FT06.04 Testplatform og partnerskaber omkring re/upcycling

Senest opdateret d. 3/1-2022
Afsluttet
FORCE Technology
Indsatsområdet Længe leve produkter og materialer under temaerne Materialeteknologi, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Produktionsteknologi
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

Målet med aktivitetsplanen er at udvikle faciliteter og services knyttet til nedbrydning og konvertering af produkter, fraktioner og materialer til råvarer, der kan recirkuleres og indgå i nye anvendelser.

Formålet er at udvikle testmetoder og -faciliteter inden for kemisk separation bl.a. ved hjælp af høje temperaturer og tryk. Det skal bidrage til at øge genanvendelsespotentialet for komplicerede materialer.

Målsætningen for aktiviteterne i 2021 er hjemtaging af viden og etablering partnerskaber omkring recycling af forskellige typer af materialer med fokus på kemisk recycling som afsæt for udvikling af testmetoder og opbygning af materialespecifikke testplatforme.