FT06.03 Tilstandsvurdering og levetidsforlængelse af produkter

Senest opdateret d. 3/1-2022
Afsluttet
FORCE Technology
Indsatsområdet Længe leve produkter og materialer under temaerne Materialeteknologi, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Produktionsteknologi
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

Målet med aktivitetsplanen er udvikling af teknologier og metoder til tilstandsvurdering af produkter i brugsfasen samt forebyggelse af ressourcespild via tidlig præventiv intervention og reparation mhp. levetidsforlængelse.

I det første år (2021) vil fokus være på inddragelse og vidensopbygning samt afdækning af muligheder for levetidsforlængelse via forebyggelse af funktionsfejl, præventiv udskiftning/reparation (refurbishment) af delmoduler/komponenter, softwareopdatering), muligheder for hindring af skader og nedbrud samt metoder til reparation/genopretning af materialers styrke og robusthed.