Herunder at sikre videndeling, så flest muligt interessenter bliver eksponeret for relevant viden fra indsatsområdet over hele perioden.